YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Lämpöä maasta - kohtuudella
  Kari Kauppila
  Lisätiedot Onnistuneella maalämpöpumppuratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kiinteistön elinkaaren aikaisiin energiakustannuksiin ja sitä kautta myös kiinteistön arvoon. Lämpöpumppujen yleistymisellä on merkittävä rooli myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Maalämpöpumppujärjestelmien asentamiseen liittyvä ohjeistus ja lupakäytännöt ovat kuitenkin monenkirjavia ja johtavat pahimmillaan huonosti optimoituihin investointeihin tai jopa kannattavien hankkeiden perumiseen.
  Avainsanat maalämpöpumppu, lämpöpumppu, maalämpö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 20

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku