YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Onko kartalla väliä?
  Antti Jakobsson
  Lisätiedot Suomen Kartografisen Seuran juhlaseminaarin puhujat olivat kaikki huolissaan kartan laadusta ja kartta-alan ammattilaisten vähäisestä vaikuttavuudesta uusissa tuotteissa ja käyttötavoissa.
  Avainsanat SKS, Suomem Kartografinen Seura
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 5

Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).

Uusi haku