YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aalto-yliopisto koostuu kolmesta korkeakoulusta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK ) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkitieteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 8
Aalto-yliopiston 3D- ja valokuvausstudioissa panostetaan tutkimusyhteistyöhön ja virtuaalisuuteen
  Matti Kurkela – Marika Ahlavuo – Juho-Pekka Virtanen
  Lisätiedot Aalto-yliopiston uuden Rakennetun ympäristön laitoksen tutkimuksen ja opetuksen studiot (3D-studio ja valokuvausstudio) toimivat yhä tiiviimmässä tutkimusyhteistyössä yliopistojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yliopistoihin kohdistuneet leikkaukset ja tilojen puute ovat pakottaneet toimintatapojen uudistamiseen.
  Avainsanat 3D-studio, Aalto-yliopisto, virtuaaliset työkalut, tutkimusyhteistyö
  Tyyppi   Osasto   Nro 1/2016 Sivu 19
Aalto-yliopiston kandidaattikoulutus uudistuu
  Petri Rönnholm – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Oskari Harjunen – Hannu Hyyppä – Seppo Junnila – Jussi Nikander – Maaria Nordman – Antti Palmujoki – Miina Rautiainen
  Lisätiedot Kiinteistötalous ja geoinformatiikka saavat näkyvyyttä.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, kandidaattikoulutus, koulutusohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 30
Aalto-yliopiston uusi geoinformatiikan maisteriohjelma
  Henrik Haggrén – Kirsi Virrantaus – Martin Vermeer – Miina Rautiainen – Matti Vaaja – Hannu Hyyppä – Pirjo Ståhle – Paula Ahonen-Rainio – Salla Multimäki – Petri Rönnholm
  Lisätiedot Lukukaudella 2016–2017 aloitti Aalto-yliopistossa uusi, aiemman geoinformatiikan maisteriohjelman korvaava ohjelma. Uusi ohjelma tarjoaa korkeakoulutason opetusta geodesiasta, fotogrammetriasta, laserkeilauksesta, kaukokartoituksesta, kartografiasta sekä geoinformaatiotekniikasta. Opiskelijoita ohjelmassa on vuosikurssilla noin 20.
  Avainsanat opetus, Aalto-yliopisto, geoinformatiikka, maisteriohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 15
Arvo Vitikainen - maanmittauksen siltainsinööri Jaatinen
 
  Lisätiedot Palveleeko tutkimus elämää, haittaavatko määrärahaleikkaukset opetusta ja tutkimusta?
  Avainsanat tutkimus, opetus, kiinteistöjärjestelmä, Aalto-yliopisto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2018 Sivu 8
Kansainvälinen vertailu kiinteistöjärjestelmän kehittämisen apuna
  Karolina Itäinen – Pauliina Krigsholm – Kirsikka Riekkinen
  Lisätiedot Kiinteistöjärjestelmän tietojärjestelmät ovat monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, tulossa elinkaarensa päähän. Tämä osaltaan synnyttää tarvetta kartoittaa, millaisia ominaisuuksia uudistetulta kiinteistöjärjestelmältä tarvitaan ja mihin suuntaan järjestelmää tulisi kehittää.
  Avainsanat Kiinteistöjärjestelmä, Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto, Kiitike-hanke
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 4
Katoaako maanmittausalan opetus Aalto-yliopistosta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Syksyllä 2013 Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluissa käynnistyivät uusimuotoiset kandidaattiohjelmat. Jos opiskelija haluaa vastaisuudessa diplomi-insinööriopinnoissa opiskelemaan joko kiinteistötaloutta tai maankäytönsuunnittelua ja liikennetekniikkaa, hänen on haettava opiskelemaan rakennettu ympäristö -nimistä kandipääainetta. Tahi mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoinformatiikan opiskelijaksi, hänen on hakeuduttava energia- ja yhdyskuntatekniikan kandipääaineeseen. Maanmittarikunnan keskuudessa on pohdittu poikkeuksellisen merkittävän ja kauaskantoisen uudistuksen konkreettisia vaikutuksia maanmittausalalla annettavaan koulutukseen ja ammattikunnan sisäiseen työnjakoon. On kysytty, koulutetaanko perinteisiä maanmittareita tulevaisuudessa lainkaan yliopistotasolla? Seuraavassa esityksessä tarkastellaan uutta tutkintorakennetta pääasiassa rakennettu ympäristö -hakukohteen näkökulmasta. Esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tutkintouudistus maanmittausalan tulevaisuuden näkökulmasta uhka vai mahdollisuus.
  Avainsanat koulutus, opiskelu, Aalto-yliopisto, DI-tutkinto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 6
Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa
  Ari Ekroos – Heidi Falkenbach – Seppo Junnila – Kirsikka Riekkinen – Kauko Viitanen
  Avainsanat kiinteistötalous, kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 3/2018 Sivu 45
Kuka vastaa maanmittausalan koulutuksen koordinoinnista?
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Meidän itsemme pitäisi rakentaa maanmittausalalle kokonaisvaltainen koulutuspoliittinen strategia.
  Avainsanat Maanmittausalan koulutus, koulutus, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 5
Lajinsa viimeiset
  Ari Laitala
  Lisätiedot Noin kuukausi sitten Aallon Maankäyttötieteiden laitoksella aloittaneet uudet opiskelijat ovat viimeiset, jotka vielä saavat nykyisen muotoisen maanmittauskoulutuksen.
  Avainsanat kandidaattikoulutus, koulutusohjelma, Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, maisteriohjelma, kiinteistötalous, geomatiikka
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2012 Sivu 5
Luennolla, viimeisellä
  Ari Laitala
  Lisätiedot Professori Kauko Viitanen emeritus piti jäähyväisluentonsa Otaniemessä.
  Avainsanat Kauko Viitanen, kiinteistöarviointi, TKK, Aalto-yliopisto, kiinteistöverotus, auktorisointi, asunto-osakeyhtiö, yhteisomistus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 42
Maankäyttöpolitiikalla kestävää kaupunkikehitystä
  Tuulia Puustinen – Pauliina Krigsholm – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Elias Oikarinen
  Lisätiedot Tämä artikkeli käynnistää moniosaisen juttusarjan, jossa tullaan esittelemään ­seuraavan puolentoista vuoden ajan Smartland.fi-tutkimushankkeen tuloksia kuntien maankäyttö­politiikan keinoista ja vaikutuksista kestävän kaupunkikehityksen näkökulmasta. ­Juttusarjassa Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät uusimpia tutkimustuloksia painottuen erityisesti maankäyttöpolitiikan vaikutuksiin asuntomarkkinoilla, sekä maapolitiikan ­nykytilaan Suomessa.
  Avainsanat maankäyttöpolitiikka, asuntotarjonta, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 24
Maankäyttötieteiden laitoksesta tuli totta
  Jori Heinonen
  Lisätiedot Ikimuistoisista ajoista lähtien on Maanmittaustieteiden laitoksen ja sen edeltäjien nimessä esiintynyt sana mittaus jossain muodossa. Vuodenvaihteessa tapahtui kuitenkin historialliseksi luonnehdittava muutos, kun Aalto-yliopiston Maanmittaustieteiden laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK yhdistyivät muodostaen uuden Maankäyttötieteiden laitoksen. Haastateltavina laitoksen uusi johtaja Kauko Viitanen ja varajohtaja Raine Mäntysalo.
  Avainsanat koulutus, YTK, Maanmittaustieteiden laitos, Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2012 Sivu 6
Maanmittaus on mittaamista!
  Martin Vermeer – Mikko Takalo
  Lisätiedot Otaniemen maanmittarit ovat jo vuosikymmeniä olleet mukana kartoittamassa Suomea kunta kerrallaan. Aalto-yliopiston geodesian professori Martin Vermeer ja korkeudenmäärityksen asiantuntija Mikko Takalo antavat persoonallisen kuvan geodesian maastoharjoituksista ja niiden järjestämisestä.
  Avainsanat geodesia, maanmittaus, TKK, Aalto-yliopisto, maastoharjoitukset, EUREF-FIN
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausalan koulutus  Nro 4/2010 Sivu 34
Maanmittausalan opetusta ajetaan alas – kuinka osaamisvaje paikataan?i
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Kiinteistötekniikan opintopolku rakennettiin 7 kurssin eli noin tuhannen tunnin varaan. Vajaat kaksi vuotta ohjelman käyttöönoton jälkeen on koko opintopolku lakkautettu.
  Avainsanat kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto, maanmittausala, opiskelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 16
Matti Vaaja digitaalisen fotogrammetrian professoriksi - haasteina katastrofien ennakointi, älykkäät ratkaisut ja itseajavat autot
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot TkT Matti Vaaja, 34, nimitettiin apulaisprofessoriksi viisivuotiskaudeksi Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitokselle elokuun alusta. Professuurin ala on geoinformatiikka, erityisesti digitaalinen fotogrammetria. Aiempaa suomalaista fotogrammetrian professuuria Aalto-yliopistossa hoitaa edelleen professori Henrik Haggrén.
  Avainsanat professuuri, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, digitaalinen fotogrammentria, tutkimus
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2017 Sivu 24
Miten käy kiinteistöinsinöörin?
  Heikki Kaikkonen
  Lisätiedot Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %.
  Avainsanat kiinteistöinsinööri, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto, YAMK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 19
Opetus on Aalto-yliopiston keskiössä
  Paula Ahonen-Rainio
  Lisätiedot Aalto-yliopistossa opiskelijoita tuetaan ja innostetaan vastuulliseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opiskelijalta vaaditaan ja hänestä välitetään. Näin päästään huippusuorituksiin, visioidaan Aalto-yliopiston valmisteluvaiheessa.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkiteteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 6
Opiskelijavaihto – tuliaisina akateemista ja henkilökohtaista kasvua
  Susanna Kari
  Lisätiedot Vaihto-opiskelu on sekä kokemus että elämys. Se on hyvä tapa lisätä kansainvälinen komponentti yliopistotutkintoon, mutta myös elää ainutlaatuista aikaa uudessa maassa. Vaihto-opiskelu on suositeltavaa myös opiskelijalle, jolla on jo hyvä kielitaito tai aiempaa kansainvälistä kokemusta: aina on jotain uutta ymmärrettävää ja kehitettävää. Minulle, maisterivaiheen maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen opiskelijalle, vaihto-opiskelu Amsterdamin UvA-yliopistossa tarjosi paljon, niin opiskelua varten kuin henkilökohtaisestikin.
  Avainsanat vaihto-opiskelu, kansainvälisyys, Aalto-yliopisto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 28
Opiskeluelämää, muutoksen tuulia ja alumnitoimintaa
  Hanna Paananen
  Lisätiedot Maanmittarikilta juhlii tänä vuonna 110-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kohokohta eli killan vuosijuhla, 110. Kevätpäiväntasaus, järjestettiin 18.3.2011 Vanhalla ylioppilastalolla ja paikalle oli kerääntynyt 300 juhlijaa. Killan juhlahumun ohella tapahtuu toki paljon muutakin niin opiskelijoita kuin valmistuneitakin koskettavaa.
  Avainsanat Maanmittarikilta, Aalto-yliopisto, opiskelu, alumnitoiminta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2011 Sivu 34
Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin?
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Henrik Haggrén
  Lisätiedot Vielä vuosituhannen vaihteessa tohtoriksi opiskelevat tekivät väitöskirjansa pääsääntöisesti työnsä ohessa. Väitöskirjan aihe saattoi poiketa paljonkin omasta päivätyöstä. Nykyisin suurella osalla tohtorikoulutettavista väitöskirjaopinnot ja koulutus sujuvat osana väitöskirjan aihealueeseen liittyvää työpäivää. Muutos entiseen on merkittävä. Yliopistoilla on paine tuottaa moniosaavia tohtoreita ja näin tukea yhteiskunnan kehittymistä. Tohtorikoulutettavat saavat myös koulutusta mm. ennakoinnista, verkostoitumisesta, projektien hallinnasta, osaamispääomasta ja immateriaalioikeuksista.
  Avainsanat tohtorikoulutus, Aalto-yliopisto, rakennettu ympäristö, arviointi, ura
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 4
Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen vahvuutena
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Juhani Talvela
  Lisätiedot Ammattikorkeakoulujen rooli aluekehityksen ja elinkeinorakenteen uudistajina on korostumassa ammattikorkeakoululain ja vuoden alusta voimaan tulleen rahoitusmallin myötä. Yliopistojen siirtyessä vahvemmin perustutkimukseen myös hyvin koulutetut tohtorit ja lisensiaatit näkevät ammattikorkeakoulun varteenotettavana kotimaisena työnantajana.
  Avainsanat ammattikorkeakoulu, Metropolia, Kyamk, TKI, Aalto-yliopisto, yritysyhteistyö, koulutus, tulevaisuudentutkimus, startup
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 22 artikkeli(a).

Uusi haku