YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Maantiestä aiheutuvan meluhaitan vaikutus kerrostaloasunnon arvoon
  Tuuli Vanhanen
  Lisätiedot Meluhaitan korvausarvioinnissa huomioidaan melutason ohjearvojen lisäksi melutason muutos kiinteistöllä, sekä paikalliset olosuhteet. Sietokynnyksen ylittymisen jälkeen omakotikiinteistöjen arvonalenemisena on pidetty –1 %/dB, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
  Avainsanat meluhaitta, kerrostaloasunto, meluvaikutus, hintatekijät
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2016 Sivu 32

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku