YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Katsaus 2000-luvun raakamaakauppoihin ja raakamaan hintaan Uudellamaalla
  Petri Lukin – Helka-Marja Kohonen – Matti Santaharju
  Lisätiedot Pääministeri Matti Vanhanen arvioi äskettäin nettipäiväkirjassaan, ettei raakamaa maksa edes kahta euroa neliöltä. Vanhanen ei ole ilmeisesti viime aikoina päivittänyt raakamaan hintatietojaan, muttei hän täysin väärässäkään ollut. Alle kahden euron neliöhinnalla saisi raakamaata ainakin Hyvinkäältä ja Lohjalta.
  Avainsanat raakamaa, hintasuhde, maan hinta, maapolitiikka, maanhankinta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 16
Lunastamalla maata tonttituotantoon
  Jyrki Hurmeranta
  Lisätiedot Vaikka kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet lunastaa maata yhdyskuntarakentamista varten, pitäydytään kuntien raakamaan hankinnassa edelleen yleensä vain vapaaehtoisten keinojen käyttöön. Tonttipula ja yhdyskuntarakenteen hajoaminen ovat viime aikoina lisänneet päättäjien kiinnostusta myös lunastuksen käyttöön kuntien maanhankinnassa. Kokemukset maan lunastamisesta eräissä kasvukeskuksissa ovat olleet myönteisiä.
  Avainsanat kunnan maapolitiikka, lunastaminen, lunastuslupa, raakamaa, tonttituotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 21
Maapolitiikan ratkaisuilla merkittävä vaikutus kuntatalouteen
  Mikko Keskinen
  Lisätiedot Maapoliittisten toimintatapojen vaikutusten arviointi auttaa taloudellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti järkevien ratkaisujen tekemistä ja päätösten perustelua.
  Avainsanat maapolitiikka, vaikutusten arviointi, kuntatalous, raakamaa, maankäyttösopimus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 21
Mistä apua jatkuvaan tonttipulaan - raakamaan hankinnasta vai maankäyttösopimuksista?
  Matti Holopainen
  Avainsanat maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 12
Miten raakamaa pitäisi arvioida?
  Risto Peltola
  Avainsanat raakamaa, kiinteistöarviointi, raakamaan arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 10
Pakkolunastus – kuninkaan viimeinen keino
  Juho Tuomi – Juhana Hiironen
  Lisätiedot Vanhan Saraksen perintötilan pakkolunastus kuumentaa tunteita Vantaalla. Vantaa on hakenut ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa runsaan 43 hehtaarin suuruinen Saraksen tila asuntorakentamisen tarpeisiin. Maatilan omistaja, Sarinin perikunta, pitää Vantaan aikeita lainvastaisina. Kiistaa aiheuttaa sekä lunastusedellytysten täyttyminen että perintötilasta maksettava korvaus.
  Avainsanat lunastus, rikastumiskielto, ultima ratio, pakkokeino, maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 14
Raakamaan hankinta vai maankäyttösopimus?
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Kasvavissa kunnissa ollaan tilanteessa, jossa vastuullisten virkamiesten ja päättäjien on otettava lunastaminen yhä useammin maapolitiikan keinovalikoimaan.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttösopimus, raakamaa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 20
Raakamaan hinta on luonteeltaan poliittinen
 
  Lisätiedot Raakamaan hintaan vaikuttaa keskeisesti kunnan poliittinen tahto. Siispä raakamaan hinta olisikin määrättävä poliittisesti mutta valtakunnan tasolla.
  Avainsanat maapolitiikka, raakamaa
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 5
Raakamaan ja tonttien hintasuhde - "uusi" lähestymistapa arviointiin ja markkinoihin
  Risto Peltola
  Avainsanat raakamaa, arviointi, hintasuhdemenetelmä, hintamalli, asuntotontti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 28
Yhteiskuntavastuu palautettava valtion maapolitiikkaan
  Jukka Kokkinen
  Lisätiedot Valtion maapolitiikasta puuttunut yhteiskunnallinen intressi on vaikeuttanut merkittävästi monien kuntien maanhankintaa ja hallittua kasvua. Valtion maapolitiikan liikemiesajattelu on tullut tiensä päähän. EU-komission valtiontukilinjaukset sekä KHO:n ratkaisut 2006:84 ja 2007:84 luovat perustan uudenlaiseen yhteistyöhön valtion ja kuntien välillä.
  Avainsanat maapolitiikka, sopimuskaavoitus, raakamaa, maapolitiikan etiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 10

Annetulla hakuehdolla löytyi 10 artikkeli(a).

Uusi haku