YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Alueiden ympäristösertifiointi tukee kaavoitusta
  Susanna Kari
  Lisätiedot Ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaan työkalun kestävän kehityksen huomioimiseksi aluekehityksessä.
  Avainsanat ympäristösertifiointi, aluekehitys, BREEAM Communities, kestävä kehitys, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2021 Sivu 25
Asuntojen hintojen kasvun ehkäisemisestä asuntotuotantoa edistämällä
  Eero Valtonen
  Lisätiedot Asuntojen hintatasoa ja hintojen kasvua pidetään pääkaupunkiseudulla liian kovana, jopa niin kovana, ettei tavallisella keskituloisella perheellä välttämättä olisi kohta varaa asua ainakaan Helsingissä. Erilaisia rakenteellisia uudistuksia asuntomarkkinoille on esitettykin useaan otteeseen, mutta niitä on monenlaisia ja niiden vaikutukset erilaisia. Asuntotuotannon edistäminen näyttäytyy ehkä houkuttelevimpana näistä vaihtoehdoista.
  Avainsanat asuntojen tuotanto, asuntojen tarjonta, asuntojen hinta, kaavoitus, maapolitiikka, maankäytön suunnittelu, maankäyttöpolitiikka
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 30
Energiaratkaisut voivat vaikuttaa myös kaavoitukseen
  Lea Mustonen – Susan Heikkilä
  Lisätiedot Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä miettivät tavalliset ihmiset oman asumisensa kannalta sekä yhteiskunnalliset toimijat aina hallitusta myöten, sillä Suomi sitoutunut ilmastomuutoksen hillitsemisen ohjelmaan.
  Avainsanat energia, kaavoitus, jakamistalous, aurinkopaneeli, biokattila
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 34
Haja-asutus – ongelma ilmastonmuutoksen hillinnässä
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Yhdyskuntarakenteen edelleen jatkuva hajautuminen Suomessa on ongelma myös ilmastonmuutoksen torjuntaa ajatellen. Asutuksen sijoittuminen työssäkäyntialueiden reuna-alueille ja erityisesti haja-asutusalueille lisää liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja verkostoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla lisääntyvät luonnonvarojen kulutus, muut päästöt sekä kustannukset.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, haja-asutus, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutoksen hillitseminen, ympäristövaikutukset
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 10
Ilmakuvia viistoon ja pystyyn
 
  Lisätiedot Kun ensimmäisen kerran asioin Lentokuva Vallaksen kanssa, se koski viistokuvia, joita tilasin Maankäyttö-lehden jutun havainnollistamiseen. Viistokuva, perinteisessä, yksinkertaisessa mielessä jäi jatkossakin päällimmäiseksi käsitykseksi. Valtaisa ilmakuvapankki suomi.ilmasta.fi oli jossain määrin tuttu, samoin ilmakuvakirjat, joissa isänmaan äidinkasvojen herkimpiä vivahteita on viistokuvattu.
  Avainsanat ilmakuvaus, viistokuva, pystykuva, kaavoitus, kaavoituskuvaus, ortokuva, ilmakuvakartta, korkeusmalli, fotogrammetria, kaukokartoitus, laserkeilaus, kuvapankki
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 10
Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle
  Irmeli Wahlgren
  Lisätiedot Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja toisaalta vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia, esimerkiksi tulvien ja myrskyjen aiheuttamia vaikutuksia.
  Avainsanat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntarakenne, liikenne
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 6
Kaavoitus ennen maankäyttö- ja rakennuslakia
  Paavo Littow
  Lisätiedot Kaavoitus on jälleen tullut ajankohtaiseksi asiaksi. Lähtökohtana on ollut kasvukeskusten tonttipula ja korkeaksi kohonnut hintataso. Syitä on etsitty: kaavoituksen hitaus, vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki, tonttikysynnän keskittyminen jne. Seuraavassa käsittelen, miten kaavoitus oli järjestetty ennen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia. Löytyisikö vanhasta mallia? Esimerkit ovat Oulun läänistä.
  Avainsanat kaavoitus, tonttipula, maapolitiikka, maankäyttö, rakennuslaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2006 Sivu 22
Kaavoitus ja maapolitiikka elinkeinopolitiikan välineinä
  Kari Hannus
  Lisätiedot Kunnan toiminnassa kaavoitus ja maapolitiikka ovat perusta kaikelle toiminnalle. Asuminen, julkinen rakentaminen, liikennejärjestelyt ym. vaativat maapoliittisia toimia onnistuakseen. Aina ei kuitenkaan huomata, että kaavoitus ja maapolitiikka ovat kunnan tärkeintä käytännön elinkeinopolitiikkaa.
