YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2018
(Ilmestyi 10.12.2018)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 221 kB)

 

 

3 Ari Laitala
PÄÄKIRJOITUS
  
  
  Rakennuskannan lisäksi maankäytön kysymykset laajemminkin ovat nousemassa valokeilaan. Maamme hiilinielut ja hiilivarastot, käytännössä siis maa- ja metsätalousmaa, ovatkin äkkiä laajan mielenkiinnon kohteena.
4 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
TEKOÄLY, DIGITALISAATIO JA ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT PÄÄTEEMOINA FRANKFURTIN INTERGEO 2018 -TAPAHTUMASSA
  
  
  Lokakuussa Frankfurtissa järjestetyssä Intergeo-tapahtumassa esiteltiin jälleen alan uusimpia teknologioita ja sovelluksia. Intergeo on maailman johtavia tapahtumia geoinformaation, maanmittauksen, fotogrammetrian ja kaukokartoituksen alalla. Intergeossa esillä olevat teemat liittyivät digitalisaatioon, älykkäisiin kaupunkeihin, droneihin ja BIMiin. Tapahtumaan osallistuu niin päättäjiä, kehittäjiä kuin ostajia. Intergeoon osallistui yli 580 näytteilleasettajaa yli 35 maasta. Kävijöitä oli yli sadasta maasta yli 18 000. Suomalaisia paikalla oli totuttuun tapaan noin 100.
  Avainsanat: Intergeo
7 Ari Laitala
TEKOÄLYÄ KAUPUNKISUUNNITTELUUN
  
  
  Tekoäly levittäytyy pikkuhiljaa kaikille yhteiskunnan ja liiketoiminnan alueille, missä työtä ja päätöksiä olisi syytä tehdä enemmän dataan pohjautuen. Tähän asti älykkäät kaupungit ovat voineet kehittyä vain yhtä älykkäiksi kuin niiden luojansa. CHAOS-arkkitehti Natalia Rincónin haastattelun perusteella asiat voivat kuitenkin muuttua.
  Avainsanat: tekoäly, AI, startup, smart city, älykäs kaupunki, kaupunkisuunnittelu
  Parallel version in English: AI AND CITY PLANNING
10 Mikko KurttilaAnne Tolvanen
YODA FOKUSOI OSALLISTAVAA SUUNNITTELUA OLENNAISEEN
  
  
  Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty YODA-työkalu tukemaan osallistavaa suunnittelua ja monitavoitteista päätöksentekoa. Erityisen hyvin se sopii erilaisiin maankäytön suunnittelun tilanteisiin.
  Avainsanat: YODA, osallistava suunnittelu, päätöksenteko
13 Aleksi Heinilä
RIITTÄVÄ SUUNNITTELU JA SUUNNITTELUTARVE- JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSENTEKO
  
  
  Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaiset poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisumenettelyt ovat olleet ongelmallisia niin oikeudellisesti kuin käytännön maankäytön suunnittelunkin näkökulmasta. Näiden menettelyiden soveltaminen nimenomaan osana lain järjestelmää on omiaan helpottamaan päätöksentekijän tehtävää, jota lainsäätäjä on viime vuosina ehkä pikemminkin vaikeuttanut.
  Avainsanat: maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamismenettely, suunnittelutarveratkaisu, kaavoitus, maankäytön suunnittelu
18 Maarit Nordmark
HILJAA HYVÄ TULEE?
  
  
  Vihreät ovat historiallisesti ottaneet uuden suunnan ja murtaneet blokkipolitiikan Tukholmassa.
19 Ari Laitala
LISÄÄ ENERGIAA KARTALLE
  
  
  Kartalle (paikkaan) voidaan erilaisten arvioiden mukaan viedä jopa 90 % kaikesta tiedosta. Tämä näyttäisi pätevän myös energiaan, kuten energian tuottamiseen, siirtämiseen, kuluttamiseen ja varastointiin, mutta myös säästämiseen, tuhlaamiseen ja kierrättämiseen liittyen. Aalborgissa 13.–14.11.2018 järjestetyssä ”Älykäs energia ja 4. sukupolven kaukolämpö” -konferenssin yhteydessä järjestettiin workshop, johon kokoontui neljä Horizon 2020 -rahoitettua projektia, joissa tuotetaan energiankäyttöön liittyvää paikkatietoa. Heat Roadmap Europe -projektin lisäksi osallistuvia projekteja olivat Hotmaps, PLANHEAT ja THERMOS.
  Avainsanat: energiakartta, paikkatietoa, älykäs energia
  Parallel version in English: More Energy on a Map
22 Jürgen Grönfors
MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
  
  
  Apurahoja on jaettu vuosina 2006–2018 yhteensä 124 000 euroa.
  Avainsanat: Maanmittausalan edistämissäätiö
26 ARVIOMIESTÄ AINA TARVITAAN (VETURIMIES)
  
  
27 Raimo Koivistoinen
AVAIMET KÄTEEN JA KORJAAMAAN (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
28 Markku Raimovaara
KUNNILLA ISO ROOLI RAKENTAMISEN KIERTOTALOUDEN EDISTÄJÄNÄ
  
  
  Rakentaminen tuottaa kaivosteollisuuden jälkeen suurimman osan Suomen jätevolyymista. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille ja muille toimijoille iso haaste: EU-lainsäädäntö asettaa rakennusjätteiden materiaalina hyödyntämisen tavoitteeksi 70 % vuoteen 2020 mennessä. Tähän on vielä matkaa.
  Avainsanat: kiertotalous, rakennusjäte
33 Sonja VidkoppSaara Vesa
OPISKELIJAKUULUMISIA
  
  
34 Jürgen Grönfors
PAINOKIVI (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
35 Jürgen Grönfors
KUVERNÖÖRIN TOIMITUS JA SÄÄTIÖN SIEMEN (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
38 Matti Holopainen
KUNTATIETOPALVELU ON KUNTIEN KESKEINEN PALVELUALUSTA JA EDUNVALVONTAVÄLINE DIGITALISOITUVASSA YHTEISKUNNASSA
  
  
43 Reijo VestolaErkki-Sakari Harju
MAANMITTAUSTEKNIKKO SEPPO ILARI VOUTILAINEN (IN MEMORIAM)
  
  
43 Eero Ojajärvi
ARKISTONHOITAJA TIMO LUOMA-AHON MUISTOLLE (IN MEMORIAM)
  
  
44 MAANKÄYTTÖ 4/2018 (ENGLISH RESUME)
  
  

Takaisin Ylös