YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2020
(Ilmestyi 05.10.2020)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
2*1,5
  
  
  Olisiko niin, että alamme piankin kaivata koppikonttoreitamme.
  Avainsanat: korona, virus kasvihuonekaasu, CO2, hiilidioksidipäästö, globaali, lämpeneminen
4 Marika AhlavuoHannu HyyppäJuha HyyppäAntero KukkoHarri KaartinenPetri RönnholmMikko VastarantaMarkus HolopainenXiaowei YuHenrik Haggrén
SUOMEN AKATEMIAN LASERKEILAUKSEN HUIPPUYKSIKÖN VAIKUTTAVUUS
  
  
  Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) professori Juha Hyypän johtama ­laserkeilauksen huippuyksikkö toimi vuosina 2014-2019. Huippu­yksikössä olivat mukana Aalto-yliopistosta professori Hannu Hyyppä, Helsingin yliopistosta professori Markus Holopainen ja Oulun yliopistosta professori Juha Kostamovaara tutkimus­ryhmineen. Aallosta huippuyksikköön osallistuivat MeMo- ja Foto-tutkimusyksiköt. Suomen Akatemia ­valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumis­kykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. ­Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikkö täytti nämä Suomen Akatemian vaatimukset. Olemme koonneet oheen muutamia ­huippuyksikön lukuisista saavutuksista.
  Avainsanat: laserkeilaus, huippuyksikkö, Suomen Akatemia
9 ERITTÄIN SALAINEN, ELLEI PERÄTI TAAS SALALIITTO
  
  
  Avainsanat: KKO, KHO, maanjako-oikeus, toimitusinsinööri, Maanmittauslaitos
10 Kirsi Laine
LOUNAIS-SUOMESSA ISOJAKO OLI TOIVOTTU UUDISTUS
  
  
  Isojako oli talonpoikien tavoittelema uudistus Lounais-Suomen sisämaassa, jossa se toteutettiin pääosin Ruotsin ajan lopulla. Talonpojat olivat valmiita merkittäviin ­maankäytön muutoksiin, kunhan heidän ­taloutensa säilyi vakaana. Tämä ­selviää ­toukokuussa 2020 Turun ­yliopiston Suomen historian ­oppiaineessa ­tarkastetusta väitöskirjastani "Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750-1850".
13 Matti Holopainen
PYSTYYKÖ HALLINTO AITOON YHTEISTYÖHÖN JA MITÄ SE TARKOITTAA?
  
  
  Avainsanat: hallinto, hallitus, digitalisaatio, kunnat, lakisääteinen
14 Hannu HyyppäMarika AhlavuoMika Lindholm
MITÄ VUONNA 2021?
  
  
  Nykyiset trendit ja megatrendit sekä niiden ­vaikutukset ulottuvat niin yksilöiden kuin ­yritysten, ministeriöiden, kaupunkien ja kuntien, tutkimuslaitosten sekä koulutusorganisaatioiden toimintaan ja strategioihin. Katsauksia tulevaisuuden signaaleista, trendeistä, teknologioista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnan eri toimintoihin julkaistaan tuon tuostakin. Katsauksia ­seuraamalla voi pysyä mukana maailman muutoksessa ja teknologian ­kehityksessä. Trendit ja verkostojen toiminnan ­ennakointi ovat yhä tärkeämpiä. Varsinkin ­yliopisto- ja korkeakoulu­toiminnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminassa (TKI) ja yritystoiminnassa globaalit trendit ja niiden vaikutusten ennakointi ovat usein avainasemassa. Rahoittajat, kuten Business ­Finland, Suomen Akatemia, säätiöt ja EU suuntaavat uusimpia rahoitusohjelmiaan trendit huomioiden. Olemme poimineet tähän artikkeliin tarkasteluun muutamia kiinnostavia yksittäisiä kehityssuuntia ja teknologioita, joita jakamamme yhteinen tulevaisuus sisältää.
18 Pauliina Krigsholm
MILTÄ NÄYTTÄÄ SUOMEN KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄN TULEVAISUUS?
  
