YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2015
(Ilmestyi 09.10.2015)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 579 kB)

 

 

5 Ari Laitala
MIELENILMAUKSEN JÄLKEEN
  
  
  Nokian jälkeiseen maailmaan totuttautuessa on nyt viimeistään huomattava, että maailma on muuttumassa.
6 Juho-Pekka VirtanenHannu HyyppäMarika AhlavuoJuha HyyppäAri Laitala
HACKATHON RANTAUTUU MAANKÄYTTÖALALLE
  
  
  Hackathonien aihealueet koskettavat myös maankäyttöalaa. Tämän syksyn aikana pääkaupunkiseudulla järjestetään ainakin kaksi tapahtumaa, jossa rakentaminen ja maankäyttö ovat keskeistä aihepiiriä.
  Avainsanat: hackathon, monialaisuus, sovelluskehittäminen, palvelumuotoilu, innovaatio, open innovation demo, prototyyppi
10 Ari Laitala
UUDEN ÖLJYN ANATOMIA
  
  
  Sanotaan, että avoin data on uutta öljyä ja että kaikesta datasta noin 90 % on jollain tarkkuudella yhdistettävissä johonkin paikkaan. Mikäli tämä on edes osin totta, istuvat maanmittarit satumaisten rikkauksien päällä.
  Avainsanat: avoin data
11 Raimo Koivistoinen
KANGISTUUKO SUOMI KAAVOIHINSA? (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
12 Jamie Donovan
AUTOMAATTISET ARVONMÄÄRITYSMALLIT KIINTEISTÖARVIOINNIN ALALLA
  
  
  Monet toimiston rutiininomaisista tehtävistä on jo korvattu tietojärjestelmillä, älypuhelinsovelluksilla ja pilvipalveluilla. Myös asiantuntijuutta ja harkintakykyä vaativia tehtäviä automoidaan yhä enemmän. Nyt vuorossa on kiinteistöarviointi.
  Avainsanat: automaattiset arvonmääritysmallit, kiinteistöarviointi, kehitys, muutos
16 Jaakko Haapala
EPÄSELVÄT KALASTUSOIKEUDET PERÄMERELLÄ JA TORNION-MUONIONJOELLA
  
  
  Pohjois-Suomen kalastusoikeudet poikkeavat monin tavoin muun Suomen käytännöstä. Asiaa on Ylä-Lapin kuntien (Enontekiö, Inari ja Utsjoki) osalta käsitelty viime vuosina useissa kiinteistötoimituksissa.
  Avainsanat: lohijoki, regaalioikeus, erityisperusteiset kalastusoikeudet, ylimuistoinen nautinta, rajajokikomissio, koskitila, yhteislupa-alue, väylän viehelupa-alue
20 Väinö Ylikangas
MAANMITTAUSTOIMISTOJEN AIKA
  
  
  Maanmittaustoimistoja maahamme perustettiin vuodesta 1948 alkaen ensin iso- ja uusjakojen ja sitten muidenkin erityisten toimitusten tekemistä varten. Vuonna 1972 kaikkien toimitusten tekeminen ja vuonna 1991 maanmittaustoimen muukin paikallinen hoito määrättiin maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Vuonna 2013 toimistot lakkautettiin.
  Avainsanat: maanmittaustoimisto, uusjako, maanmittausviranomainen, maanmittaushallinto, Maanmittauslaitos
24 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
OY SUOMI AB:LLA HUUTAVA TARVE KEHITYS- JA TEKNOLOGIAJOHTAJILLE
  
  
  Noususuhdanteiden aikana kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostetaan paljon. Älykästä erikoistumista tavoiteltaessa avainasemassa ovat mm. osaamisen luominen ja siirtäminen sekä tavoitellun kilpailukyvyn lisääminen tulosten kaupallisessa hyödyntämisessä ja näkyvyydessä. Uusimman osaamisen ja toimintatapojen vieminen liike-elämään ja koulutukseen on suomalaisen kilpailukyvyn edellytys. Tarvitaanko tähän valtakunnallisia kehitys- ja teknologiapäälliköitä toteuttamaan yhteinen tehtävä mitattavin tuloksin?
  Avainsanat: innovaatiojohtaminen, tutkimusjohtaminen, asiantuntijuus, IPR, patentti, pilotointi, T&K
30 Matti Holopainen
KUNTALIITON AVAUKSET DIGITALISAATIOON
  
  
  Tuottamaton tiedonvälitystyö pois, ajantasainen tieto käyttöön ja terve kilpailu kuntien sähköisiin palveluihin
32 Ari Laitala
BALTIC VALUATION EVALUATION
  
  
  Nyt 25 kertaa järjestetty Baltic Valuation Conference järjestettiin mahdollisimman perinteikkäänä ajankohtana, syyskuun kolmannen viikon lopulla Tallinnassa. Tämä on ollut se kaikkein tavanomaisin ajankohta konferenssin historiassa ja ainakin yliopistoväelle erityisen passeli. Uuden lukuvuoden rutiinit on saatu pyörimään ja kesäpuhteena valmistellusta esityksestä on mukava saada palautetta syksyn henkisiä ponnisteluja ruokkimaan. Täydellisen upeat – toisaalta historialliset, toisaalta huippumodernit – puitteet tarjosivat virikkeellisen konferenssiympäristön. Ja itse konferenssiesityksiä oli tarjolla vähintäänkin tarpeeksi.
  Avainsanat: Baltic Valuation Conference, BVC, kiinteistöarviointi
  Lisäaineistoa: http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk315/mk315_nettiekstra_laitala.pdf
34 Jaakko Sirkjärvi
EKSPROPRIAATIOSTA JA ERITYISESTI IMPROPRIAATIOSTA
  
  
  Pakkolunastukset voidaan jakaa kahteen perustyyppiin eli toisaalta yleistä tarvetta palveleviin lunastuksiin, joissa yleisen edun takia katsotaan tarpeelliseksi syrjäyttää tai rajoittaa yksityinen etu. Näitä hankkeita voidaan kutsua ekspropriaatioiksi. Kun kiinteää omaisuutta otetaan pakolla yksityiseen tarpeeseen, käytetään terminä impropriaatiota.
  Avainsanat: ekspropriaatio, impropriaatio, lunastus, kiinteistölainsäädäntö, maapakettilaki, vesijättö, korvauskäytäntö
37 SAATANALLINEN RALLI PÄÄLLE... (JARRUMIES)
  
  
38 Jürgen Grönfors
KIPPREGEL (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
39 Jürgen Grönfors
MAAREKISTERI (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
40 Markku Markkula
UUSIA SÄÄNNÖKSIÄ (UUSIA SÄÄDÖKSIÄ)
  
  
46 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MONINAISET UUDISTUKSET AVAUTUVAT PYKÄLÄ PYKÄLÄLTÄ (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Ari Ekroosin ja Vesa Majamaan kommentaariteos "Maankäyttö- ja rakennuslaki" esittelyssä.
50 Väinö YlikangasPekka Lehtonen
PAAVO MUSTONEN 1929–2015 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös