YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ilmastolaki Suomeen
  Jaakko Kanerva
  Lisätiedot Kansallisen ilmastolain valmistelutyö on käynnissä.
  Avainsanat ilmastolaki, ilmastopolitiikka, päästökauppa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 10
Saako rannoille rakentaa?
  Jaakko Kanerva
  Lisätiedot Suomessa on rantaviivaa noin 314 000 km, josta kaavoituksen piirissä on vain 20 prosenttia. Rakentamattomia rantoja on runsaasti, mutta suosituimpien vesistöjen rannat ovat rakentamisen johdosta käytännössä sulkeutuneita.
  Avainsanat rakennusoikeus, rantojen rakentaminen, kaavoitus, MRL, maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamislupa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 10
Saako rannoille rakentaa? Osa II
  Jaakko Kanerva
  Lisätiedot Rantarakentamista käsittelevän kirjoituksen ensimmäinen osa ilmestyi Maankäytön numerossa 4/2012. Siinä kaavoituksen ensisijaisuuden todettiin olevan rantarakentamisessa ehdoton pääsääntö. Nyt julkaistavassa kirjoituksen toisessa osassa käsitellään mitoitusperiaatteita.
  Avainsanat rantavyöhyke, ranta-alue, ranta-asemakaava, rantarakentaminen, kantatila muunnettu rantaviiva, mitoitusperiaate
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2013 Sivu 15

Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).

Uusi haku