  Avainsanat kaavoitus, elinkeinopolitiikka, Pori, kaupunkikeskustan kehittäminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2007 Sivu 12
Kasvualueiden ytimessä: Yhdyskuntarakenne ja asuntotuotanto
 
  Lisätiedot Kaksi kehyskuntien vahvaa miestä, Jyrki Mattila ja Jukka Laitila, Maankäytön haastattelussa.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, asuntotuotanto, MAL-sopimus, SOTE
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 6
Kaupunki, keskusta, kaavoitus ja kauppa(keskus)
  Kaisa Vuorio
  Lisätiedot Kauppakeskukset ovat olleet pitkään hyvinkin erilaisia mielipiteitä kirvoittava keskustelunaihe. Myös mielikuva kauppakeskuksesta on hyvinkin erilainen eri keskustelijoilla. Toisille se on hypermarket, toisille pieni liikerakennus ja jollekin sadan erilaisen myymälän ja palvelun kokonaisuus.
  Avainsanat kauppakeskus, keskusta, kauppa, kaavoitus, palvelut, aluekeskus, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2020 Sivu 38
Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
  Kaarina Vartiainen
  Lisätiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on avannut ovensa. Palvelu kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.
  Avainsanat elinympäristö, tietopalvelu, Liiteri, maankäyttö, kaavoitus, rakennettu ympäristö, paikkatieto, SADe-ohjelma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 28
Maapolitiikan nykytila yksissä kansissa
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach – Ari Ekroos – Martti Häkkänen – Jeremias Kortelainen – Noora Luomala – Salla Rausmaa – Mia Toivanen
  Lisätiedot Maapolitiikkaa ­käsitteleviä ­suomenkielisiä tutkimuksia on ilmestynyt vain ­harvakseltaan viime vuosina. Ennen ­kaikkea on ­puuttunut ­suomalaista ­maapolitiikan ­kenttää kokonaisvaltaisesti ­kuvaava ­julkaisu. Kesäkuussa 2021 julkaistu tutkimusraportti "Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, ­vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys" vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttösopimus, tutkimus, kaavoitus, lainsäädäntö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 4
Miten edistää omaisuudensuojaa aktiivista maapolitiikkaa harjoitettaessa
  Eero Valtonen
  Lisätiedot Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan kaavoituksen joutuisuuden, maanomistajien tasapuolisen kohtelun, arvonleikkauksen, yhdyskuntarakentamisen kustannusten kattamisen ja kaavojen toteuttamisen näkökulmista.
  Avainsanat maapolitiikka, infrastruktuuri, pakkolunastus, kaavoitus, arvonleikkaus, omaisuudensuoja, maankäyttösopimus, omaisuudensuoja
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2019 Sivu 12
Monipuolisia teollisuus- ja ­varastotontteja tarvitaan myös jatkossa
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Logistiikan muuttuviin tarpeisiin tulee varautua alueita suunniteltaessa.
  Avainsanat logistiikka, kaavoitus, teollisuustontit, varastotontit
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 32
Nopeutetaan kaavoitusta
  Markku Villikka
  Avainsanat kaavoitus, asuntomarkkinat
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 3/2005 Sivu 40
Päätöntä päätösvaltaa
  Maarit Nordmark
  Avainsanat kunnallispolitiikka, maanmittari, kaavoitus, rakennuslupa, lautakunta
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 13
Riittävä suunnittelu ja suunnittelutarve- ja poikkeamispäätöksenteko
  Aleksi Heinilä
  Lisätiedot Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaiset poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisumenettelyt ovat olleet ongelmallisia niin oikeudellisesti kuin käytännön maankäytön suunnittelunkin näkökulmasta. Näiden menettelyiden soveltaminen nimenomaan osana lain järjestelmää on omiaan helpottamaan päätöksentekijän tehtävää, jota lainsäätäjä on viime vuosina ehkä pikemminkin vaikeuttanut.
  Avainsanat maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamismenettely, suunnittelutarveratkaisu, kaavoitus, maankäytön suunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 13
Saako rannoille rakentaa?
  Jaakko Kanerva
  Lisätiedot Suomessa on rantaviivaa noin 314 000 km, josta kaavoituksen piirissä on vain 20 prosenttia. Rakentamattomia rantoja on runsaasti, mutta suosituimpien vesistöjen rannat ovat rakentamisen johdosta käytännössä sulkeutuneita.
  Avainsanat rakennusoikeus, rantojen rakentaminen, kaavoitus, MRL, maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamislupa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2012 Sivu 10
Selkeä maapolitiikka sujuvoittaa kaavoitusta
  Kristiina Rinkinen
  Lisätiedot Asemakaavoitus on luultua nopeampaa, paljastaa tuore tutkimus. Nopeimmin kaavoittavat kunnat ovat kyenneet hyödyntämään maankäyttö- ja rakennuslain liikkumavaraa toimintatapoja kehittäessään.
  Avainsanat maapolitiikka, kaavoitus, prosessi, kesto, tonttituotanto, tonttipula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2007 Sivu 20
Tarjonnan tiellä vai tuoja? Maapolitiikan yhteys asuntotarjontaan
  Tea Lönnroth – Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Heidi Falkenbach
  Lisätiedot Maankäyttöpolitiikan yksi ­suurimmista haasteista on riittävän asuntotuotannon ­mahdollistaminen. Kaavoituksen kautta kunnat ­luovat perusedellytykset ­asuntotuotannon toteutumiselle, kun taas ­maapolitiikan avulla voidaan ­ohjata asuntotuotannon toteutumista ­haluttuun suuntaan.
  Avainsanat maankäyttöpolitiikka, asuntotuotanto, kaavoitus, maapoliittiset keinot, vaikutusmekanismi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 10
Valtion maanomistus
  Heikki Laitakari
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Valtion tulisi pystyä kohtelemaan kuntia tasapuolisesti samoilla periaatteilla. Hyvä kysymys on, pitääkö valtio rinnastaa tavalliseen maanomistajaan.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 36
Valtion maapolitiikka mahdollistaa kuntien tasapuolisen kohtelun
  Ilkka Koponen
  Lisätiedot VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Viimeistään nyt jälkiviisaatkin voivat todeta Tuusulan tehneen hyvät kaupat.
  Avainsanat valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 35
Vanhasta teollisuusalueesta energiatehokas ja eläväinen kaupunginosa
  Erika Korpijaakko
  Lisätiedot Lahden Askonalueella tapahtuu: paikalle kaavoitetun uuden asuinalueen lisäksi alueen omistaja Renor Oy tutkii yhdessä Tekesin kanssa pohjaveden hyödyntämispotentiaalia kiinteistöjen jäähdytyksessä ja lämmityksessä.
  Avainsanat Lahti, Askonalue, kaavoitus, energiatehokkuus, uusiutuva energia, pohjavesi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2017 Sivu 10
Verkkokaupan vaikutuksia maankäyttöön
  Heikki Lahtinen
  Lisätiedot Verkkokauppa muuttaa ­nopeasti ­tapaamme hankkia ja kuluttaa. ­Samalla toimitusketjurakenteet ovat ­muuttumassa kohti kiertotaloutta. Kun kuluttajien ­käyttäytyminen ­markkinoilla aina hybridityön ­yleistymiseen asti ja yritysten ­palvelumallit etenevät nyt nopeasti, mitä vaikutuksia näillä on maankäytön suunnitteluun? Varasto- ja ­käsittelytilaa tarvittaneen lisää, mutta mihin ja ­millaista – ja mihin jäljelle jäävien ­kaupan palveluiden tulisi sijoittua?
  Avainsanat verkkokauppa, maankäyttö, terminaali- ja varastotila, MAEL, kaavoitus, logistiikka, rakennemuutos, hybridityö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 22
Voiko maankäyttö- ja rakennuslakia muuttamalla vaikuttaa tonttituotannon määrään ja asuntojen hintoihin?
  Ritva Laine
  Lisätiedot Maapolitiikan onnistunut hoitaminen nousi keskeisesti esiin Tarastin työryhmässä, joka etsi keinoja tonttitarjonnan lisäämiseen. Samalla tehtiin uusia avauksia kuntien kaavoituksen sujuvuuden lisäämiseksi.
  Avainsanat kaavoitus, maapolitiikka, maankäyttö- ja rakennuslaki
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2006 Sivu 30
Vuorovaikutteinen suunnittelu vauhdittaa suunnittelua ja päätöksentekoa
  Ulla Räihä
  Lisätiedot Vuorovaikutteinen prosessi on suunnittelun ja päätöksenteon voimavara, jota arvostetaan ja käytetään edelleenkin liian vähän. Vuorovaikutus ei poista ristiriitoja, mutta se lisää eri intressiryhmien yhteyksiä ja yhteistyökykyä.
  Avainsanat vuorovaikutteinen suunnittelu, osallistuminen, maankäytön suunnittelu, kaavoitus, suunnitteluprosessi, Kuopio, Puijo
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2009 Sivu 16

Annetulla hakuehdolla löytyi 26 artikkeli(a).

Uusi haku