YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Maankäytön lainsäädäntö uudistuu
  Sakari Haulos
  Lisätiedot Maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä on odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Valtioneuvoston hiljattain julkaiseman lainsäädäntösuunnitelman mukaan seuraavan vuoden kuluessa hallitus tulee antamaan eduskunnalle muun muassa ehdotukset lunastuslain uudistamiseksi, kaavoitus- ja rakentamislaiksi, kaivoslain muuttamiseksi, luonnonsuojelulaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta.
  Avainsanat Kaavoitusjärjestelmä, Kaivostoiminta, Lainsäädäntö, Lunastuskorvaus, Luonnonsuojelu, Rakennuslupajärjestelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 18
Metsähallitus valtion kiinteistövarallisuuden hoitajana
  Antero Luhtio
  Lisätiedot Valtio on Suomen suurin kiinteistövarallisuuden omistaja, mitattiinpa varallisuutta sitten hehtaareina, neliöinä, kuutioina tai tase-euroina. Millä periaatteilla valtion liikelaitos hoitaa sille uskottua valtion omaisuutta ja onko valtion maista apua kasvukeskusten tonttipulaan?
  Avainsanat valtion kiinteistövarallisuus, valtion liikelaitos, luonnonsuojelu, luonnonsuojeluohjelma, rahoitus, kaavoitusperiaatteet, tonttipula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 20
Metsänomistaja ja yleinen etu
  Raimo Koivistoinen
  Lisätiedot Metsälakia ollaan merkittävästi muuttamassa. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti työlään valmistelutyön tuloksena syntyneen lakiesityksen lausuntokierrokselle 8.2.2013. Tarkoituksena on saada valmiiksi hallituksen lakiesitys kevään aikana. Me voimme jokamiehenoikeudella liikkua metsissä ja kerätä marjoja, sieniä, käpyjä ja kuivia oksia. Meillä kaikilla on myös eräänlainen ”jokamiehenoikeus” keskustella ja päättää siitä, miten metsätaloutta tulisi harjoittaa. Missään muussa elinkeinotoiminnassa ei nähdäkseni ole näin laajaa oikeutta puuttua elinkeinonharjoittajan toimintaan.
  Avainsanat metsäpolitiikka, metsänhoito, metsälaki, metsäohjelma, metsäsuunnitelma, metsäneuvosto, metsänkäsittelymenetelmät, energiapuu, luonnonsuojelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2013 Sivu 18

Annetulla hakuehdolla löytyi 3 artikkeli(a).

Uusi haku