YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ansiokas maankorkoteorian esittely
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Anne Hailan kirja Urban Land Rent - Singapore as a Property State esittelyssä.
  Tyyppi Kirja-arvio tai -esittely  Osasto Julkaisuja / Kirjallisuutta  Nro 2/2017 Sivu 41
Ekspropriaatiosta ja erityisesti impropriaatiosta
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Pakkolunastukset voidaan jakaa kahteen perustyyppiin eli toisaalta yleistä tarvetta palveleviin lunastuksiin, joissa yleisen edun takia katsotaan tarpeelliseksi syrjäyttää tai rajoittaa yksityinen etu. Näitä hankkeita voidaan kutsua ekspropriaatioiksi. Kun kiinteää omaisuutta otetaan pakolla yksityiseen tarpeeseen, käytetään terminä impropriaatiota.
  Avainsanat ekspropriaatio, impropriaatio, lunastus, kiinteistölainsäädäntö, maapakettilaki, vesijättö, korvauskäytäntö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 34
Maanmittauksen koulutusrakenne uudistui
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Miksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma aloitettiin maanmittausalalla, mihin sillä tähdätään? Vastaajina koulutuspäällikkö Vesa Rope ja opiskelija Matias Kallio.
  Avainsanat maanmittausalan koulutus, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Haastattelu  Osasto Maanmittausalan koulutus  Nro 4/2010 Sivu 42
Rajankäynnistä ja vähän kiinteistötoimituksen psykologiasta
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Kirjoittaja teki yhdessä Jussi Laarin kanssa lehteen 2/2014 artikkelin ”Rajankäynnistä ja vähän kiinteistötoimitusten laadusta” ja artikkeli sai Maankäyttö-lehden mittakaavassa runsaasti palautetta, mistä kirjoittajat ovat kiitollisia. Palautteessa tuli esiin kuitenkin eräitä seikkoja, jotka kirjoittajien mielestä vaativat kommentointia. Tämän artikkelin kirjoittamisen yhteydessä sivujuonteena esiin nousivat vanhenevan asianosaisjoukon aiheuttamat haasteet kiinteistötoimituksessa sekä ne psykologiset paineet, joita toimitusinsinööri kohtaa tehdessään yksin toimituksia.
  Avainsanat kiinteistötoimitus, rajankäynti, oikeustoimikelpoisuus, toimitusinsinööri, manipulointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 40
Rajankäynnistä ja vähän kiinteistötoimitusten laadusta
  Jaakko Sirkjärvi – Jussi Laari
  Lisätiedot Miksi kirjoittaa juttu rajankäynnistä, joka on rutiininomainen ja helppo kiinteistötoimitus?
  Avainsanat rajankäynti, kiinteistötoimitus, laatu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 20
Selvitysmiehen raportti yksityistielain kehittämistarpeista ja aluepoliittista pohdintaa
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Selvitysmies Esko Hämäläisen raportti yksityistielain uudistamiseksi ja yksityisten teiden liikennepolitiikan kehittämiseksi julkaistiin 5.11.2014. Ehdotus sisältää lukuisia muutoksia nykylainsäädäntöön. Näkyvin muutos lukijakunnan kannalta olisi yksityistielain siirtäminen osaksi kiinteistönmuodostamislakia. Myös yksityisteiden rahoitukseen hän esittää uudistuksia. Maanteiden lakkauttamiset eivät suoraan kuulu raportin keskeiseen sisältöön, mutta hänen esittämänsä tilastotiedot saivat kirjoittajan aluepoliittiseen pohdiskeluun.
  Avainsanat yksityistielaki, tiekunta, yksityistietoimitus, aluepolitiikka, valtakunnansuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 42
Tontinvuokrauksesta eräissä kaupungeissa ja erityisesti Lahdessa
  Petri Solonen – Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opiskelun osana Petri Solonen teki opinnäytetyön Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien vuokrauskäytäntöjen yhdistämisestä Nastolan ja Lahden yhdistyessä 1.1.2016 lähtien. Käytäntöjen lisäksi työssä perehdyttiin maanvuokraamista koskevaan lainsäädäntöön sekä Kuntaliiton suosituksiin ja EY:n valtiotukisäännöstöön.
  Avainsanat tontinvuokrauskäytäntö, maanvuokraaminen, Lahti, Nastola
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2016 Sivu 30
Uusi vesilaki ja Tarkeelanjärven nostohanke
  Jaakko Sirkjärvi
  Lisätiedot Tarkeelanjärven ja Niemilammen vedenpinnan nostohankkeen yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelma pääsi perehtymään uuteen vesilainsäädäntöön, ja totesimme, että se sisältääkin paljon maanmittaria kiinnostavaa asiaa.
  Avainsanat uusi vesilaki, vedenpinnan nosto, isojaon aikainen rantaviiva, hyöty- ja haitta-analyysi, Metropolia, Tarkeelanjärvi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2013 Sivu 10
Vesa Rope 1953–2017
  Jussi Laari – Jaakko Sirkjärvi
  Tyyppi Muistokirjoitus  Osasto In Memoriam  Nro 1/2018 Sivu 51

Annetulla hakuehdolla löytyi 9 artikkeli(a).

Uusi haku