YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
SeutuRAMAVAsta pääkaupunkiseudun rakennusmaavarantotiedot
  Suvi Mikkola
  Lisätiedot Syksyllä 2010 HSY tuotti pääkaupunkiseudun rakennusmaavarantotiedot eli SeutuRAMAVAn perustuen Seudulliseen perusrekisteriin. Varantoja riittää pääkaupunkiseudun voimassa olevissa asemakaavoissa moniksi vuosiksi eteenpäin.
  Avainsanat rakennusmaavaranto, asemakaavoitus, seudullisuus, pääkaupunkiseutu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 6
Seutuyhteistyö etenee teknisellä sektorilla
  Pentti Siitonen – Ari-Veikko Anttiroiko
  Lisätiedot Seutuistuminen on yksi keskeisimpiä kehitystrendejä kunnissa ja samalla myös kuntien teknisellä sektorilla.
  Avainsanat seutuistuminen, seudullisuus, seutuyhteistyö, teknisen sektorin kuntayhteistyö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 28

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku