YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
REDD-inventointia Laosissa
  Jussi Havia
  Lisätiedot FM-International Oy FINNMAP toteutti helmikuussa 2009 metsien laserkeilauksen pilottihankkeen Laosissa. Hanke oli osa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa SUFORD- projektia, jonka pääkonsulttina toimii Indufor Oy. Pilottihankkeen tavoitteena oli löytää menetelmiä laserkeilausaineiston tuottamiseen ja käyttöön trooppisten metsien inventoinnissa. Laadukkaan inventointitiedon tuottaminen on keskeistä kehitettäessä REDD-mekanismia.
  Avainsanat REDD, Laos, trooppinen metsä, laserkeilaus, LiDAR, metsien kaukokartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 21

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku