YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ensimmäisen sukupolven digitaaliset ilmakuvakamerat testissä
  Risto Ilves
  Lisätiedot Maanmittauslaitos on testannut suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat. Testattavana ovat olleet Vexcel UltracamD, Z/I Imaging DMC ja Leica ADS40. Kuvien tieteellisistä analyyseistä on vastannut Geodeettinen laitos.
  Avainsanat Digitaalinen ilmakuvakamera, testilento, DMC, UltraCam, ADS40, geodesia, Geodeettinen laitos, paikkatieto,
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 19
Geodeettinen laitos vaalii kansallista tarkkuutta
 
  Lisätiedot Geodeettinen laitos huolehtii valtakunnallisesta paikanmääritysinfrasta. Geodeettinen laitos sai MIL:n tunnustuspalkinnon tänä vuonna. Mutta mitä Geodeettinen laitos oikein tekee? Geodeettisen laitoksen ylijohtaja Risto Kuittinen ja Geodesian ja geodynamiikan osaston johtaja Markku Poutanen Pekka Lehtosen haastattelussa. Artikkeli sisältää myös kaksi laitoksen tutkijoiden laatimaa pienoisartikkelia Geodeettisen laitoksen tehtävistä.
  Avainsanat Geodeettinen laitos, geodesia, kalibrointi, mittaustarkkuus, metrologia, geoinformatiikka, kaukokartoitus, paikkatieto
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 6
Geodesian uudet aatteet
  Markku Poutanen
  Lisätiedot Geodesian viime vuosien mullistukset tuntuvat jopa jokapäiväisessä elämässä. Vieläkö muutokset jatkuvat ja mitä uutta lähivuosina on odotettavissa?
  Avainsanat Geodesia, havaintojärjestelmät, koordinaatistot, satelliittipaikannus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2007 Sivu 13
Huipputarkkaa painovoiman mittausta
  Heikki Virtanen
  Lisätiedot Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusasemalla havaitaan jatkuvasti painovoimassa tapahtuvia muutoksia suprajohtavalla gravimetrillä biljoonasosan tarkkuudella. Mihin tällaisia mittauksia oikein tarvitaan?
  Avainsanat Metsähovin tutkimusasema, suprajohtava gravimetri, painovoima, painovoimamittaus, geodesia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 18
Kansallisen laserkeilauksen mahdollisuudet
  Juha Hyyppä – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Laserkeilauksen avulla voidaan Suomesta kustannustehokkaasti tuottaa 30 cm:n korkeustarkkuudella korkeusmallia. Samaa aineistoa voitaisiin käyttää mm. metsien inventoinnin, tulvasuojelun, radiolinkkisuunnittelun, karttojen ja useimpien paikkatietoaineistojen päivittämiseen sekä muutosten seurantaan.
  Avainsanat laserkeilaus, geodesia, korkeusmalli, ympäristönmuutokset, pistepilvi, metsien mittaus, 3D-malli
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 6
Kohti maan massakeskipistettä
  Pasi Laurila – Reino Ruotsalainen – Mauri Väisänen
  Lisätiedot Maan muodon ja mittojen määrittäminen on geodesian perustehtävä. Tähän liittyviä tutkimuksia ovat motivoineet tiedonjano, tieteellinen kilpailu sekä talouden ja tekniikan kehittämisen tarpeet.
  Avainsanat astemittaus, ellipsoidi, geodesia, geoidi, Maan muoto, satelliittipaikannus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2023 Sivu 30
Maanmittaus on mittaamista!
  Martin Vermeer – Mikko Takalo
  Lisätiedot Otaniemen maanmittarit ovat jo vuosikymmeniä olleet mukana kartoittamassa Suomea kunta kerrallaan. Aalto-yliopiston geodesian professori Martin Vermeer ja korkeudenmäärityksen asiantuntija Mikko Takalo antavat persoonallisen kuvan geodesian maastoharjoituksista ja niiden järjestämisestä.
  Avainsanat geodesia, maanmittaus, TKK, Aalto-yliopisto, maastoharjoitukset, EUREF-FIN
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausalan koulutus  Nro 4/2010 Sivu 34
