YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2018
(Ilmestyi 19.02.2018)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (7 693 kB)

 

 

4 Ari Laitala
MAALTAMUUTTOA TURBOVAIHTEELLA?
  
  
  Valtiovallan johdonmukainen vuosikymmeniä jatkunut omistusasumista suosiva politiikka on kääntynyt osin itseään vastaan.
5 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
MATKAILU- JA TEATTERIALA FANITTAVAT MAANMITTAUSOSAAMISTA
  
  
  Tilastokeskuksen mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa lisääntyivät 14,5 prosenttia tammi–lokakuussa 2017. Matkailuala ja sen oheispalvelut ovat siirtymässä yhä enemmän myös digitaalisiksi ja verkkoon. Meeting Professionals Internationalin mukaan Yhdysvalloissa tapahtumateollisuuden arvoksi on vuositasolla arvioitu yli 220 miljardia euroa ja Britanniassakin yli 60 miljardia euroa. Matkailu- ja teatteriala kokeilevat ennakkoluulottomasti maanmittauksessa käytettäviä teknologioita laajentamaan omaa tarjontaansa yhä vaativammalle yleisölle.
  Avainsanat: matkailu, turismi, tapahtumateollisuus, virtuaalitodellisuus, 360-kuvaus
8 Pekka Lehtonen
ARVO VITIKAINEN - MAANMITTAUKSEN SILTAINSINÖÖRI JAATINEN
  
  
  Palveleeko tutkimus elämää, haittaavatko määrärahaleikkaukset opetusta ja tutkimusta?
  Avainsanat: tutkimus, opetus, kiinteistöjärjestelmä, Aalto-yliopisto
13 Juha Riihiranta
VANHAN ASUTUKSEN JÄLJILLÄ – PITKÄN AJAN ASUTUSKEHITYKSEN REKONSTRUOINTI
  
  
  Asutuksen historiasta ja kerroksellisuudesta kertovaa aineistoa tarvitaan monilla aloilla. Vanhan maaseutuasutuksen sijoittumista ja pitkän ajan asutuskehitystä on mahdollista rekonstruoida historiallisten väestöluetteloiden avulla. Tällöin asutuksen paikantaminen voidaan kohdentaa ajallisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
  Avainsanat: asutus, asutuskehitys, asutushistoria, geokoodaus, maankäyttö, historiallinen paikkatieto, vanhat kartat, väestöluettelo
18 Heli-Maija Nevala
OSALLISTUMINEN ON OPPIMISPROSESSI
  
  
  Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkiympäristön kehittämiseen sisältää haastetta kerrakseen. Myös eri alojen ammattilaisten ja päättäjien yhteistyö edellyttää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Yhteistoiminnallisella oppimisella on mahdollista päästä hyvään vuorovaikutukseen, rakentaa luottamusta ja antaa osallisille valmiuksia osallistumiseen.
  Avainsanat: osallisuus, osallistuminen, yhteistyö, vuorovaikutus
23 Raimo Koivistoinen
OLENKO MINÄ VELJENI VARTIJA? (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
24 Leena Jokiranta
KILOMETRIT TAITTUVAT ALPPIMAAN UUMENISSA
  
  
  Maailman pisin rautatietunneli vie matkustajat Sveitsin Alpeilta Italiaan ennätysnopeasti.
  Avainsanat: Alpit, pohjatunneli, rautatietunneli
26 Jürgen Grönfors
MUISTELMIA JA ANEKDOOTTEJA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
  Avainsanat: Tekniikan museo, muistelmat
27 Jürgen Grönfors
YLIMITTAUS (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
30 Matti Holopainen
MAANKÄYTTÖ JA VERKOSTOYHTEISTYÖ UUDEN KUNNAN ELINVOIMAN YTIMESSÄ – TYÖTÄ JA KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA LÄHIPALVELUINEEN
  
  
31 Ari Laitala
VANTAAN ESCO
  
  
  Tekstikooste Vantaan kaupungin Tilakeskuksen projektipäällikön Marita Tammisen 21.9.2017 Finlandia-talolla pitämästä esityksestä ”Energiatehokkuushankkeita ESCO-konseptilla”.
  Avainsanat: ESCO, energiatehokkuus
  Lisäaineistoa: https://goo.gl/sisZus
33 Maarit Nordmark
PIENIÄ JA SUURIA VALITUKSIA
  
  
34 Satu Räty
MILLAINEN ON HELSINGIN KESKUSTAN KÄVELTÄVYYS? IHMISEN MITTAKAAVAISET PAIKKATIETOAINEISTOT KÄVELTÄVYYDEN ARVIOINNISSA
  
  
  Uusilla, ihmisen mittakaavaisilla paikkatietoaineistoilla voidaan tuottaa tietoa katutilan käveltävyydestä ja siihen vaikuttavista rakennetun ympäristön elementeistä. Tällä tiedolla voidaan parantaa fyysistä jalankulkuympäristöä ja jalankulkijoiden arkea.
  Avainsanat: käveltävyys, katutila, paikkatietoaineistot, havainnointi, Helsinki, Street View, Earth Pro, pistepilvi, 3D-kaupunkimalli
39 Jan Strang
PARAS SUOMEN KARTTA SADAN VUODEN AJAN
  
  
  Suomen valtiollinen itsenäisyys vietti vuonna 2017 satavuotisjuhliaan. Siihen liittyen julkaistiin näköispainoskirjana eräs kaikkien aikojen merkittävimmistä Suomen kartoista: Suomen yleiskartta 1:400 000 vuosilta 1864–1873. Tämä kirjoitus käsittelee tuota karttaa ja siitä nyt julkaistua Erkki-Sakari Harjun ja Antti Jakobssonin laatimaa uusintapainosta.
  Avainsanat: kartoitus, näköispainos, Suomen yleiskartta 1:400 000 1864-1873
42 JUMALTEN TUHO (JARRUMIES)
  
  
43 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Kiinteistönmuodostamislakia on muutettu maaoikeuksia koskien vuoden 2019 alusta lukien samassa yhteydessä kuin tuomioistuinlakia on tarkistettu. Kysymys on ollut käräjäoikeuksien rakenneuudistuksesta. Vesilain käyttöoikeussääntelyä on muutettu vuoden 2018 alusta lukien. Kalastuslakiin tulleella tarkistuksella kalastuksenhoitomaksuja on korotettu. Vuosille 2018 ja 2019 on annettu uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Vuonna 1962 säädettyä lakia yksityisistä teistä (358/1962) ollaan korvaamassa uudella yksityistielailla, jota koskeva hallituksen esitys (HE 147/2017 vp.) on annettu eduskunnalle.
46 Pekka Raitanen
ILMARI KOPPINEN 100 VUOTTA
  
  
  Lisäaineistoa: https://goo.gl/xV2kiV
50 Pekka Lehtonen
INSINÖÖRI – POLIITIKKO – VIRKAMIES JA KIRJAILIJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Ahti Vielman Muuttuvat mielen maisemat esittelyssä.
50 Pentti Niemelä
ANGELITA MATTILA 10.7.1923–14.11.2017 (IN MEMORIAM)
  
  
51 Jussi LaariJaakko Sirkjärvi
VESA ROPE 1953–2017 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös