YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
GPS RTK-network ja virtuaalitukiasema (VRS)
  Seppo Tötterström
  Avainsanat GPS
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 5/2000 Sivu 41
GPS:n uudet haasteet
  Markku Poutanen
  Avainsanat GPS, Galileo, GLONASS
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2004 Sivu 29
Inspiraatiota paikkatietojen yhteiskäyttöön
  Antti Vertanen
  Lisätiedot Euroopan komissio käynnisti vuonna 2001 ns. INSPIREhankkeen, jonka tavoitteena on ollut selvittää lähtökohtia ja toimenpidetarpeita paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi Euroopassa.
  Avainsanat INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, EU, direktiivi, paikkatieto, paikkatietojen yhteiskäyttö, GIS, GPS, spatial information
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 38
Mitä uutta tarkat 3D-aineistot tarjoavat retkeilijälle?
  Tapani Sarjakoski – Tiina Sarjakoski
  Lisätiedot Laserkeilaukseen perustuvat kolmiulotteiset maastomallit ovat uuden teknologian synnyttämä tietotuote, mutta mikä on niiden arvo esimerkiksi luonnossa liikkujalle?
  Avainsanat laserkeilaus, GPS, 3D-kartta, kartografia, Geodeettinen laitos, geoinformatiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 50
Satelliittimittaus – missä mennään
  Pekka Tätilä
  Avainsanat GPS, GLONASS, Galileo
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 5/2000 Sivu 22
Satelliittipaikannusta ja paikannussatelliitteja
  Pasi Kråknäs – Matti Rantanen
  Avainsanat GPS, GALILEO
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2001 Sivu 35
Se pyörii sittenkin
  Markku Villikka
  Avainsanat GPS, GLONASS, Galileo, satelliittipaikannus
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 1/2006 Sivu 45
Suomen kolmiomittauksista – Struvesta satelliitteihin
  Pekka Tätilä
  Lisätiedot Struven ketju edustaa kymmenen maan yhteisenä kohteena maailmanperintölistalla tieteen ja tekniikan historiaa.
  Avainsanat Struven ketju, Struve, kolmiomittaus, astemittaus, satelliittipaikannus, geodesia, koordinaattijärjestelmät, etäisyydenmittaus, historia, gps
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 32
Tornator – pitkät perinteet metsäalalla
  Maisu Palovaara – Juha Immonen
  Lisätiedot Tornatorin juuret ovat vuodessa 1887, jolloin Lahteen perustettiin lankarullatehdas. 1900-luvun alkupuolella yhtiö keskittyi enenevässä määrin metsäteollisuuteen ja kasvatti myös metsäomaisuuttaan. Vuonna 1932 Tornatorin osake-enemmistö siirtyi Enso-Gutzeit Osakeyhtiön omistukseen. Nykyinen Tornator Oy syntyi Stora Enso Oyj:n yhtiöittäessä metsäomaisuutensa heinäkuussa 2002.
  Avainsanat metsäyhtiö, tilarekisteri, metsäteollisuus, GPS, metsäkartta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 20
Tutkimusta paikannusmenetelmien kehittämiseksi – monimenetelmäpaikannus
  Ruizhi Chen – Risto Kuittinen
  Lisätiedot Henkilökohtainen navigointi yleistyy suuresti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kun tavoitteena on paikannuksen toimivuus luotettavasti sekä sisä- että ulkotiloissa, menetelmäkehitykselle asetetaan suuria vaatimuksia.
  Avainsanat GPS, henkilökohtainen navigointi, mobiili paikannus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 28
Vesurista virtuaaliverkkoon
 
  Lisätiedot Geotrimin toimitusjohtaja Kari Olkkonen Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat Geotrim, geodeettiset mittaukset, geodesia, VRS-verkko, GPS
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 6
Virtuaalista GPS-mittausta ilman tukiasemia
  Pasi Häkli
  Lisätiedot Geodeettisessa laitoksessa vuonna 2003 tehdyillä testeillä tutkittiin reaaliaikaisen VRS:n tarkkuutta ja toimintaa.
  Avainsanat GPS, VRS, virtuaalinen, reaaliaikainen, mittaus, GPS-mittaus, Geodeettinen laitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 40
Vuoden 2013 eurooppalainen maanmittari: Galileo Galilei
 
  Lisätiedot Galileo Galilein uraauurtavaa elämäntyö loi perustaa myös maanmittaustieteiden alueella. Ari Laitalan lyhennetty käännös Enrico Rispolin CLGE:n yleiskokouksessa Budapestissa 2013 pitämästä esitelmästä.
  Avainsanat Galileo, Galilei, maanmittauksen historia, CLGE, GPS
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 44

Annetulla hakuehdolla löytyi 13 artikkeli(a).

Uusi haku