YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Yksityistieverkon syntymisestä maaseudulla
  Markku Markkula
  Lisätiedot Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Asiasta on tehty joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä päätös. Yksityisteiden verkon syntyhistoria Suomessa on pitkä. Sitä kuvataan lähemmin seuraavassa.
  Avainsanat uusjako, yksityistielaki, tieoikeus, kulkuyhteys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 10

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku