YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
ABC:n kanssa Itämeren ympäri
  Lars Brattberg
  Avainsanat ABC-projekti, Alliance of Baltic Cities, UBC, Union of Baltic Cities, Commission of Urban Planning, kaupunkisuunnittelu, yhteistyö, Baltia, pohjoismaat
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 34
Biofilia tuo luonnon rakennettuun ympäristöön – ja hyötyy älyteknologiasta
  Susanna Kari
  Lisätiedot Biofiilisessa älykaupungissa ihminen, luonto ja teknologia kietoutuvat yhteen.
  Avainsanat biofiilinen suunnittelu, älykaupunki, kaupunkisuunnittelu, työympäristökehittäminen, luonnon monimuotoisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 8
Hyvä kaupunkiympäristö - suomalaisten kokemuksia ja toiveita
  Susanna Kari
  Lisätiedot Kyselyyn vastanneiden suomalaisten mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä.
  Avainsanat kaupunkisuunnittelu, yhteisöllisyys, jakamistalous, osallistuminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2017 Sivu 28
Johdanto kaupunkien digitaalisiin kaksosiin ja niiden hyötyihin
  Ville Lehtola – Markku Markkula
  Lisätiedot Kaupunkien johtaminen ja myös operatiivinen toiminta ovat uusien haasteiden kohteena. Enää ei riitä se, että suunnitellaan vuosi kerrallaan pientä lisätehokkuutta, resurssien säästöä ja riskien minimointia. Ilmastonmuutos ja muut ratkaisuja odottavat suuret ongelmat peräänkuuluttavat innovatiivisia edelläkävijöitä nousemaan esille. Osana tätä digiaikakaudella paperikartat on korvattu 3D-digimalleilla, jotka mahdollistavat dynaamisemmat prosessit ja monimuotoisen osallisuuden. Pääasiallinen syy tähän on ollut tarve parempaan ja tarkempaan ­muutostavoitteita tukevaan suunnitteluun.
  Avainsanat digitaaliset kaksoset, DT, kaupunkisuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 17
Järvenpää-ilmiö houkuttelee asukkaita ja yrityksiä
 
  Lisätiedot Järvenpää on Uudellamaalla ­sijaitseva noin 44 000 asukkaan ­kasvukeskus. Erinomainen sijainti, loistavat kulku­yhteydet ja uniikki, median Järvenpää-ilmiöksi ristimä draivi, ­houkuttelevat sekä asukkaita että yrityksiä ­sijoittumaan alueelle.
  Avainsanat Järvenpää-ilmiö, kaupunkisuunnittelu, Juhana Hiironen, kaupungistuminen, megatrendit
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 2/2020 Sivu 4
Kaupunki vai kyläyhteisöjen verkko?
  Maarit Nordmark
  Avainsanat kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Jane Jacobs, Ben Wilson, kaupungistuminen, Danderyd
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2021 Sivu 27
Kestävän suunnittelun ja rakentamisen periaatteet Espoossa
  Markku Lappalainen – Annina Stadius
  Lisätiedot Artikkeli esittelee ekologisen ja vihreän rakentamisen periaatteet Steffen Lehmanin teokseen Green Urbanism perustuen sovellettuna Espooseen.
  Avainsanat ekologisuus, vihreys, kaupunkirakentaminen, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, kestävä kehitys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 10
Käyttäjälähtöisyys ja monialaisuus kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuutena
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Kehittyvän kiinteistöalan osaamisen linkittämiselle yli totuttujen rajojen on kysyntää. Muutosvoimia ovat niin väestön ikääntyminen, joka luo uudenlaisia tarpeita tuottaa kiinteistöalan palveluita ja tuotteita kasvavalle kuluttajajoukolle, kuin myös kansainvälistyminen, elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja uudet palvelut, energia ja uudenlainen tulossa oleva kaupunkisuunnittelukulttuuri.
  Avainsanat kaupunkisuunnittelu, kiinteistöpalvelut, palveludesign, kestävä kehitys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2013 Sivu 20
Maapolitiikka kasautumisetujen ja -haittojen synnyttäjänä
  Laura Virtanen
  Lisätiedot Nykyisessä taloustilanteessa kasautumisen ilmiöön perehtyminen on elintärkeää laskusuhdanteen kanssa painiville yrityksille, kunnille ja koko Suomelle.
  Avainsanat kasautuminen, maapolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, tiivis rakentaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 16
Smart City – kilpailukykyinen ja energisoiva kaupunki
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Älykkäät kaupungit ovat ihmisläheisiä ja avoimempia ympäristöjä tarjoten tietoa ja palveluita edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia sekä yhteiskunnallista keskustelua. Kaupungin tuottamien uudenlaisten palveluiden ja aktiviteettien avulla voidaan parantaa asukkaiden elämisen laatua. Kaupungista on tullut ekosysteemi, joka vetää puoleensa tai hylkii asukkaita. Vuorovaikutteisuus asukkaiden ja päätöksentekijöiden kesken vaatii kaikilta toimijoilta raikasta ajattelua myös toimintatavoissa.
  Avainsanat smart city, älykäs kaupunki, virtuaalimaailmat, kaupunkisuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2012 Sivu 10
Tekoäly on suunnittelijan tuki
  Susanna Kari – Ari Saarelainen
  Lisätiedot Tekoälyn – tai tukiälyn – ­avulla ­voidaan visuaalisesti ­vertailla ­lukuisia vaihtoehtoisia ­suunnitelmia sekä parantaa ­suunnittelun ­läpinäkyvyyttä.
  Avainsanat tekoäly, tukiäly, kaupunkisuunnittelu, asuinviihtyvyys, digitalisaatio
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2022 Sivu 16
Tekoälyä kaupunkisuunnitteluun
  Ari Laitala
  Lisätiedot Tekoäly levittäytyy pikkuhiljaa kaikille yhteiskunnan ja liiketoiminnan alueille, missä työtä ja päätöksiä olisi syytä tehdä enemmän dataan pohjautuen. Tähän asti älykkäät kaupungit ovat voineet kehittyä vain yhtä älykkäiksi kuin niiden luojansa. CHAOS-arkkitehti Natalia Rincónin haastattelun perusteella asiat voivat kuitenkin muuttua.
  Avainsanat tekoäly, AI, startup, smart city, älykäs kaupunki, kaupunkisuunnittelu
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2018 Sivu 7
Tutkimus avaa karttapohjaisten osallistumismenetelmien roolia nykypäivän suunnittelussa
  Liina Marttila – Kirsi Forss
  Lisätiedot Karttapohjaisten osallistumismenetelmien avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, joka perustuu kansalaisten kokemuksiin ja näkemyksiin. Tällaista paikkaan sidottua tietoa on viime aikoina hyödynnetty etenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja yhä enemmän myös liikenne-, viheralue- ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.
  Avainsanat karttakysely, karttapohjainen osallistumismenetelmä, kaupunkisuunnittelu, osallistuminen, vaikuttaminen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 6
Uutta kirjallisuutta
 
  Lisätiedot Kari Silfverberg ja työryhmä (2022). Ilmastometsät – Metsät planeetan pelastajina sekä David Sim: Pehmeä kaupunki. Hyvän kaupunkielämän perusteet esittelyssä
  Avainsanat Silfverberg, ilmastometsitys, Sim, kaupunkisuunnittelu
  Tyyppi Kirja-arvio tai -esittely  Osasto Julkaisuja / Kirjallisuutta  Nro 4/2022 Sivu 49
Venetsian biennaali – kulttuurin jatkuva maailmannäyttely
  Tapio Maljonen
  Lisätiedot Venetsian biennaalista on tullut keskeinen maailmanlaajuinen kaupunkikehittämisen kohtaamispaikka. Aiemmin kuvataiteisiin, arkkitehtuuriin ja elokuviin keskittynyt maailmannäyttely on yhä enemmän globaaleja manifesteja tuottava kokonaisuus. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys vaativat uusia elämänmuotoja. Suomalaisilla on paljon annettavaa maapallon tulevaisuuteen, samoin kuin opittavaakin.
  Avainsanat kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, Venetsian biennaali
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 24

Annetulla hakuehdolla löytyi 15 artikkeli(a).

Uusi haku