YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kirjaamisasiat luonteva osa maanmittaushallintoa
 
  Lisätiedot Kirjaamisasioiden siirtäminen Maanmittauslaitokseen selkeyttää ja tehostaa hallintoa sekä yksinkertaistaa asiakaspalvelua mutta luo asiakaspalvelulle uusia haasteita.
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 5
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen jäsentää viranomaisten roolia
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Kun kiinteistörekisterin lisäksi myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen siirtyy tulevaisuudessa Maanmittauslaitokselle, vahvistuu laitoksen rooli keskeisenä perusrekisteriviranomaisena.
  Avainsanat kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto, kiinnitys, KTJ
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 14
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokselle valmistelun alla
  Arvo Kokkonen
  Lisätiedot Hallitusohjelman mukaan pääministeri Matti Vanhasen II hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta keskittämällä käräjäoikeuksien voimavaroja lainkäyttötehtäviin. Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä uusitaan ja kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos on käynnistänyt yhdessä oikeusministeriön kanssa projektin kirjaamis asioiden yksityiskohtaisen siirtosuunnitelman laatimiseksi (ns. KIRSU-projekti).
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 16
KTJ:n tilannekuva eurooppalaisessa viitekehyksessä
  Esa Tiainen
  Lisätiedot Valtakunnalliseksi uudistunut kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) samoin kuin kiinteistöjärjestelmämme on yhä uusien eurooppalaisten haasteiden edessä tietopalvelujen ja -sisältöjen harmonisoituessa ja sähköisen kaupankäynnin kehittyessä EU:n sisämarkkinoilla – Eurolainhuuto ja -kiinnitys osana eurooppalaista globalisaatiota?
  Avainsanat kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, kiinteistöjärjestelmä, kiinnitys, lainhuuto, EULIS, EU, MortgageCredit, luototus, vakuus, integraatio, harmonisointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 36
Maakauppa ja lainhuuto
  Jürgen Grönfors
  Avainsanat kiinteistönmuodostus, sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto
  Tyyppi Kolumni  Osasto Pääkaupungin horisontista  Nro 2/2005 Sivu 35

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku