YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Avoimuudella tieto käyttöön?
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Matti Kurkela – Juha Hyyppä
  Lisätiedot Aalto-yliopisto on 11 ­ammattikorkeakoulun ­kanssa mukana opetus- ja kulttuuri­ministeriön kolmi­vuotisessa (2018?2020) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitetään eteenpäin ­teemalla ?Avoin TKI, oppiminen ja ­ekosysteemi?. Hanke jatkaa avoimen ­tieteen linjoilla ­pyrkien ­edistämään ­hankkeiden, tulosten, ­aineistojen ja ­toimintamallien avoimuutta sekä tulosten vaikuttavuutta. Koska nykyinen hallitus kannustaa yrityksiä myös aineettomiin investointeihin, tulisi ymmärtää, mikä on avoimuuden rooli 2020-­luvun tutkimuksessa, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
  Avainsanat avoimuus, avoin TKI, IPR, julkaiseminen, T&K
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 27
Oy Suomi Ab:lla huutava tarve kehitys- ja teknologiajohtajille
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Noususuhdanteiden aikana kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostetaan paljon. Älykästä erikoistumista tavoiteltaessa avainasemassa ovat mm. osaamisen luominen ja siirtäminen sekä tavoitellun kilpailukyvyn lisääminen tulosten kaupallisessa hyödyntämisessä ja näkyvyydessä. Uusimman osaamisen ja toimintatapojen vieminen liike-elämään ja koulutukseen on suomalaisen kilpailukyvyn edellytys. Tarvitaanko tähän valtakunnallisia kehitys- ja teknologiapäälliköitä toteuttamaan yhteinen tehtävä mitattavin tuloksin?
  Avainsanat innovaatiojohtaminen, tutkimusjohtaminen, asiantuntijuus, IPR, patentti, pilotointi, T&K
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 24

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku