YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Asiantuntijapalvelut yrityksen strategisessa kiinteistöjohtamisessa – kohtaavatko tarve ja tarjonta?
  Emma Kaksonen
  Lisätiedot Asiantuntijapalveluiden käyttäminen osana yrityksen strategista kiinteistöjohtamista on kasvanut merkittävästi viimeisen 5–10 vuoden aikana. Yritysten liiketoimintaympäristöjen jatkuvat muutokset ja yhä jatkuva kansainvälistyminen tulevat kasvattamaan konsulttipalveluiden kysyntää myös tulevaisuudessa.
  Avainsanat yrityksen strateginen kiinteistöjohtaminen, CREM, asiantuntijapalvelut, konsultti-asiakassuhde, palveluntarjoaja, asiantuntija, konsultti, asiakas
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 18
Kiinteistöjohtaminen yrityksissä – pakollinen menoerä vai lisäarvoa tuottava resurssi?
  Anna-Liisa Lindholm
  Lisätiedot Kiinteistöjohtaminen on yrityksissä perinteisesti keskittynyt yksittäisiin transaktioihin ja kustannusten alentamiseen huomioimatta yrityksen pitkän tähtäimen tuloksia ja tavoitteita. Kiinteistöjohtaminen onkin ydintoiminnan puolelta monesti nähty vain välttämättömänä pahana, suurena kustannuseränä tai pääomia sitovana tekijänä. Alan ammattilaisille on kuitenkin herännyt halu olla myös jotain muuta – jopa parhaimmillaan lisäarvoa tuottava strateginen resurssi. Onko tämä mahdollista? Voiko kiinteistöjohtamisen keinoin tuoda aitoa lisäarvoa yritysten ydintoiminnalle?
  Avainsanat kiinteistöjohtaminen, CREM, kiinteistöoppi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 22

Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).

Uusi haku