YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2017
(Ilmestyi 06.10.2017)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 161 kB)

 

 

5 Ari Laitala
MURROSKOHTIA
  
  
  Useimmat alkavat pieninä aihioina, mutta vähä vähältä voimaa keräten muuttavat ensin ajatuksia, sitten mielipiteitä, tapoja ja tottumuksia, rapauttavat nykyisiä rakenteita ja johtavat lopulta läpimurtoon.
6 Raivo VallnerPekka Lehtonen
VIRON HÄMMÄSTYTTÄVÄ TARINA - TYHJÄSTÄ EUROOPAN ETURIVIIN
  
  
  Tämä haastattelu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa perehdymme Viron maaolojen kehittämiseen neuvostoajan jälkeen. Toisessa osassa (Maankäyttö 4/2017) tarkastellaan kartta-alan ja paikkatietojen kehitystä tuona aikana tähän päivään. Kirjoitus perustuu Raivo Vallnerin toimittamiin tarkkoihin teksteihin.
  Avainsanat: Maa-amet, maan palauttaminen Virossa, Viron Maanmittauslaitos, maanmittaus Virossa
12 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
AALTO-YLIOPISTON TIIMIN UPEA VOITTO SICK:N INNOVAATIOKILPAILUSSA
  
  
  Aalto-yliopiston opiskelijat kehittivät SICK-TiM-laserkeilaimen hyödyntämiseen innovatiivista robottikopteria, joka ratkaisee monia alan haasteita: se hyödyntää laserkeilainta samanaikaisesti linjaseurantaan, törmäyksenestoon sekä pistepilvien tuottamiseen.
  Avainsanat: innovaatiokilpailu, oppilaitosyhteistyö, laserkeilain, robottikopteri, geoinformatiikka
14 Ari Laitala
PERINTEIKÄS MAANMITTAUSTIETEIDEN SEURA LOI NAHKANSA
  
  
  Perinteikäs Maanmittaustieteiden Seura vaihtoi nimensä 2016 Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seuraksi. Otimme haastatteluun seuran puheenjohtajana tämän vuoden alusta lähtien toimineen Pauliina Krigsholmin. Haastattelun yhteydessä Riikka Kyrö esittelee seuran vertaisarviojulkaisun NJSR:n (Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research) tavoitteita. Kyrö aloitti 2017 lehden uutena päätoimittajana.
  Avainsanat: Maanmittaustieteiden Seura, Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura, NJSR
17 Raimo Koivistoinen
PARADOKSEJA JA MUITA IHMEELLISYYKSIÄ (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
18 Ari Laitala
TEKOÄLYN KANSSA ASUNTOKAUPOILLA - OSA II
  
  
  Jutun ensimmäisessä osassa päädyttiin tilanteeseen, jossa ylioppinut neuroverkko on ryhtynyt mallintamaan myös ilmiöön liittyvää satunnaisvaihtelua. Nyt käsitellään keinoja ylioppimisen ehkäisemiseksi ja verrataan neuroverkon suorituskykyä regressioanalyysin voimaan.
  Avainsanat: tekoäly, AI, artificial intelligence, asuntokauppa, kiinteistöarviointi
  Lisäaineistoa: http://q-r.to/banoP8
20 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
OPETUSTA KILPAILUTTAMALLA UUTTA OSAAMISTA?
  
  
  Olisiko korkeakouluopetuksessa mahdollista virittää uudenlaista ajattelua liittyen opetuksen uudistamiseen ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen yli tuttujen rajojen? Olisiko yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä saavutettavissa kansallisesti nykyistä merkittävämpää tiedon ja osaamisen kasvua?
23 OLEMME PELKUREITA RAUKOILTA RAJOILTA! (JARRUMIES)
  
  
24 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
MATTI VAAJA DIGITAALISEN FOTOGRAMMETRIAN PROFESSORIKSI - HAASTEINA KATASTROFIEN ENNAKOINTI, ÄLYKKÄÄT RATKAISUT JA ITSEAJAVAT AUTOT
  
  
  TkT Matti Vaaja, 34, nimitettiin apulaisprofessoriksi viisivuotiskaudeksi Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitokselle elokuun alusta. Professuurin ala on geoinformatiikka, erityisesti digitaalinen fotogrammetria. Aiempaa suomalaista fotogrammetrian professuuria Aalto-yliopistossa hoitaa edelleen professori Henrik Haggrén.
  Avainsanat: professuuri, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, digitaalinen fotogrammentria, tutkimus
27 Jürgen Grönfors
KOLMIO (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
28 Anu KotilainenKaarina Vartiainen
PIHAPOROJA UUSILLA ASUINALUEILLA - PORONHOIDON TILASTO- JA KARTTA-AINEISTOT AVUKSI
  
  
  Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla. Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoaineistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.
  Avainsanat: poronhoito, Paikkatietoaineisto, Poro-Harava, maankäytön suunnittelu, TOKAT-hanke
31 Maarit Nordmark
POHJOISMAIDEN ERILAISET ASUNTOMARKKINAT
  
  
  Avainsanat: Pohjoismaat, asuntomarkkinat
32 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Uudet säädökset koskevat YVA-lainsäädännön muutosta, rahanpesun estämistä ja jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla. Maanmittauslaitos on saanut uuden työjärjestyksen elokuun alussa 2017. Tenojoen kalastusta on järjestelty uudelleen Norjan kanssa allekirjoitetussa kalastussäännössä sovitulla tavalla. Syksyllä mahdollisesti ovat menossa eduskuntaan kolmiulotteista kiinteistöä koskeva lakipaketti, uusi yksityistielaki, laki avaruustoiminnasta sekä maantielain muutos. Kiinteistönmuodostamislain muuttamista paremmin vastaamaan digitalisaation, ketterän ja sujuvan prosessin haasteisiin aletaan suunnitella vuodeksi 2019.
34 Jürgen Grönfors
NÄYTTELY (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
35 Yrjö Teeriaho
REUNOJA VERTAAMASSA
  
  
  Arvelen lehden lukijakunnan nuortuneen sen verran, ettei otsikko kaikille heti avaudu. Kartoissa on reunat, pallokarttoja lukuun ottamatta.
  Avainsanat: Reunanvertauspäivät, Maanmittaushallituksen topografit ry
42 Timo PotkaKalle KonttinenPekka Lehtonen
MIKKO UIMONEN 14.6.1952–14.6.2017 (IN MEMORIAM)
  
  
42 Jenni LehtonenMartti K HämäläinenErkki StamRaija Niemi
MATTI NISSINEN 1947–2017 (IN MEMORIAM)
  
  
43 Marjo LehtinenJarmo Manninen
KIRSTI ”KISU” PORKO 1961–2017 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös