YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Maantiehankkeesta aiheutuvan meluhaitan arviointi ja korvaaminen kerrostalokiinteistöillä
  Tuuli Vanhanen
  Lisätiedot Yhä useammat maantiehankkeet koskettavat kerrostalokiinteistöjä aiheuttaen niille erilaisia immisiovaikutuksia. Maantietoimituksissa meluhaitan korvausarvioinnissa vastaan tulevat sietokynnykseen sekä korvauksensaajaan liittyvät kysymykset. Melun vaikutus omakotikiinteistön arvoon tunnetaan, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
  Avainsanat meluhaitta, kerrostalokiinteistö, sietokynnys, korvauksensaaja, maantietoimitus, immissio
  Tyyppi   Osasto   Nro 3/2016 Sivu 32
Maantiestä aiheutuvan meluhaitan vaikutus kerrostaloasunnon arvoon
  Tuuli Vanhanen
  Lisätiedot Meluhaitan korvausarvioinnissa huomioidaan melutason ohjearvojen lisäksi melutason muutos kiinteistöllä, sekä paikalliset olosuhteet. Sietokynnyksen ylittymisen jälkeen omakotikiinteistöjen arvonalenemisena on pidetty –1 %/dB, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
  Avainsanat meluhaitta, kerrostaloasunto, meluvaikutus, hintatekijät
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2016 Sivu 32

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku