YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Johtamisen vaikeudesta
  Kaarlo Kantola
  Lisätiedot Johtamiseen liittyy aina sietämätön vaikeus – ja kieltämättä myös viehätys.
  Avainsanat johtaminen, johtaja, empatia, palaute, yksinäisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 42
Näkökulmia asiakkuuksien johtamiseen koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Elina Ylikoski
  Lisätiedot Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta tekevien organisaatioiden vastaavista. Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, voidaan asiakkuuksia johtamalla ja huomioimalla asiakkaiden tarpeet päästä totuttua parempaan tulokseen.
  Avainsanat asiakkuus, kumppanuus, ekosysteemi, johtaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 14
Tarvitaanko rakennetun ympäristön alalla osaamispääoman johtamista?
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Osaamispääoman johtamisessa on huomioitava organisaation henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma. Ihmisten ja organisaation toiminnan johtaminen vaatii jatkuvaa tiedon ?päivittämistä?, vastuiden uudenlaista jakamista ja nykyistä ketterämpää sekä monialaisempaa toimintaa ja tiimiä. Osaamispääoman johtamisen vieminen onnistuneesti osaksi organisaation toimintaa vaatii osallistuvaa johtamista ja tietojohtamisnäkökulmaa, johon johdolla ei aina riitä aika tai halu. Maailman kompleksisuus ja alati huomioitava monialaisuus sekä digitaalisuus asettavat lisäksi uudenlaisia vaatimuksia osaamiselle ja sen kautta tehtäville ratkaisuille ja tulkinnoille.
  Avainsanat osaamispääoma, osaaminen, johtaminen, motivointi, aineeton pääoma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 18

Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).

Uusi haku