YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Asuntotarjonnan hintajousto ja asumiskustannukset
  Tea Lönnroth – Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Heidi Falkenbach – Elias Oikarinen
  Lisätiedot Suomessa asuntomarkkinoiden eriytyminen on jatkunut ? suuret kaupungit kasvavat entisestään ja asumiskustannukset niissä kasvavat, kun taas muualla hinnat ovat kääntyneet laskuun. Asuntotarjonnan hintajousto, joka kuvaa kuinka asuntotarjonta reagoi hintojen nousuun, on keskeinen muuttuja asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta nimenomaan kasvavilla alueilla. Tämä artikkeli kuvaa asuntotarjonnan hintajouston teoreettisen taustan sekä esittelee lyhyesti alan tutkimuskirjallisuutta ja tärkeimpiä tuloksia.
  Avainsanat Asuntotarjonta, hintajousto, asumiskustannukset, asuntomarkkinat, Smartland, sääntely
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 22
Kiinteistönvälittäjän matkassa
  Ari Laitala
  Lisätiedot Kiinteistönvälitysala näyttää muuttuneen vuosikymmenessä melkoisesti. Alalle on tullut uudentyyppistä yritystoimintaa, uusia osaamisvaatimuksia ja digipalvelujen merkitys näyttää tulevaisuudessa edelleenkin kasvavan. Myös alan koulutustarjonta on monipuolistunut ja tarjolla on esim. AMK-tasoisia tutkintoja.
  Avainsanat kiinteistönvälitys, kiinteistönvälittäjä, digitalisaatio, asuntomarkkinat
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 16
Kun logiikka muuttuu
  Ari Laitala
  Lisätiedot Asuntomarkkinoilla vallinneet itsestäänselvyydet eivät itsestään selvästi enää pädekään.
  Avainsanat asuntomarkkinat
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2014 Sivu 5
Maanvuokranvuokrasopimukset ja kohtuullisuus asuntomarkkinoilla
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Kohtuullisuutta arvioitaessa oikeustieteellinen pohdinta, ja miksei filosofinen keskustelukin, on paikallaan. Ensiksi tontinvuokran määräytymistä on kuitenkin hyvä tarkastella pragmaattisesti, riskien ja tuoton määräytymisen kautta. Kohtuullisuutta ei välttämättä määritä yksittäinen ehto, vaan kohtuuttomuus muodostuu summana useista tekijöistä, jotka erikseen tarkasteltaessa vaikuttavat varsin kohtuullisilta. Mikäli riskit ovat vain sopimusosapuolen yhdellä osapuolella, tulisi osapuolen saada korvausta ottamastaan riskistä.
  Avainsanat maanvuokrasopimus, kohtuullisuus, asuntomarkkinat, vuokrasopimukset, kiinteistö, sijoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 20
Nopeutetaan kaavoitusta
  Markku Villikka
  Avainsanat kaavoitus, asuntomarkkinat
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 3/2005 Sivu 40
Onko asuntojen energiatehokkuudella arvoa?
  Ari Laitala
  Lisätiedot Asuntojen lisääntyvä energiatehokkuus vaatii lähtökohtaisesti lisäinvestointeja, onpa kysymys sitten uudiskohteista tai korjausrakennuskohteista. Se tiedetään, että pääosa noista lisäkustannuksista kuoleentuu riittävän pitkällä pitoajalla alentuneina energiakustannuksina. Mutta entäpä jos asunto myydään, tai vastaavasti ostetaan. Onko energiatehokkuudesta tullut arvotekijä, joka vaikuttaa asuntojen hintoihin? Laitoimme testipenkkiin ”avointa” dataa ja lähdimme selvittämään asiaa.
  Avainsanat energiatehokkuus, asuntomarkkinat, hinnanmuodostus, asuntojen.hintatiedot.fi:
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2014 Sivu 31
Pohjoismaiden erilaiset asuntomarkkinat
  Maarit Nordmark
  Avainsanat Pohjoismaat, asuntomarkkinat
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2017 Sivu 31
Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintojen vertailua alueittain
  Aulis Tenkanen
  Lisätiedot Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintojen vaihtelun tarkastelua tilastoanalyyttisen selitysmallin avulla.
  Avainsanat asuntomarkkinat, keskihintojen vaihtelu, tilastoanalyysi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 48

Annetulla hakuehdolla löytyi 8 artikkeli(a).

Uusi haku