YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Muutoksia toimitusinsinöörien kelpoisuuteen
  Mauri Asmundela
  Lisätiedot Vuoden 2016 loppuun asti Kiinteistönmuodostamislaissa (KML) on erikseen lueteltu, minkä toimituslajin toimituksia maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) tai teknikon tutkinnon suorittaneet toimitusinsinöörit voivat suorittaa. Muita kuin näitä erikseen mainittuja toimituslajeja oli voinut suorittaa vain diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon suorittanut toimitusinsinööri. Käytännössä DI-tutkintoa edellytettiin vaativimpien toimitusten toimitusinsinööreiltä, mm. halkomis-, maantie-, lunastus- ja uusjakotoimituksissa.
  Avainsanat toimitusinsinööri, kelpoisuus, toimituslajit, AMK, teknikko, halkominen, maantiettoimitus, lunastustoimitus, uusjakotoimitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2017 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku