YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2005
Maapolitiikan teemanumero
(Ilmestyi 15.12.2005)

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 888 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
POLIITIKOT EIVÄT USKALLA RATKAISTA TONTTIPULAA
  
  
  Kunnallispoliitikot ovat syyllisiä itse aiheutettuun tonttipulaan. Kukaan valtakunnantasonkaan poliitikoista ei uskalla ääneen ehdottaa lunastusta vaan lauseet muotoillaan sisällyksettömiksi.
  Avainsanat: tonttipula, maankäyttö, maapolitiikka, lunastus, tonttimaa, pääkaupunkiseutu
 
RTF-artikkeli
6 Seija Vanhanen
TONTTIPULA ON RATKAISTAVISSA
  
  
  Tonttien riittävyyden varmistamiseksi valtion ja kuntien on löydettävä uusi taloudellinen ratkaisu valtio-kunta-suhteessa. Sen ohella on käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja jo kaavoitettujen mutta rakentamattomien tonttien sekä rakenteellisesti hyvien sijaitsevien raakamaa-alueiden saamiseksi rakentamisen piiriin.
  Avainsanat: maapolitiikka, tonttimaa, pääkaupunkiseutu
 
RTF-artikkeli
8 Matti Holopainen
RIITTÄVÄN TONTTITARJONNAN VARMISTAMINEN – TARVITAAN SEKÄ KUNNAN ETTÄ VALTION KONKREETTISIA PÄÄTÖKSIÄ JA KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ
  
  
  Ratkaisemattomana ja jatkuvana ilmiönä työntekijöiden maksukyvyn ylittävä asumisen hinta kasvukeskuksissa on merkittävä kansallinen ongelma.
  Avainsanat: maapolitiikka, tonttitarjonta, pääkaupunkiseutu
 
RTF-artikkeli
10 Jouko Riipinen
KUNTATALOUDEN HAASTEISTA UUTTA PROFIILIA MAAPOLITIIKKAAN
  
  
  Lähitulevaisuudessa monet suomalaisten tärkeinä pitämät arvot ja talouden realiteetit törmäävät yhteen entistä rankemmin. Löytyisikö tässä tilanteessa kykyä arvioida uudelleen myös niitä arvoja ja ajatusmalleja, jotka ohjaavat maapoliittista päätöksentekoa ja muita yhdyskuntarakentamisen kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavia valintoja?
  Avainsanat: kuntatalous, julkinen talous, maapolitiikka, arvot
 
RTF-artikkeli
12 Jussi Eerolainen
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET – AITOA KUMPPANUUTTA?
  
  
  Artikkelissa luodaan lyhyt katsaus aluerakentamisen ja kaavoitussopimusten käyttöön kuntien maapolitiikassa. Uusien maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen perustuvien säännösten vaikutuksia maapolitiikkaan arvioidaan espoolaisesta näkökulmasta. Lopuksi tuodaan esille raakamaata koskeviin maankäyttösopimuksiin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
  Avainsanat: maapolitiikka, maankäyttösopimus, aluerakentaminen, kehittämiskorvaus
 
RTF-artikkeli
15 Jyrki Mattila
KOROTETUN KIINTEISTÖVERON VAIKUTUS TONTTITUOTANTOON
  
  
  Jos verolainsäädäntöä halutaan käyttää tehokkaasti ja pitkäjänteisesti tonttituotannon edistämiseen, tulisi toimenpiteet kohdistaa erityisesti yhdyskuntarakentamisprosessin alkupäähän. Korotettu kiinteistövero on prosessin loppupään viimeisiä korjauskeinoja, kun alkupäässä on tehty virheitä.
  Avainsanat: maapolitiikka, kiinteistöverotus, tonttituotanto
 
RTF-artikkeli
16 Pekka V. Virtanen
MAA-ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSTEHTÄVÄ
  
  
  Kunnallisten päätöksentekijöiden tieto maamarkkinoiden toiminnasta ja maapolitiikan perusteista on surkean heikkoa. Tällainen arvovaltainen asiantuntemattomuus on ollut suuresti haitallista ongelmien korjaamisen kannalta.
  Avainsanat: maapolitiikka, maamarkkinat, koulutus
 
RTF-artikkeli
18 Ossian von Konow
SUOMI HAKEE UUTTA OTETTA RAKENNEMUUTOKSIINSA
  
  
  Avainsanat: Suomi 2050, puutarhakaupunki, fyysinen valtakunnansuunnittelu, asuminen, junaliikenne, kevyt liikenne
21 Juha Vilhomaa
DIGITAALISET ILMAKUVAKAMERAT TESTISSÄ
  
  
  Avainsanat: digitaalinen ilmakuvakamera, ilmakuvaus, rivisensori, matriisisensori, Digital Aerial Camera, aerial photography, test field, line sensor, frame sensor
24 Miranda SaarentausArto VuorelaJuha HyyppäKirsi Karila
APUA – MAANPINTA VAJOAA!
  
