YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Inspiraatiota paikkatietojen yhteiskäyttöön
  Antti Vertanen
  Lisätiedot Euroopan komissio käynnisti vuonna 2001 ns. INSPIREhankkeen, jonka tavoitteena on ollut selvittää lähtökohtia ja toimenpidetarpeita paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi Euroopassa.
  Avainsanat INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, EU, direktiivi, paikkatieto, paikkatietojen yhteiskäyttö, GIS, GPS, spatial information
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 38
INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa valmistellaan monella rintamalla
  Antti Vertanen
  Lisätiedot Kansallinen lainsäädäntö on mukautettava toukokuuhun 2009 mennessä ja muita direktiivin edellyttämiä toimenpiteitä on käynnistettävä vaiheittain lähivuosien aikana.
  Avainsanat INSPIRE-direktiivi, paikkatieto, EU
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 23
KTJ:n tilannekuva eurooppalaisessa viitekehyksessä
  Esa Tiainen
  Lisätiedot Valtakunnalliseksi uudistunut kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) samoin kuin kiinteistöjärjestelmämme on yhä uusien eurooppalaisten haasteiden edessä tietopalvelujen ja -sisältöjen harmonisoituessa ja sähköisen kaupankäynnin kehittyessä EU:n sisämarkkinoilla – Eurolainhuuto ja -kiinnitys osana eurooppalaista globalisaatiota?
  Avainsanat kiinteistötietojärjestelmä, KTJ, kiinteistöjärjestelmä, kiinnitys, lainhuuto, EULIS, EU, MortgageCredit, luototus, vakuus, integraatio, harmonisointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 36
Kuntien yritystuet ja maapolitiikka
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Säädösten tarkoituksena on varmistaa se, että kiinteistöjen osto- tai myyntihinnat muodostuvat markkinaehtoisesti eikä niihin sisälly liian alhaisen myyntihinnan tai liian korkean ostohinnan muodossa yrityksille kanavoituvaa tukea, joka voi vääristää kilpailuolosuhteita markkinoilla.
  Avainsanat EU, maapolitiikka, kiinteistökauppa, elinkeinotuki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 10
Maankäyttö ja rakentaminen on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä
  Terhi Yli-Pirilä
  Lisätiedot Luonnon ­monimuotoisuuden köyhtyminen on ollut ­valtamedioissakin esillä jo ­hyvän aikaa. Erilaiset ­elinympäristöt ja eliölajit häviävät sitä ­vauhtia, että on perusteltua väittää ­ihmisen toiminnan ­aiheuttavan kuudennen ­globaalin ­sukupuuttoaallon. Voitaisiinko asialle tehdä jotain?
  Avainsanat Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, sukupuutto, luontokato, EU, YK, elonkirjo, maankäyttö, rakentaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 12

Annetulla hakuehdolla löytyi 5 artikkeli(a).

Uusi haku