Mittaamisen mullistukset maanmittausalalla
  Martin Vermeer
  Lisätiedot On pelottavaa, kuinka pieni on Suomessa ja Pohjoismaissa tiettyjen teknologioiden osaajien lukumäärä.
  Avainsanat maanmittaus, geodesia, satelliittipaikannus, laserkeilaus, digitaalitekniikka, koulutus, tutkimus, osaaminen, asiantuntemus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 5
Suomen Geodeettien kerho 70 vuotta
  Antti Kuparinen
  Lisätiedot Suomen Geodeettien Kerho perustettiin 27.11.1937 Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa pidetyssä kokouksessa. Seuran sihteeri tarkastelee kerhon 70-vuotista historiaa.
  Avainsanat Suomen Geodeettien Kerho, geodesia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 41
Suomen kolmiomittauksista – Struvesta satelliitteihin
  Pekka Tätilä
  Lisätiedot Struven ketju edustaa kymmenen maan yhteisenä kohteena maailmanperintölistalla tieteen ja tekniikan historiaa.
  Avainsanat Struven ketju, Struve, kolmiomittaus, astemittaus, satelliittipaikannus, geodesia, koordinaattijärjestelmät, etäisyydenmittaus, historia, gps
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2008 Sivu 32
Suuret suomalaiset geodeetit
  Pasi Laurila – Reino Ruotsalainen – Martin Vermeer – Mauri Väisänen
  Lisätiedot Maanmittaajat ovat olleet yli 400 vuotta kehittämässä suomalaisten elinoloja ja hallintoa.
  Avainsanat geodeetti, geodesia, geodeettinen laitos, geoidi, aurinkopimennysmittaus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 34
Takymetri – Mittaustyökalu moneen käyttöön
  Esa Wikman
  Lisätiedot Teknisiä uudistuksia on takymetreihin tullut jatkuvasti lisää, ja tässä artikkelissa on tarkoitus hieman selventää näiden uudistusten tekniikoita ja käyttökohteita.
  Avainsanat takymetri, etäisyydenmittaus, geodesia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 18
Tarton observatorion juhlallinen uudelleenvihkiminen
  Göran Eriksson
  Lisätiedot Tartu Tähetorn, tähtitorni, on vuodesta 2005 ollut osa Struven meridiaanikaaren maailmanperintökohdetta.
  Avainsanat Struven ketju, Struve, geodesia, maanmittauksen historia, Tarton tähtitorni
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2011 Sivu 18
Teollisuusmittaus kasvava geodesian osa-alue
  Kimmo Jäppinen
  Lisätiedot Tässä artikkelissa käsitellään takymetrien käyttöä teollisuusmittausten eri sovelluksissa.
  Avainsanat teollisuusmittaus, takymetri, mittaustarkkuus, geodesia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 24
Turun seudun uudesta koordinaattijärjestelmästä
  Jukka Hakala
  Lisätiedot Destia Oy Mittauspalvelut on mitannut Turun seudun kunnille laajan GPS-verkon uuden yhtenäisen koordinaattijärjestelmän perustaksi. Hankkeeseen sisältyivät myös konversiot uusiin projektiokaistoihin sekä järjestelmien väliset koordinaattimuunnokset.
  Avainsanat gps-mittaus, geodesia, koordinaattimuunnokset, koordinaattikonversio, koordinaattijärjestelmä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 31
Urho Rauhala tuntee array algebran
 
  Lisätiedot Länsimaan tietäjä johdattaa lukijan ymmärryksen ulkopuolelle
  Avainsanat array algebra, yleinen inverssiteoria, 4-D-fotogrammetria, geodesia, kuvantiivistys, Taylorin käänteiskaava
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2011 Sivu 34
Vesurista virtuaaliverkkoon
 
  Lisätiedot Geotrimin toimitusjohtaja Kari Olkkonen Pekka Lehtosen haastattelussa.
  Avainsanat Geotrim, geodeettiset mittaukset, geodesia, VRS-verkko, GPS
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 6

Annetulla hakuehdolla löytyi 17 artikkeli(a).

Uusi haku