YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Demografisten tekijöiden vaikutus asuntomarkkinoihin
  Viivi Ruuskanen
  Lisätiedot Asuntomarkkinat muuttuvat väestön rakenteen ja kotitalouksien mieltymysten mukaan jatkuvasti ajassa. Suuret väestölliset muutokset kuten väestön ikääntyminen muuttavat asuntokysynnän rakennetta ja suuntautumista tulevaisuudessa.
  Avainsanat väestöndemografia, asuntotuotanto, asuntokysyntä, väestön ikääntyminen, asumispreferenssit
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 28
Kasvualueiden ytimessä: Yhdyskuntarakenne ja asuntotuotanto
 
  Lisätiedot Kaksi kehyskuntien vahvaa miestä, Jyrki Mattila ja Jukka Laitila, Maankäytön haastattelussa.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, asuntotuotanto, MAL-sopimus, SOTE
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 6
Kasvukeskusten maapolitiikasta
  Risto Peltola
  Lisätiedot Risto Peltola esittää palautteessaan vasta-argumentteja Maankäytön numerossa 2/2004 esitettyihin maapoliittisiin väitteisiin.
  Avainsanat maapolitiikka, kasvukeskus, kasvukeskukset, maankäyttö, tonttitarjonta, maanhankinta, lunastus, asuntotuotanto
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2004 Sivu 54
Lupauksia lunastamaan
  Markku Villikka
  Avainsanat kaavoituspolitiikka, asuntotuotanto, lunastus
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 1/2008 Sivu 57
Tarjonnan tiellä vai tuoja? Maapolitiikan yhteys asuntotarjontaan
  Tea Lönnroth – Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Heidi Falkenbach
  Lisätiedot Maankäyttöpolitiikan yksi ­suurimmista haasteista on riittävän asuntotuotannon ­mahdollistaminen. Kaavoituksen kautta kunnat ­luovat perusedellytykset ­asuntotuotannon toteutumiselle, kun taas ­maapolitiikan avulla voidaan ­ohjata asuntotuotannon toteutumista ­haluttuun suuntaan.
  Avainsanat maankäyttöpolitiikka, asuntotuotanto, kaavoitus, maapoliittiset keinot, vaikutusmekanismi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 10
Uusia tuulia aluekehityshankkeiden toteutukseen ja rahoitukseen
  Eero Valtonen
  Lisätiedot ATRA-tutkimuksessa koostettu hankekirjasto opastaa aluekehittämisen hyviin käytäntöihin.
  Avainsanat aluekehittäminen, asuntotuotanto, pääkaupunkiseutu, kiinteistötalous, ATRA-hanke, hankekirjasto, Culminatum, Ørestad, Hammarby Sjöstad
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 24
Valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välinen aiesopimus asunto- ja tonttituotannon edistämiseksi
  Jyrki Mattila
  Lisätiedot Aiesopimuksen tuotantotavoitteena vuosina 2008–2017 on keskimäärin 12 000–13 000 asunnon rakentaminen vuosittain. Tavoitteena on, että alueen kunnissa uustuotannossa on valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa 20 %.
  Avainsanat asuntotuotanto, tonttituotanto, aiesopimus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 27
Valtion maanomistus
  Heikki Laitakari
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Valtion tulisi pystyä kohtelemaan kuntia tasapuolisesti samoilla periaatteilla. Hyvä kysymys on, pitääkö valtio rinnastaa tavalliseen maanomistajaan.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 36
Valtion maapolitiikka mahdollistaa kuntien tasapuolisen kohtelun
  Ilkka Koponen
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Viimeistään nyt jälkiviisaatkin voivat todeta Tuusulan tehneen hyvät kaupat.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 35
Yhdyskuntarakenne ja tonttitarjonnan riittävyys korostuvat hallituksen asuntopolitiikan linjauksissa
  Matti Laitio
  Lisätiedot Asumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat näkyvästi esillä pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmassa. Keskeisinä lähtökohtina ovat tonttija asuntotarjonnan vauhdittaminen kysyntään vastaamiseksi sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen.
  Avainsanat asuntopolitiikka, tonttitarjonta, maanhankinta, asuntotuotanto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 10 artikkeli(a).

Uusi haku