YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon - spatio-tilastollisen analyysin menetelmin
  Kirsi Virrantaus
  Lisätiedot Tiedon tuottamisen problematiikan rinnalla olisi jo pian keskityttävä myös tiedosta saatavan hyödyn luomiseen. Kirjoituksessa pyritään avaamaan paikkatiedon roolia tutkimuksen, suunnittelun ja päätöksenteon tukena.
  Avainsanat spatio-tilastollinen analyysi, spatiaalinen ilmiö, spatiaalinen autokorrelaatio, spatiaalinen korrelaatio
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Kehittyvä paikkatietotekniikka  Nro 1/2011 Sivu 6

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku