YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Oy Suomi Ab:lla huutava tarve kehitys- ja teknologiajohtajille
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Noususuhdanteiden aikana kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostetaan paljon. Älykästä erikoistumista tavoiteltaessa avainasemassa ovat mm. osaamisen luominen ja siirtäminen sekä tavoitellun kilpailukyvyn lisääminen tulosten kaupallisessa hyödyntämisessä ja näkyvyydessä. Uusimman osaamisen ja toimintatapojen vieminen liike-elämään ja koulutukseen on suomalaisen kilpailukyvyn edellytys. Tarvitaanko tähän valtakunnallisia kehitys- ja teknologiapäälliköitä toteuttamaan yhteinen tehtävä mitattavin tuloksin?
  Avainsanat innovaatiojohtaminen, tutkimusjohtaminen, asiantuntijuus, IPR, patentti, pilotointi, T&K
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 24

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku