YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Lisää energiaa kartalle
  Ari Laitala
  Lisätiedot Kartalle (paikkaan) voidaan erilaisten arvioiden mukaan viedä jopa 90 % kaikesta tiedosta. Tämä näyttäisi pätevän myös energiaan, kuten energian tuottamiseen, siirtämiseen, kuluttamiseen ja varastointiin, mutta myös säästämiseen, tuhlaamiseen ja kierrättämiseen liittyen. Aalborgissa 13.–14.11.2018 järjestetyssä ”Älykäs energia ja 4. sukupolven kaukolämpö” -konferenssin yhteydessä järjestettiin workshop, johon kokoontui neljä Horizon 2020 -rahoitettua projektia, joissa tuotetaan energiankäyttöön liittyvää paikkatietoa. Heat Roadmap Europe -projektin lisäksi osallistuvia projekteja olivat Hotmaps, PLANHEAT ja THERMOS.
  Avainsanat energiakartta, paikkatietoa, älykäs energia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 19

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku