YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2a/2004
Nordiskt Häfte
(Ilmestyi 25.06.2004)

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (1 765 kB)

 

 

5 Sakari Viertiö
VÄNNERNA NÄRA
  
  
6 Jarmo Ratia
LANTMÄTERIVERKET – ORGANISATION OCH STRATEGI
  
  
  Avajaisesitelmä
10 Paul van der Molen
THE EUROPEAN INTEGRATION GETS DEEPER AND WIDER – HOW DOES THIS INFLUENCE LAND SURVEYORS?
  
  
  Avajaisesitelmä
14 Arvo Kokkonen
AKTUELLT OM FASTIGHETSUPPGIFTERNA I FINLAND
  
  
  Session 1 – Fastighetsbildning och fastighetsdata
15 Leiv Bjarte Mjøs
NY MATRIKKEL I NORGE
  
  
  Session 1 – Fastighetsbildning och fastighetsdata
18 Henning Elmstrøm
MIA – MATRIKULÆRT INFORMATIONS OG AJOURFØRINGSSYSTEM
  
  
  Session 1 – Fastighetsbildning och fastighetsdata
21 Göran Eriksson
NY LAGSTIFTNING OM TREDIMENSIONELL FASTIGHETSBILDNING (3D) I SVERIGE
  
  
  Session 1 – Fastighetsbildning och fastighetsdata
23 Helge Onsrud
NORDISK SAMARBEID I WPLA – UTVIKLING AV ”GUIDELINES” FOR EIENDOMSOBJEKTER OG EIENDOMSIDENTIFIKASJON
  
  
  Session 2 – Norden och Europa
24 Peter Normann
DEN PRIVATE EUROPÆISKE KORTLÆGNINGSSEKTOR I DAG OG I MORGEN
  
  
  Session 2 – Norden och Europa
26 Bengt Kjellson
NORDISKT SAMARBETE I EULIS – EUROPEAN LAND INFORMATION SERVICE
  
  
  Session 2 – Norden och Europa
28 Esa Tiainen
EULIS GLOSSARY – METODIK OCH SYNPUNKTER AV DEFINIERING TERMINOLOGI
  
  
  Session 2 – Norden och Europa
31 Lars Jansson
LANTMÄTERI- OCH INSKRIVNINGSVERKSAMHETEN I SVERIGE
  
  
  Session 3 – Infrastruktur för lägesbunden information
33 Søren Reeberg Nielsen
MATRIKULÆR INFRASTRUKTUR
  
  
  Session 3 – Infrastruktur för lägesbunden information
36 Anne Cathrine Frøstrup
TINGLYSINGEN FRA DOMSTOLENE TIL STATENS KARTVERK I NORGE – REALISERING OG KONSEKVENSER
  
  
  Session 3 – Infrastruktur för lägesbunden information
39 Mikko TallgrenIlkka Malmi
FÖRNYELSEN AV FASTIGHETSDATASYSTEMET PÅ RIKTIGT PÅ VÄG ATT FÖRVERKLIGAS
  
  
  Session 3 – Infrastruktur för lägesbunden information
41 Kristian BransagerSven Allan Jensen
DIGITAL KOMMUNEPLAN, LEDELSE OG DEMOKRATI
  
  
  Session 4 – Fastighetsutveckling, planering och förvaltning
44 Anton Bachke
JORDSKIFTERETTEN TIL DOMSTOLADMINISTRASJONEN I NORGE – FRA LANDBRUK TIL JUSTIS
  
  
  Session 4 – Fastighetsutveckling, planering och förvaltning
45 Kaisa Harju
NORDISKT SAMARBETE FÖR UTVECKLING AV DET EGYPTISKA CADASTRET
  
  
  Session 4 – Fastighetsutveckling, planering och förvaltning
48 Markku Villikka
LANTMÄTAREN I FRAMTIDENS EUROPA
  
  
  Session 5 – Framtida behov / utbildning, forskning och utveckling, kunnande
50 Hans Sevatdal
NY LANDMÅLERPROFESJON I NORGE – NYE KRAV TIL UTDANNING
  
  
  Session 5 – Framtida behov / utbildning, forskning och utveckling, kunnande
52 Stig Enemark
FREMTIDENS KOMPETENCER – NY STUDIEPLAN FOR LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN I DANMARK
  
  
  Session 5 – Framtida behov / utbildning, forskning och utveckling, kunnande
56 Peggie Rothe
MARKNADSFÖRING AV LANTMÄTERIBRANSCHEN I NORDEN
  
  
  Session 5 – Framtida behov / utbildning, forskning och utveckling, kunnande
58 Boo G Lilje
HUR FÅR VI UNGDOMAR ATT VÄLJA LANTMÄTARYRKET
  
  
  Nordiskt kongresspris
60 Einar Hegstad
PRESENTASJON AV DR.GRADS-ARBEIDET "OM EIENDOMSREGISTRERING – MED HOVEDVEKT PÅ NORSKE FORHOLD"
  
  
  Nordiskt kongresspris
61 Lars Birk Jensen
REGISTRERING AF MATRIKULÆRE ÆNDRINGER – MERE END BLOT TILVEJEBRINGELSE OG LAGRING AF DATA
  
  
  Nordiskt kongresspris
63 Svante Astermo
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN SVERIGE 2003–2004
  
  
  Vuosiraportti
63 Stig EnemarkKjeld Lohmann Schøler
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN DANMARK 2003–2004
  
  
  Vuosiraportti
64 Leiv Bjarte Mjøs
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN NORGE 2003–2004
  
  
  Vuosiraportti
66 Erik Lönnfeldt
OMBUDSMANNARAPPORT FRÅN FINLAND 2003–2004
  
  
  Vuosiraportti

Takaisin Ylös