YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
40 vuoden haasteena metsäomaisuuden arviointi: Kryptiset kauppahinta-aineistot
  Simo Hannelius
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on kerännyt 1970-luvun lopulta alkaen tietoja kiinteistökaupoista. Niitä käytetään kauppa-arvomenetelmän soveltamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Kauppahintojen aineistoja kokonaisuutena on käytetty valitettavan vähän tutkimuksissa ja hinta-analyyseissä niihin asetettuihin odotuksiin nähden. Metsätilakauppojen metsävaratiedot on kerätty neljästi koko maasta, ja viimeiseksi 2015–2016. Artikkelissa arvioidaan, mitä on jäänyt käteen menetelmien soveltamiseksi.
  Avainsanat kiinteistökaupat, kauppa-arvomenetelmä, kauppahinta, metsäomaisuus, arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2018 Sivu 25
Lunastuskorvaukset metsämaalla – väärä vaiko väärin ymmärretty korvaustaso
  Mauri Asmundela
  Lisätiedot Metsämaiden lunastuskorvaukset erityisesti voimajohtolinjojen ­käyttöoikeuksia lunastettaessa ovat nousseet kovasti julkisuuteen. Taustalla on lisääntynyt lunastusten määrä: tuulivoimaloita rakennetaan ­tällä hetkellä maahamme ­ennätysmäärin.
  Avainsanat lunastuskorvaus, lunastustoimitus, voimajohtoalue, Maanmittauslaitos, korvaus, arviointi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 8
Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin?
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Henrik Haggrén
  Lisätiedot Vielä vuosituhannen vaihteessa tohtoriksi opiskelevat tekivät väitöskirjansa pääsääntöisesti työnsä ohessa. Väitöskirjan aihe saattoi poiketa paljonkin omasta päivätyöstä. Nykyisin suurella osalla tohtorikoulutettavista väitöskirjaopinnot ja koulutus sujuvat osana väitöskirjan aihealueeseen liittyvää työpäivää. Muutos entiseen on merkittävä. Yliopistoilla on paine tuottaa moniosaavia tohtoreita ja näin tukea yhteiskunnan kehittymistä. Tohtorikoulutettavat saavat myös koulutusta mm. ennakoinnista, verkostoitumisesta, projektien hallinnasta, osaamispääomasta ja immateriaalioikeuksista.
  Avainsanat tohtorikoulutus, Aalto-yliopisto, rakennettu ympäristö, arviointi, ura
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 4
Raakamaan ja tonttien hintasuhde - "uusi" lähestymistapa arviointiin ja markkinoihin
  Risto Peltola
  Avainsanat raakamaa, arviointi, hintasuhdemenetelmä, hintamalli, asuntotontti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 28

Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).

Uusi haku