  
  Avainsanat: maanpinnan vajoaminen, maanpinnan nousu, korkeusmallit, tutkakuvat, interferometria, pysyvät sirottajat, SAR, dInSAR, CTM
26 Tuula Purhonen
KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN TUOMAT MUUTOKSET ON KUNNISSA KOETTU POSITIIVISIKSI JA TYÖLLISTÄVIKSI
  
  
  Valtakunnallisen kiinteistörekisterin käyttöönotto on aiheuttanut monia muutoksia kunnissa. Työtehtäviin on tullut muutoksia ja työmäärä on kasvanut. Mutta onneksi muutos on koettu oikeansuuntaisena.
  Avainsanat: Kiinteistörekisteri, kunta, kiinteistötietojen ylläpito
30 Antti Jakobsson
KANSAINVÄLISEN KARTOGRAFISEN SEURAN TOIMINTAA
  
  
  Avainsanat: ICA, SKS, kartoitus
33 Jürgen Grönfors
GI NORDEN REYKJAVIKISSA (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
  Avainsanat: GI Norden
34 Jouni Anttonen
SUOMALAINEN MAANMITTAUSALAN TIETOTAITO TUKEMASSA SODANJÄLKEISEN KAMBODZHAN YHTEISKUNNAN KEHITYSPROSESSIA
  
  
  Avainsanat: Kambodzha, maanomistus, katasteri, kiinteistörekisteri, kehitysyhteistyö
39 Markku Villikka
PUHDAS KUIN PULMUNEN? (RAJALINJALLA)
  
  
  Avainsanat: korruptio, lahjonta, lahjoma, maan tapa, kuntauudistus
40 Kari Sorsakivi
KIINTEISTÖINSINÖÖRIEN KERHO (MAANMITTAUSALAN SEURAT ESITTÄYTYVÄT)
  
  
  Avainsanat: KK, Kiinteistöinsinöörien kerho, kiinteistönmuodostus, asemakaava-alue, kiinteistörekisteri, julkinen viranomainen
41 PIENET ERHEET VAI SUURET VIRHEET? (VETURIMIES)
  
  
42 Tuomo Heinonen
LUVATTU MAA – OSA 2 (LUVATTU MAA)
  
  
  Artikkelin kirjoittaja seuraa Lähi-idän tilannetta tulevan kahden vuoden aikana paikan päällä ja raportoi siitä Maankäytön lukijoille maanmittarin näkökulmasta. Toinen osa kuvaa tilastoluvuin ja karttaesityksin alueen asutuksen kehitystä 1800-luvun lopusta tähän päivään.
  Avainsanat: Israel, Palestiina, siirtokunta, Gaza, Lähi-itä
44 Kristiina Kuusiluoma
TERVEISET KAAVOITUSINSINÖÖRIEN LIETTUAN OPINTO- JA JUHLAMATKALTA!
  
  
  Avainsanat: SKY, Suomen Kaavoitusinsinöörien Yhdistys, kaavoitusinsinöörit, Liettua, opintomatka, opiskelu
45 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
57 Sampo Hatunen
SELITYKSEN MAKUA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Sampo Hatunen vastaa Risto Peltolan Maankäytön nrossa 3/05 julkaistuun puheenvuoroon, jossa kommentoitiin Hatusen artikkelia rakennusarvioinnin vaikeudesta (Maankäyttö 2/05).
57 Vesa Walamies
TOIMITUSTEN YKSITYISTÄMISESTÄ HUONOJA KOKEMUKSIA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Maanmittausalan yksityistämistä käsittelevä puheenvuoro, jossa kirjoittaja kertoo kielteisistä kokemuksistaan toimiessaan taksapalkkaisena toimitusinsinöörinä 1970- ja 1980-luvulla.

Takaisin Ylös