YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 2a/2008
Maankäyttö Nordiskt Häfte
(Ilmestyi 30.06.2008)

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (2 053 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
DET NORDISKA SAMARBETET STÅR SIG I EN TURBULENT VÄRLD
  
  
  Det nordiska samarbetet utestänger ingenting, men det kompletterar andra internationella förbindelser, som vi gemensamt och skilt för sig engagerar oss i.
  Avainsanat: nordiskt samarbete
6 Henning Elmstrøm
E-TINGLYSNING I DANMARK
  
  
  Den 26. marts 2008 skulle E-tinglysningen i Danmark have åbnet døren for adgang til en helt ny elektronisk tilgang til tinglysningen. Som tilfældet har været for så mange store EDB projekter løb projektet i tidsnød på grund af mangel på personale hos leverandøren og det er foreløbig udsat til efteråret 2008, men uden dato.
  Avainsanat: inskrivning, tinglysning, Danmark, E-tinglysning, elektronisk inskrivning
10 Arvo Kokkonen
INSKRIVNINGSREFORMEN I FINLAND: REFORMENS UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
  
  
  Utvecklingsmöjligheterna anses vara bäst då verksamheten styrs av en enhetlig organisation och sköts av en myndighet som har specialiserat sig på att upprätthålla och utveckla branschens register.
  Avainsanat: inskrivning, Finland
13 Helge Onsrud
EIENDOMSREGISTRERINGEN I NORGE – BRA NOK FOR MARKEDET?
  
  
  Grunnboken og Matrikkelen utgjør kjernen i systemet for eiendomsregistrering i Norge. Lovgiving, datainnhold og tilhørende prosesser er utførlig behandlet i to bøker om eiendomsregistrering og om eiendomstransaksjoner i de nordiske land, utgitt etter initiativ av de nordiske kartverkene i 2006. Denne artikkelen diskuterer om registerinnholdet dekker dagens og fremtidens behov for informasjon til aktørene i eiendomsmarkedet.
  Avainsanat: inskrivning, Norge
17 Mats Snäll
DEN NYA INSKRIVNINGEN I SVERIGE
  
  
  Avainsanat: inskrivning, Sverige
19 Birgit KristiansenChristian Jørgensen
BEGRÆNSNINGER VED UDLÆNDINGES KØB AF FAST EJENDOM I DANMARK
  
  
  Avainsanat: internationalisering av fastighetsmarknaden, Danmark
23 Seppo Koponen
INTERNATIONALISERINGEN AV FINLANDS FASTIGHETSMARKNAD – EN SOLSKENSHISTORIA ELLER UTFÖRSÄLJNING AV NATIONALEGENDOMEN TILL UTLÄNNINGAR?
  
  
  Den kraftiga efterfrågan på investeringsobjekt alltifrån Helsingfors i söder till Rovaniemi i norr har pressat upp priserna till rekordnivåer.
  Avainsanat: internationalisering av fastighetsmarknaden, Finland
27 Sølve Bærug
BEGRENSNINGER VED KJØP AV EIENDOM I NORGE OG TRENDER I EIENDOMSMARKEDENE
  
  
  Avainsanat: internationalisering av fastighetsmarknad, Norge
31 Elin Magnusson
INTERNATIONALISERING AV DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN
  
  
  Den svenska fastighetsmarknaden har sett ett par år av mycket stark tillväxt och ett stort infl öde av kapital. Vi kan se tillbaka på väldigt stark värdeökning över de gångna 3 åren.
  Avainsanat: internationalisering av fastighetsmarknaden, Sverige
33 Henning Elmstrøm
OMBUDSMANDSRAPPORT DANMARK 2008
  
  
  Avainsanat: ombudsmannarapport, Danmark
35 Hannu RidellJohan von Wendt
OMBUDSMANNARAPPORT FINLAND 2008
  
  
  Avainsanat: ombudsmannarapport, Finland
37 Leiv Bjarte MjøsArve Leiknes
OMBUDSMANNSRAPPORT NORGE 2008
  
  
  Avainsanat: ombudsmannarapport, Norge
40 Maria Ulfvarson ÖstlundSvante Astermo
OMBUDSMANNARAPPORT SVERIGE 2008
  
  
  Avainsanat: ombudsmannarapport, Sverige
42 Sven-Olof Lindfors
LANTMÄTARKONTAKT ÖVER GRÄNSERNA I NORDEN
  
  
  Vi önskar gratulera Sveriges Lantmätareförening (SLF) inför föreningens 100-års jubileum genom att publicera den dåvarande distriktsingenjörens och mångåriga ombudsmannen Sven-Olof Lindfors skrift om det nordiska samarbetet. Skriften publicerades i MIL:s festskrift år 1990, då Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund fyllde 100 år. Skriften är med tanke på verket skriven ur en något finsk synvinkel och slutar alltså år 1990.
  Avainsanat: nordiskt samarbete, nordiska kongress
48 Annukka Lyra
KARTRULLE.FI DAMMAR AV LANTMÄTERIMINNEN
  
  
  För den oinvigde kan lantmäteri te sig som en teknisk specialvetenskap. Om man aldrig själv har råkat behöva en styckning kan det vara svårt att gestalta dess betydelse för det egna livet. Lantmäteriverket i Finland har skapat en ny webbplats med historia som tema, vars mål är att berätta om lantmäteriets historia och framtid samt att locka publiken till att sätta sig in i ämnet. Även utländska besökare och turister kan bekanta sig med det fi nländska samhället och dess historia via den trespråkiga webbplatsen.
49 Lea Kujanpää
DAGS ATT BRYTA MYTER!
  
  
  Lantmätaren är en gubbe i overaller och keps som ser ut att ha tappat bort sig och som strövar omkring i terrängen och drar linjer för kommande vägar. Med uttråkad min lutar han sig mot en stor käpp, ögnar papper, reder upp trassliga arvskiften och letar efter numrerade stenar. Branschen kräver toppbegåvning i matematik och arbetet är extremt ensidigt.
50 Thomas Nylund
SVERIGES LANTMÄTAREFÖRENING SLF FIRADE SITT 100-ÅRSJUBILEUM
  
  

Takaisin Ylös