YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aktiivinen arkistonhoitaja
  Toivo Kivipelto
  Lisätiedot Maanmittauksen historia on keskeinen osa maamme historiaa ja sen säilyttäminen on aina vaatinut aktiivista työtä. Arkistonhoitaja Timo Luoma-ahon haastattelu.
  Avainsanat historia, arkistonhoito, Maanmittauslaitos, museotoiminta, konservointi
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 44
Alueellistaminen on aina vaikea päätös
  Sirkka-Liisa Anttila
  Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa anttilan puheenvuoro Uudenmaan maanmittaustoimiston alueellistamisesta käytyyn keskusteluun.
  Avainsanat alueellistaminen, maanmittauslaitos, organisaatio, maa- ja metsätalousministeriö
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto   Nro 1/2009 Sivu 18
ARKKI avautui KTJ:n selaajille
  Kari Rantalainen
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen sähköinen arkistojärjestelmä ARKKI avautui KTJ-selaintietopalvelun käyttäjille helmikuussa.
  Avainsanat ARKKI, Maanmittauslaitos, arkistojärjstelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 38
Arviointitoimitusten laatu hallinnassa
  Tuomo Heinonen
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on ollut yksi ensimmäisistä valtion organisaatioista, joka on ottanut laadunhallinnan keskeiseksi osaksi johtamisjärjestelmäänsä. Muiden Maanmittauslaitoksen ydinprosessien tavoin ’arviointitoimitusprosessin’ eli korvaustoimitusten laatua on kehitetty 2000-luvun alusta alkaen. Artikkelissa tarkastellaan arviointitoimitusprosessin laatua ja prosessin laadunhallintajärjestelmää.
  Avainsanat arviointitoimitus, laadunhallinta, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 50
Erittäin salainen, ellei peräti taas salaliitto
 
  Avainsanat KKO, KHO, maanjako-oikeus, toimitusinsinööri, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Pakina  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 9
INSPIRE- direktiiviehdotus ja tiedontuottaja – Maanmittauslaitoksen näkökulma
  Heli Ursin
  Lisätiedot Tiedontuottajan näkökulma liittyen Vertasen INSPIRE-artikkeliin
  Avainsanat INSPIRE, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 35
Jarmo Ratia haastateltavana: Maanmittauslaitosta ei saa pirstoa
 
  Lisätiedot Kahden vuosikymmenen aikana laitoksessa on tapahtunut suuria muutoksia: uusia järjestelmiä, organisaatiomuutoksia ja säästötarpeita. Eivätkä ne näytä olevan lopussa.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Jarmo Ratia
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2011 Sivu 18
Kari rantalainen - maanmittausalan moniottelija
 
  Lisätiedot Vanhan ajattelun mukaan tehdään pitkä työura samassa työpaikassa. Nykyään korostetaan tarvetta asennoitua siihen, että työ ja työantajat voivat vaihtua pitkin matkaa. Vaikka tuntuukin siltä, että Kari Rantalainen olisi työskennellyt vanhan mallin mukaan, keskustelu osoittaa, että hän on pitkin uraansa liikkunut nykymallin mukaan eri tehtävissä ja työnantajillakin – mutta toisaalta koko ajan maanmittauksen ytimessä.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Maanmittausarkisto, lainhuuto- ja kiinnitysarkisto, sähköinen arkisto, skannaus, ARKKI
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2016 Sivu 6
Karttapaikasta rajapinnalle – verkko tuo palvelut asiakkaan luo
  Kirsi Mäkinen
  Lisätiedot Kiintopisteitä, kiinteistörajoja, paikannimiä… Kun tietopalvelut siirtyvät verkkoon, siitä hyötyvät sekä palvelun tarjoajat että asiakkaat.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, verkkopalvelut, tietopalvelut, Karttapaikka, Kiinteistörekisteri, rajapinta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2009 Sivu 19
Kiinteistönmuodostusta ei yksityistetä
 
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on uuden organisaatiomuutoksen kynnyksellä, kun uusi pääjohtaja astui virkaan. Maanmittaulaitoksen uusi pääjohtaja Arvo Kokkonen Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, pääjohtaja, Arvo Kokkonen
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 14
Kirjaamisasiat luonteva osa maanmittaushallintoa
 
  Lisätiedot Kirjaamisasioiden siirtäminen Maanmittauslaitokseen selkeyttää ja tehostaa hallintoa sekä yksinkertaistaa asiakaspalvelua mutta luo asiakaspalvelulle uusia haasteita.
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 5
Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokselle valmistelun alla
  Arvo Kokkonen
  Lisätiedot Hallitusohjelman mukaan pääministeri Matti Vanhasen II hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta keskittämällä käräjäoikeuksien voimavaroja lainkäyttötehtäviin. Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä uusitaan ja kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos on käynnistänyt yhdessä oikeusministeriön kanssa projektin kirjaamis asioiden yksityiskohtaisen siirtosuunnitelman laatimiseksi (ns. KIRSU-projekti).
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 16
Kirjaamisprosessi täydessä vauhdissa – kohti uusia haasteita
  Henrik Ungern
  Lisätiedot Uuden kirjaamisjärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen etenevät huimaa vauhtia. Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiesitys sähköisen kiinteistönkaupan, panttauksen ja kirjaamismenettelyn käsittävästä muutoksesta maakaareen.
  Avainsanat kirjaamisjärjestelmä, kirjaamisasiat, kirjaamisprosessi, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 8
Laserkeilauksen testiprojektista odotettua tarkemmat tulokset
  Mervi Laitinen
  Lisätiedot Maamittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen johtaja Juha Vilhomaa on tyytyväinen vastikään päättyneen laserkeilauksen testitöiden tuloksiin. Keilauksia tehtiin joulukuussa 2006 ja huhtikuussa 2007. Testistä saadut tulokset ovat pääosin ylittäneet odotukset.
  Avainsanat laserkeilaus, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 23
Maanmittauksen 375-juhlavuosi loppusuoralla
 
  Avainsanat Maanmittauslaitos, 375
  Tyyppi Uutinen  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 60
Maanmittauksen alueellistamisessa on siltarumpupolitiikan piirteitä
 
  Lisätiedot Itsetarkoituksellinen alueellistaminen palvelee puoluepoliittisia tarpeita mutta on yleisen edun vastaista.
  Avainsanat alueellistaminen, maanmittauslaitos, venäläisten maanhankinta
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 5
Maanmittauslaitoksen museon murrosvaiheita
  Timo T. Luoma-aho
  Avainsanat Maanmittausmuseo, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 44
Maanmittauslaitos ETRS89-koordinaattijärjestelmään
  Marko Ollikainen
  Lisätiedot Yhteisen koordinaattijärjestelmän omaksuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin helpottaa tietojen vaihtoa. Lisäksi paikannustekniikan hyödyntäminen helpottuu, sillä muunnosten tarve poistuu.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, ETRS89-koordinaattijärjestelmä, ETRS-TM35FIN, ETRS-GKn
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 6
Maanmittauslaitos muutti hinnoitteluaan - aineistot edullisemmin oppilaitoksille ja viranomaisille
  Kirsi Mäkinen
  Lisätiedot Maanmittauslaitos muutti hinnoitteluaan vuoden vaihteessa. Viranomaiset ja oppilaitokset saavat nyt Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistot käyttöönsä pelkillä toimituskuluilla.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, paikkatietoaineisto, hinnoittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 30
Maanmittauslaitos muuttuu ja mukautuu
  Ari Tella
  Lisätiedot Maanmittauslaitos uudistui jälleen vuodenvaihteessa, kun Geodeettinen laitos ja osa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta yhdistyivät Maanmittauslaitokseen.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos, Tike
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 15
Maanmittausta 375 vuotta, entä jatkossa?
  Jarmo Ratia
  Lisätiedot Maanmittausta ja Maanmittauslaitosta tarvitaan tulevaisuudessakin. Paikkatietojen merkitys suunnittelussa, ympäristönsuojelussa, tutkimuksessa, hallinnossa ja liiketoiminnassa vain kasvaa.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos 375 vuotta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 16
Maanmittausta autonomiassa - kotiseutuoikeus on ahvenanmaalainen mauste
 
  Lisätiedot Haastateltavina Maarianhaminan kaupungingeodeetti Matti Janlöv ja Maanmittauslaitoksen aluejohtaja Nils-Erik Bäckblom.
  Avainsanat autonomia, Ahvenanmaa, kaupunkimittaus, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 6
Maanmittaustoimistojen aika
  Väinö Ylikangas
  Lisätiedot Maanmittaustoimistoja maahamme perustettiin vuodesta 1948 alkaen ensin iso- ja uusjakojen ja sitten muidenkin erityisten toimitusten tekemistä varten. Vuonna 1972 kaikkien toimitusten tekeminen ja vuonna 1991 maanmittaustoimen muukin paikallinen hoito määrättiin maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Vuonna 2013 toimistot lakkautettiin.
  Avainsanat maanmittaustoimisto, uusjako, maanmittausviranomainen, maanmittaushallinto, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2015 Sivu 20
Mikä on Maanmittauslaitoksen rooli ja asema Suomessa?
  Timo Linkola
  Lisätiedot Maanmittauslaitos ymmärretään usein varsin tekniseksi organisaatioksi, jota politiikka ei ­paljoakaan kosketa. Jos laitoksen kehittämiseen liittyy jotain politiikkaa, se annetaan ­laitokselle valmiina maa- ja metsätalousministeriöstä. Keskustelu Maanmittauslaitoksen poliittisesta roolista ja asemasta Suomessa ei ole avointa. Julkisesti sellaista keskustelua ei edes käydä.
  Avainsanat Maanmittauslaitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2019 Sivu 9
Miten käy kiinteistöinsinöörin?
  Heikki Kaikkonen
  Lisätiedot Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %.
  Avainsanat kiinteistöinsinööri, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto, YAMK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 19
Mitäpä jos Maanmittauslaitosta käytäisiin yksityistämään
  Pekka Raitanen
  Avainsanat Maanmittauslaitos, yksityistämien, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Vieraskynä  Nro 3/2005 Sivu 38
Pasilan toimipiste on keskustalaisen alueellistamispolitiikan uhri
 
  Lisätiedot Uudenmaan maanmittaustoimiston Pasilan toimipisteen henkilöstö alueellistetaan – 375-vuotias Maanmittauslaitos unohti sitä organisoidessaan omat arvonsa, sanovat UUMA:n ”muuttolaatikot”. Alueellistamisesta ja Uudenmaan ja Hämeen maanmittautoimistojen yhdistämisestä käyttävät puheenvuoron toimiston Uudenmaan toimiston työntekijöiden lisäksi laitoksen johto.
  Avainsanat alueellistaminen, Maanmittauslaitos
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 28
Suomen Laatupalkintokilpailun voitto on sekä tavoite että väline
  Pekka Halme
  Lisätiedot Maanmittauslaitos voitti vuoden 2009 Suomen Laatupalkintokilpailun julkisten yhteisöjen ja yleishyödyllisten organisaatioiden sarjassa. Palkinto oli pitkän toiminnan kehittämisen kauden tulos. Nyt laitos on hyvässä kunnossa, mutta kuntoa voi vieläkin parantaa.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Suomen Laatupalkintokilpailu, laadun kehittäminen, prosessiorganisaatio
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 40
Toimintojen kokoamista aluehallinnossa selvitetty
  Tarja Hyvönen
  Lisätiedot Aluehallintouudistuksen tavoitteena on mahdollisimman laaja aluehallinnon tehtävien kokoaminen.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, aluehallintouudistus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Organisaatiot muutoksessa  Nro 1/2011 Sivu 44
Topografin viimeinen rynnistys
  Tauno Jortikka
  Lisätiedot Kasvava paikkatiedon tarve aiheutti aikanaan Maanmittauslaitokselle painetta, johon vastaamaan saapuivat uudet tietotekniset välineet. Myöhemmin analogiset laitteet saivat kuitenkin väistyä digitaalisen maailman tieltä.
  Avainsanat topografi, peruskartoitus, Maanmittauslaitos, historia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2014 Sivu 52
”Suomessa on selviytymisen perinnettä”
  Pauliine Koskelo
  Lisätiedot Korkeimman oikeuden presidentin Pauliine Koskelon juhlapuhe Maanmittauslaitoksen 200-vuotisjuhlissa Finlandia-talossa.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos 200 vuotta, juhlapuhe
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 34

Annetulla hakuehdolla löytyi 31 artikkeli(a).

Uusi haku