YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Alueidenkäytössä tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa
  Matti Laitio – Katri Nuuja – Timo Turunen
  Lisätiedot Alueidenkäyttöön ja ympäristöön vaikutetaan kaavojen ja maapolitiikan lisäksi monissa muissakin yhteyksissä. Tämä korostaa alueidenkäytön strategisen ohjaamisen tarvetta.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 10
Alussa olivat suo, kuokka - ja Jussi
  Ari Laitala
  Avainsanat suo, turve, turvemaa, hiilidioksidi, palmuöljy, ilmastonmuutos
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 2
BVC Varsovassa – arvioinnin aihepiirit laajenevat
  Mirosława Czaplińska
  Lisätiedot 33. Baltic Valuation Conference (BVC) järjestettiin 7.–9.9.2023 Puolan Varsovassa. Käsitellyt aiheet keskittyivät neljään teemaan, mutta paljon muustakin kuultiin.
  Avainsanat kiinteistöarviointi, BVC, Baltic Valuation Conference, Varsova, ankkuriefekti, ilmastonmuutos, vastuullisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 11
Haja-asutus – ongelma ilmastonmuutoksen hillinnässä
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Yhdyskuntarakenteen edelleen jatkuva hajautuminen Suomessa on ongelma myös ilmastonmuutoksen torjuntaa ajatellen. Asutuksen sijoittuminen työssäkäyntialueiden reuna-alueille ja erityisesti haja-asutusalueille lisää liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja verkostoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla lisääntyvät luonnonvarojen kulutus, muut päästöt sekä kustannukset.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, haja-asutus, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutoksen hillitseminen, ympäristövaikutukset
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 10
Hannu Penttilän vanhat ja uudet haasteet: Ympäristö
 
  Lisätiedot Ilmastonmuutoksen jarruttaminen on yhteistä Penttilän vanhoille ja tuleville tehtäville. Helsingin tuore apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat ympäristöpolitiikka, YTV, ilmastonmuutos, pääkaupunkiseutu, liikennehankkeet, kehyskunnat, asuntopula, maankäyttö
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 6
Hiilinielut ja globaali metsittäminen
  Ari Laitala
  Lisätiedot Jonkinlaisena turvallisena ylärajana pidetty 1,5 asteen lämpeneminen esiteollisesta ajasta voi ylittyä jo lähivuosina. Pelkästään päästövähennysten kautta lämpenemisen pysäyttäminen ei onnistu. On onnistuttava myös hiilinielujen kasvattamisessa. Maankäyttösektorin ratkaisut näyttelevät pääosaa.
  Avainsanat hiilidioksidi, CO2, hiilinielu, LULUCF, metsittäminen, eucalyptus grandis, Sahara, Saheli, Youtube, globaali, ilmastonmuutos, lämpeneminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 26
Hyvän kompensaation kriteerit
  Matti Toivonen
  Avainsanat päästökompensaatiot, ilmastonmuutos
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 35
Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja toisaalta vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia, esimerkiksi tulvien ja myrskyjen aiheuttamia vaikutuksia.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, liikenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 6
Ilmastonmuutos haastaa maanmittarit
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Maanmittareilla on suuret vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen rakennetun ympäristön kehittämisessä. Suurimmat haasteet koskevat tiedon välittymistä käytännön päätöksentekoon.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 8
Kyetäänkö ilmastokatastrofi torjumaan? Hiilensidonta ja metsien merkitys
  Kari Silfverberg
  Lisätiedot Maapallon ilmakehän hiilidioksidi­pitoisuus on jatkanut nopeaa ­kasvuaan ­huolimatta jo yli 30 vuotta ­kestäneestä globaalin ilmastopolitiikan ­sopimus­prosessista ­ihmisyhteisöjen ­kasvi­huonekaasupäästöjen ­hillitsemiseksi. Tammikuussa 2022 ilmakehän ­hiilidioksidipitoisuus oli keskimäärin 418 miljoonasosaa (ppm), kun se oli ­esiteollisella kaudella 280 miljoonasosaa.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastometsät, hiilensidonta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 4
Luonnonvarariskien hallintaa tarkoilla paikkatietomenetelmillä
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
  Lisätiedot Nyt on tarve avoimempaan tiedonkulkuun ilmastonmuutostutkimuksesta päättäjille ja kansalaisille.
  Avainsanat ilmastonmuutos, riski, luonnonvarat, paikkatieto, GeoIT, myrsky, Metropolia, Aalto, Geodeettinen laitos, mobiili, 3D
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 7
Luontoperustaisia ratkaisuja ­kaupunkien haasteisiin ilmaston muuttuessa
  Zarrin Fatima – Laura Wendling – Ville Rinta-Hiiro – Johannes Jermakka – Maarit Särkilahti
  Lisätiedot Tutkimusten ­mukaan ­puolet maapallon ­ihmisistä asuu ­alueilla, joissa vedestä on ­puutetta.
  Avainsanat ilmastonmuutos, hulevesi, tulva, tulviminen, UNaLab, NBS, Vuores
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2019 Sivu 25
Maankäyttö ympäristöhaasteiden keskiössä
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Maankäytön ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ympäristövaikutuksiin, palvelujen kustannuksiin ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyyn.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 11
Maanmittareista hiilijohtajia
  Jukka Noponen
  Lisätiedot Kehitys on johtamassa vääjäämättä siihen, että uudisrakentamisen on muututtava lähes hiilineutraaliksi.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 9
Maanmittarit ilmastonmuutosta torjumaan
 
  Lisätiedot Maanmittareilla on paljon tehtävää yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä ja tietohuollossa.
  Avainsanat ilmastonmuutos
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2010 Sivu 5
Maanmittausko maailman ongelmien ratkaisija?
  Jarmo Ratia
  Lisätiedot Maanmittausala ei ole suurten globaalien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen, luonnonmullistusten tuhojen tai hiilijäljen pienentämisen ratkaisija, mutta ilman maanmittausalaa niitä ei myöskään voi ratkaista.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 12
Maapolitiikan rooli ja mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa
  Tuulia Puustinen – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Seppo Junnila – Pauliina Krigsholm – Tea Lönnroth
  Lisätiedot Ilmastonmuutoksen huomioiva maapolitiikka edellyttää systeemi­ajattelua ja koko maankäyttöpoliittisen prosessin huomioimista – strategisista linjauksista lähtien.
  Avainsanat maapolitiikka, ilmastonmuutos, maankäyttöpolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 29
Maasto- ja kiinteistötiedot kulutukseen
  Raimo Vajavaara
  Lisätiedot Maanmittausalan vastuulla olevien valtakunnallisten maasto- ja kiinteistötietojen tietopalvelua on tehostettava ja tietoaineistojen hyödyntämisasteen lisäämiseksi on hinnoittelupolitiikkaa uudistettava.
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 13
Mennyt maailma
  Ari Laitala
  Lisätiedot Puolentoista asteen juna meni jo, kuten kahdenkin asteen juna.
  Avainsanat ilmastonmuutos, hiilineutraali, Glasgow, IPCC
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 3
Yhdyskuntasuunnittelu edistämään ilmastonsuojelua
  Oras Tynkkynen
  Lisätiedot ”Ilmastopolitiikka on eräänlainen maailmanpalovakuutus: tapa minimoida riskiä, joka on sekä hyvin todennäköinen että vaarallinen.”
  Avainsanat ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet  Nro 1/2010 Sivu 6
Ylijäämälämpö yhdyskuntien vähähiilisyysratkaisuna
  Ari Laitala – Jukka Korri
  Lisätiedot Kuten tunnettua, huomattava osa – noin 35 % – Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksissa käytetystä energiasta. Pääosaa näyttelee rakennusten lämmittämiseen vaadittava energia ja sen tuottaminen. Lähes huomiotta on jäänyt suuren mittakaavan mahdollisuus päästöjen pienentämiseksi: teollisten ylijäämälämpöjen laajamittainen hyödyntäminen.
  Avainsanat ylijäämälämpö, jätelämpö, hukkalämpö, uusiolämpö, lämmöntuotanto, ilmastonmuutos, hyödyntäminen, EnergiaVäylä
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 29

Annetulla hakuehdolla löytyi 21 artikkeli(a).

Uusi haku