YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Riittävä suunnittelu ja suunnittelutarve- ja poikkeamispäätöksenteko
  Aleksi Heinilä
  Lisätiedot Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaiset poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisumenettelyt ovat olleet ongelmallisia niin oikeudellisesti kuin käytännön maankäytön suunnittelunkin näkökulmasta. Näiden menettelyiden soveltaminen nimenomaan osana lain järjestelmää on omiaan helpottamaan päätöksentekijän tehtävää, jota lainsäätäjä on viime vuosina ehkä pikemminkin vaikeuttanut.
  Avainsanat maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamismenettely, suunnittelutarveratkaisu, kaavoitus, maankäytön suunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 13

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku