YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Itäharjun maaperän haitta-aineiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuudet selvitetään suunnittelutyön alkuvaiheessa
  Leena Jokiranta
  Lisätiedot Turun Itäharjun teollisuusalueen uudistustyössä pyritään määrätietoisesti toteuttamaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita.
  Avainsanat kiertotalous, Itäharju
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2019 Sivu 15
Kunnilla iso rooli rakentamisen kiertotalouden edistäjänä
  Markku Raimovaara
  Lisätiedot Rakentaminen tuottaa kaivosteollisuuden jälkeen suurimman osan Suomen jätevolyymista. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille ja muille toimijoille iso haaste: EU-lainsäädäntö asettaa rakennusjätteiden materiaalina hyödyntämisen tavoitteeksi 70 % vuoteen 2020 mennessä. Tähän on vielä matkaa.
  Avainsanat kiertotalous, rakennusjäte
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 28
Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana ? huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme?
  Avainsanat Logistiikka, kiertotalous, aluesuunnittelu, logistiikkakeskus, energia, kiertotalouspuisto, kilpailukyky
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 28

Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).

Uusi haku