YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Jättihanke valmistui yhteisvoimin – UKTJ tekijöiden näkökulmasta
  Mikko Tallgren – Ari Tella
  Lisätiedot Kiinteistötietojärjestelmän uusi kiinteistöosa otettiin käyttöön keväällä 2005. Maanmittauslaitos ja kunnat pitävät yhteistä valtakunnallista kiinteistörekisteriä, joka sisältää nyt myös kiinteistörekisterikartan. Artikkeli kertoo hankkeesta tekijöiden näkökulmasta, kokemuksistaan kirjoittavat Mikko Tallgrenin ja Ari Tellan lisäksi maanmittausinsinöörit Tarja Pykälä ja Timo Räsänen sekä kartoittajat Arja Heyno ja Hannele Ilpala.
  Avainsanat UKTJkii, UKTJ, KTJ, KTJki, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 6
Kaikki kiinteistön tiedot KTJ:sta?
 
  Lisätiedot Kiinteistötiedot voi saada kätevästi yhdestä paikasta: kiinteistörekisteriotteen, lainhuuto- ja rasitustodistuksen sekä rekisterikartan. Mutta onko siinä kylliksi, mihin nämä tiedot riittävät? Aune Rummukainen Maanmittauslaitoksesta Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat KTJ, kiinteistötiedot, kiinteistötietojärjestelmä
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 26
Kiinteistötieto – julkinen, salainen vai henkilötieto?
  Henrik Ungern
  Avainsanat kiinteistötieto, kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, tietosuoja, yksityisyyden suoja, lainsäädäntö, henkilötieto, salainen tieto, julkinen tieto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 22
Kirjaamisasiat luonteva osa maanmittaushallintoa
 
  Lisätiedot Kirjaamisasioiden siirtäminen Maanmittauslaitokseen selkeyttää ja tehostaa hallintoa sekä yksinkertaistaa asiakaspalvelua mutta luo asiakaspalvelulle uusia haasteita.
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 5
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen jäsentää viranomaisten roolia
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Kun kiinteistörekisterin lisäksi myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen siirtyy tulevaisuudessa Maanmittauslaitokselle, vahvistuu laitoksen rooli keskeisenä perusrekisteriviranomaisena.
  Avainsanat kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto, kiinnitys, KTJ
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 14
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokselle valmistelun alla
  Arvo Kokkonen
  Lisätiedot Hallitusohjelman mukaan pääministeri Matti Vanhasen II hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta keskittämällä käräjäoikeuksien voimavaroja lainkäyttötehtäviin. Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä uusitaan ja kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos on käynnistänyt yhdessä oikeusministeriön kanssa projektin kirjaamis asioiden yksityiskohtaisen siirtosuunnitelman laatimiseksi (ns. KIRSU-projekti).
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 16
KTJ:n tilannekuva eurooppalaisessa viitekehyksessä
  Esa Tiainen
  Lisätiedot Valtakunnalliseksi uudistunut kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) samoin kuin kiinteistöjärjestelmämme on yhä uusien eurooppalaisten haasteiden edessä tietopalvelujen ja -sisältöjen harmonisoituessa ja sähköisen kaupankäynnin kehittyessä EU:n sisämarkkinoilla – Eurolainhuuto ja -kiinnitys osana eurooppalaista globalisaatiota?
  Avainsanat kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, kiinteistöjärjestelmä, kiinnitys, lainhuuto, EULIS, EU, MortgageCredit, luototus, vakuus, integraatio, harmonisointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 36
Suunnitelmatietojärjestelmä tulee – vai tuleeko?
  Esa Tiainen
  Lisätiedot Uuden, kiinteistöjen alueen ja sijainnin osoittavan kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) toteuduttua on saavutettu edellytykset myös kattavammin maankäytön päätöstiedot tarjoavalle valtakunnalliselle tietopalvelulle, jossa tiedot ovat kohdistettavissa kiinteistötietoihin. Laajeneeko asiakassegmentti?
  Avainsanat suunnittelutietojärjestelmä, kinteistötietojärjestemä, KTJ, KTJ/S, paikkatietostrategia, paikkatietoarkkitehtuuri, katasteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2006 Sivu 23

Annetulla hakuehdolla löytyi 8 artikkeli(a).

Uusi haku