  
  Kiinteistöjärjestelmien tulevaisuus on aihe, joka puhuttaa vuodesta toiseen. Tutkin väitöskirjassani kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien ja ­erityisesti Suomen kiinteistöjärjestelmän ­tulevaisuudenkuvia. Tässä artikkelissa avaan hieman tutkimuksen taustaa sekä kuvaan lyhyesti työssä tunnistetut vaihtoehtoiset muutospolut Suomen kiinteistöjärjestelmälle.
  Avainsanat: kiinteistöjärjestelmä, katasterijärjestelmä, kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, tulevaisuus
21 Maarit Nordmark
EPÄVARMUUDESSA ELÄMISESTÄ
  
  
  Avainsanat: koronakriisi, epävarmuus, ekstrapolointi
22 Ari Aalto
LUONNOLTAAN ARVOKKAITA METSÄALUEITA KARTOITETAAN WWF:N TUELLA
  
  
  WWF Suomi jakoi vuoden 2020 Panda-palkinnon ­vapaaehtoisista asiantuntijoista ­koostuvalle ­ryhmälle, joka kartoittaa ­luonnoltaan arvokkaita ­metsiä valtion, metsäyhtiöiden ja ­pohjoisen suurten yhteismetsien ­alueilla. Kohteet valitaan etukäteen ­avoimen tiedon avulla.
  Avainsanat: WWF, Panda-palkinto, arvometsä, talousmetsä, uhanalainen, lajisto, kartoittaminen, avohakkuu, suojelu
26 Carlos Lamuela
PYSÄKÖINTIALUEET TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TULEVAISUUTENA?
  
  
  WHEMBY-puutalot ­suunnitellaan siten, että olemassa olevat ­pysäköintipaikat muutetaan ­autosuojaksi ­uuden ­rakennuksen avoimeen ­pohjakerrokseen. Näin kaupunkiliikkumisen muutos ja taloyhtiön ­täydentäminen yhdistetään uudeksi kestävän ­kaupunkirakentamisen konseptiksi.
  Avainsanat: täydennysrakentaminen, pysäköinti, asumisarkkitehtuuri, puurakenne, pientalot, päätöksenteko
28 Krista Paasikallio
DIGITAALISUUS TARJOAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VUOROVAIKUTUKSEEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA
  
  
  Menestyksekkään ­kaupunkisuunnittelun ja maankäytön vaatimukset ovat yhä moninaisempia. Kaupunkilaisia ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan on ­kuunneltava. Lisäksi odotukset viestinnän ja ­sisäisen tiimityön suhteen ovat ­korkealla, kun samaan aikaan työn ulkoisten yhteistyö­kumppaneiden kanssa pitäisi olla sujuvaa. Digitaalisuudesta on tullut ­modernille kaupungille lähes ehdoton vaatimus, jota kevään koronavirus­pandemia on kiihdyttänyt.
  Avainsanat: osallistuminen, kaupunkikehitys, Smart City, digitaaliset työkalut, asukasvuorovaikutus
30 Heikki Lahtinen
MITEN ETÄTYÖN YLEISTYMINEN TULEE VAIKUTTAMAAN ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN?
  
  
  Kuntien välinen muuttovoitto näyttää alkuvuonna ­kertyneen keskuskaupunkien sijasta niitä lähellä oleviin kuntiin. Pitkään jatkunut trendi on siis kääntynyt, ja isoja kysymyksiä ovatkin etätyön yleistymisen ja ­vakiintumisen vaikutukset asumiseen ja rakentamiseen tulevina vuosina.
  Avainsanat: etätyö, pientaloasuminen
34 Juho-Pekka VirtanenAri LaitalaPäivi SuihkonenHannu HyyppäMarika AhlavuoArttu JulinMatti Kurkela
VIRTUAALITODELLISUUDESTA RATKAISU KIINTEISTÖN YLLÄPIDON KOULUTUKSEEN
  
  
  Virtuaalitodellisuus (VR) on ­kypsynyt opetusteknologiaksi, joka ­mahdollistaa tekemällä oppimisen ­uusilla ­virtuaalisilla tavoilla. ­Hyödyntämällä rakennetun ­ympäristön 3D-malleja ­virtuaalitodellisuuden sovelluksissa myös kiinteistöalan koulutus voi saada ­merkittävän uuden resurssin.
  Avainsanat: virtuaalitodellisuus, 3D, digioppiminen, pelillistyminen, oppimisympäristö, kiinteistöjen ylläpito, kiinteistönhoito, rakennettu ympäristö
38 Jürgen Grönfors
POLYTEKNISESSÄ OPISTOSSA ERIMIELISYYKSIÄ (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
45 Pekka Lehtonen
YRJÖ TEERIAHO - SUUNNISTUS JA KARTTA EIVÄT TOISISTAAN KAUAS KARKAA
  
  
  Yrjö "Yki" Teeriaho on tehnyt paljon työtä karttojen ja Lappiin liittyvien asioiden kanssa ja ollut monin tavoin keskeinen toimija suunnistuksen parissa itse kilpailemisen lisäksi. Hän on ollut myös tuottelias kirjailija ja nyt on käsillä 12. kirja: Suunnistus - Älylaji.

Takaisin Ylös