YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Kiinteistöjohtaminen yrityksissä – pakollinen menoerä vai lisäarvoa tuottava resurssi?
  Anna-Liisa Lindholm
  Lisätiedot Kiinteistöjohtaminen on yrityksissä perinteisesti keskittynyt yksittäisiin transaktioihin ja kustannusten alentamiseen huomioimatta yrityksen pitkän tähtäimen tuloksia ja tavoitteita. Kiinteistöjohtaminen onkin ydintoiminnan puolelta monesti nähty vain välttämättömänä pahana, suurena kustannuseränä tai pääomia sitovana tekijänä. Alan ammattilaisille on kuitenkin herännyt halu olla myös jotain muuta – jopa parhaimmillaan lisäarvoa tuottava strateginen resurssi. Onko tämä mahdollista? Voiko kiinteistöjohtamisen keinoin tuoda aitoa lisäarvoa yritysten ydintoiminnalle?
  Avainsanat kiinteistöjohtaminen, CREM, kiinteistöoppi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku