YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
REDD-inventointia Laosissa
  Jussi Havia
  Lisätiedot FM-International Oy FINNMAP toteutti helmikuussa 2009 metsien laserkeilauksen pilottihankkeen Laosissa. Hanke oli osa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa SUFORD- projektia, jonka pääkonsulttina toimii Indufor Oy. Pilottihankkeen tavoitteena oli löytää menetelmiä laserkeilausaineiston tuottamiseen ja käyttöön trooppisten metsien inventoinnissa. Laadukkaan inventointitiedon tuottaminen on keskeistä kehitettäessä REDD-mekanismia.
  Avainsanat REDD, Laos, trooppinen metsä, laserkeilaus, LiDAR, metsien kaukokartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 21
Suomalaista paikkatieto-osaamista Laosissa
  Kari Suominen – Sami Jänne
  Lisätiedot Suomen rahoittamasta hankkeesta Strengthening National Geographic Services in Lao PDR (SNGS) on meneillään toinen vuosi. Kestävän kehityksen kannalta ohjelman tärkein osa on Laosin karttalaitoksen kehittäminen ja paikkatiedon yhteiskäytön sekä jakelun tehostaminen.
  Avainsanat Laos, SNGS, kehitysyhteistyö, Mekong
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2011 Sivu 13

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku