YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2009
(Ilmestyi 22.09.2009)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (7 745 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
VEM KAN SEGLA FÖRUTAN VIND?
  
  
  Muuttuneisiin odotuksiin kannattaa pohjoismaisessa yhteistyössä vastata.
7 Leena Matikainen
RAKENNUSTEN AUTOMAATTINEN TUNNISTUS JA MUUTOSTULKINTA LASERKEILAUS- JA ILMAKUVA-AINEISTOISTA
  
  
  Tutkimustulokset osoittavat, että rakennukset voidaan löytää automaattisesti hyvällä tarkkuudella, kun käytetään sekä laserkeilaus- että ilmakuva-aineistoja. Myös automaattisesta muutostulkinnasta on saatu lupaavia tuloksia.
  Avainsanat: rakennus, laserkeilaus, digitaaliset ilmakuvat, tulkinta, muutostulkinta, automaatio, ajantasaistus, kartoitus
11 Jouko Turto
KUNNALLINEN LIIKELAITOS – VASTAUS TULEVAISUUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN?
  
  
  Tuovatko uudet kunnalliset liikelaitokset pöytään uusia eväitä teknisen sektorin haasteisiin?
  Avainsanat: kunnallinen liikelaitos, kiinteistöliikelaitos, julkinen infrastruktuuri, korjausvelka, liikelaitoksen ansainta- ja toimintalogiikka
14 Anni Tolvanen
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TONTTIEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISEEN TARVITAAN VAUHDITTAJAA
  
  
  Täydennysrakentaminen on ekologista: se ei vaadi suuria kunnallistekniikan investointeja. Kaupunkirakenteen tiivistyessä yhä useampi pääsee asumaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Ikääntyville 1960- ja 1970-lukujen lähiöille täydennysrakentaminen voi olla kaivattu piristysruiske, jonka myötä alueelle saadaan eri-ikäisiä asukkaita sekä uutta ja erikokoista asuntokantaa.
  Avainsanat: täydennysrakentaminen, asunto-osakeyhtiö
16 Ville Riihinen
ELINKAARIMALLEISTA APUA KUNTIEN TALOUSHUOLIIN
  
  
  Kunnissa on tulevaisuudessa selvä toimitilaomistuksien ulkoistamistarve ja erityisesti elinkaarimallit ovat merkittäviä uusien toimitilojen toteuttamisessa.
  Avainsanat: elinkaarimalli, yksityisrahoitus, julkiset investoinnit
19 Kirsi Mäkinen
KARTTAPAIKASTA RAJAPINNALLE – VERKKO TUO PALVELUT ASIAKKAAN LUO
  
  
  Kiintopisteitä, kiinteistörajoja, paikannimiä… Kun tietopalvelut siirtyvät verkkoon, siitä hyötyvät sekä palvelun tarjoajat että asiakkaat.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, verkkopalvelut, tietopalvelut, Karttapaikka, Kiinteistörekisteri, rajapinta
21 Matti Holopainen
KUNNAN TEHTÄVÄ OVAT LAADUKKAAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT, EIVÄT VOITOT
  
  
  Jääkö kustannustehokkuutta kehittävä työ taas kerran akuutin rahoituskriisin uhriksi?
22 Jorma Marttinen
KIINNOSTAAKO LAATU?
  
  
  Paikkatiedon laatu kiinnostaa asiakkaita. Mutta kiinnostaako se tiedon tuottajia?
  Avainsanat: paikkatiedon laatu, ESDIN, laatumalli
25 Esa Tiainen
YKSILÖIVÄT KOHDETUNNISTEET PAIKKATIETOYHTEYDESSÄ
  
  
  Relaatiotietokantojen myötä 1970-luvulta alkaen yksilöivät tunnisteet vakiintuivat hakuavaimiksi tietojärjestelmissä.
  Avainsanat: yksilöivä tunniste, paikkatieto, yhteentoimivuus, semantiikka, web 2.0, karttalaitos
28 Antti Jakobsson
KUKA KARTTAA TARVITSEE – MONTA TAPAA EKSYÄ EUROOPASSA (TÄÄLLÄ ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
31 Markku Villikka
FIG 2009 ISRAELISSA – MAANMITTARIT KEHITYKSEN PYÖRTEISSÄ (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, Working Week 2009, Israel
33 Jürgen Grönfors
MAANMITTARIN TARINA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
35 Markku Villikka
ONKO SYYTÄ OLLA TÄPINÖISSÄÄN?? (RAJALINJALLA)
  
  
36 Tuomo Heinonen
RUANDA – TOIVOA PAREMMASTA
  
  
  Itäisessä Keski-Afrikassa sijaitseva pieni Ruanda tuo monille ensimmäiseksi mieleen viidentoista vuoden takaisen kansanmurhan. Alueen väkivaltainen historia ei rohkaise vierailemaan maassa ainakaan turistina. Kirjoittaja teki toukokuussa 2009 yhdessä sansibarilaisten maanmittausviranomaisten kanssa opintomatkan Ruandaan. Vaikka matkan pääaiheena olivat ammattiasiat, jäi matkalaisten päällimmäiseksi muistoksi maan yllättävän nopea toipuminen vuoden 1994 synkistä tapahtumista.
  Avainsanat: Ruanda, kansanmurha, kehitysyhteistyö:
40 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
42 Pekka LehtonenJohan von Wendt
XXI POHJOISMAINEN MAANMITTARIKONGRESSI AALBORGISSA
  
  
  Perinteinen kongressi pidettiin Aalborgissa, Tanskassa 5.–7.8.2009 teemalla ”Viden om stedet styrket” – paikkatieto antaa voimaa. Kokouksen yhteydessä pidettiin myös pohjoismainen yhdysmieskokous.
  Avainsanat: XXI Pohjoismainen maanmittarikongressi, Aalborg, yhdysmieskokous
46 HISTORIAA NIIN, ETTÄ PÄÄTÄ HUIMAA (JARRUMIES)
  
  
  Historiaa niin, että päätä huimaa
46 MINKÄLAISET TALKOOT SULLA ON HUOMENNA? (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN & KRUGER)
  
  
47 VERKKOPALVELU KARJALANKARTAT.FI AVATTU
  
  
52 Pekka Salmela
KAUPAN SIJAINNIN OHJAUS TULEE POHJAUTUA UUSIIN MENETELMIIN – EI PERUSTEETTOMIIN VÄITTÄMIIN (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Kaupunkiseutu on asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja muiden toimintojen muodostama monimutkainen kokonaisuus, jonka suunnittelu tarvitsee uusia työkaluja. Onko maakuntakaava paras instrumentti maankäytön ohjaukseen vai onko kuntia lähempänä oleva yhteinen yleiskaava tarkkuustasoltaan oikea? Seudun sisäisten ristiriitojen ratkaiseminen tulisi perustua uusilla metodeilla laadittuihin selvityksiin ja niiden pohjalta yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin.
60 Jyrki MattilaHeimo Pennanen
VESA PIRHONEN 11.3.1940–1.5.2009 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös