YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Miten Seinäjoen EUREF-projekti toteutettiin?
  Harri Lusa
  Lisätiedot Seinäjoen kaupunki on laajentunut merkittävästi kuntaliitosten seurauksena Peräseinäjoen kanssa vuonna 2005 sekä Nurmon ja Ylistaron kanssa vuonna 2009 nykyisiin mittoihin. Tarve saada koko kaupungin alueen paikkatietoaineistot yhtenäiseen järjestelmään sekä valtakunnallisesta tasolta tulevat paineet johtivat tilanteeseen, jossa koordinaattijärjestelmän uusiminen oli perusteltua.
  Avainsanat EUREF-FIN, Seinäjoki, GPS-mittaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2012 Sivu 24
Tuotekehitys on paikkatietoyrityksen ydin
 
  Lisätiedot MGPosition Oy:n toimitusjohtaja Mirja Mustonen haastattelussa.
  Avainsanat yritystoiminta, GPS-mittaus, paikkatieto, Mirja Mustonen, MGPosition
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 6
Turun seudun uudesta koordinaattijärjestelmästä
  Jukka Hakala
  Lisätiedot Destia Oy Mittauspalvelut on mitannut Turun seudun kunnille laajan GPS-verkon uuden yhtenäisen koordinaattijärjestelmän perustaksi. Hankkeeseen sisältyivät myös konversiot uusiin projektiokaistoihin sekä järjestelmien väliset koordinaattimuunnokset.
  Avainsanat gps-mittaus, geodesia, koordinaattimuunnokset, koordinaattikonversio, koordinaattijärjestelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 31
Virtuaalista GPS-mittausta ilman tukiasemia
  Pasi Häkli
  Lisätiedot Geodeettisessa laitoksessa vuonna 2003 tehdyillä testeillä tutkittiin reaaliaikaisen VRS:n tarkkuutta ja toimintaa.
  Avainsanat GPS, VRS, virtuaalinen, reaaliaikainen, mittaus, GPS-mittaus, Geodeettinen laitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 40

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku