YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kansainvälisen Kartografisen Seuran toimintaa
  Antti Jakobsson
  Avainsanat ICA, SKS, kartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 30
Onko kartalla väliä?
  Antti Jakobsson
  Lisätiedot Suomen Kartografisen Seuran juhlaseminaarin puhujat olivat kaikki huolissaan kartan laadusta ja kartta-alan ammattilaisten vähäisestä vaikuttavuudesta uusissa tuotteissa ja käyttötavoissa.
  Avainsanat SKS, Suomem Kartografinen Seura
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 5

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku