YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Ketterät anturoinnit ­kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ­sisäilmaston mittauksessa
  Tapio Pelto
  Lisätiedot Kiinteistöjen olosuhdemittaukset ­tulevat näyttelemään­ ­lisääntyvässä määrin ­tärkeää osaa kiinteistöjen ­energiatehokkuusvaatimusten ­kasvaessa. Energiatehokkuus­vaatimuksia tulee pystyä ­seuraamaan reaaliajassa ja sen ­lisäksi kattavasti koko kiinteistöstä.
  Avainsanat Anturi, sensori, olosuhde, energiatehokkuus, IoT, kiinteistö, sisäilma, sisäilmasto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2021 Sivu 8
Kiinteistökarttaa kuntoon Pyykkijahti-joukolla
  Pyry Kettunen – Mikko Rönneberg
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen ­kiinteistörekisterikartan tarkentamista joukkoistamisen voimin ­selvitetään koko kansan Pyykkijahti-­älypuhelinpelillä. Pelin avulla tutkitaan älypuhelinpaikannuksen tarkkuutta sekä joukkoistamisen ja pelillistämisen toimivuutta maastotiedon keräämisessä. Älypuhelin­paikannus riittää ainakin aiemmin heikosti paikannettujen rajamerkkien sijaintitarkkuuden parantamiseen. Pelaajia innostaa osallistumaan luonnossa liikkumisen lisäksi erityisesti hyvän tekemisen ja osallistumisen ilo.
  Avainsanat joukkoistaminen, pelillistäminen, paikannus, rajamerkki, kiinteistö, Pyykkijahti
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 26
Kuntasektorin kiinteistökannan energiatehokkuusperusteinen salkutus ESCO-palvelujen hyödyntämiseksi
  Katariina Penttilä
  Lisätiedot Uusiutuva energia ja ­energiatehokkuus ovat läsnä kaikkialla. Kokeiluja ­tehdään kunnissa ja yrityksissä. ­Jokainen ­kolmannen asteen oppilaitos ja ­tutkimusinstituutti on jollain tapaa ­tekemisissä tulevaisuuden energia­ratkaisujen kanssa. Tahtotila on ­yhteinen, mutta toteutuksen esteenä on usein raha.
  Avainsanat energiatehokkuus, kiinteistö, rakennusala, kunta, ammattikorkeakoulu, HAMK, ESCO, investointi, salkutus, kiinteistösalkku, CO2, energiatehokkuussopimus, HINKU
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 12
Maanalaisen alueen omistusoikeus
  Pia Mäkilä
  Lisätiedot Kaupunkien tiivistymisestä johtuva maanhinnan nousu on lisännyt maanalaisen tilan kysyntää. Myös tekniikan kehittyminen on mahdollistanut maanpinnan alaisen alueen entistä monipuolisemman hyödyntämisen. Näiden seurauksena maanalaisesta alueesta on tullut arvokas lisäresurssi, jonka kaupallistumisesta ja kysynnän kasvusta on seurannut tarve säännellä sen käyttöä ja määritellä oikeudet sen hallintaan entistä tarkemmin.
  Avainsanat kiinteistön ulottuvuus, maanalainen alue, kiinteistö, omaisuuden suoja
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2019 Sivu 12
Maanvuokranvuokrasopimukset ja kohtuullisuus asuntomarkkinoilla
  Jamie Donovan
  Lisätiedot Kohtuullisuutta arvioitaessa oikeustieteellinen pohdinta, ja miksei filosofinen keskustelukin, on paikallaan. Ensiksi tontinvuokran määräytymistä on kuitenkin hyvä tarkastella pragmaattisesti, riskien ja tuoton määräytymisen kautta. Kohtuullisuutta ei välttämättä määritä yksittäinen ehto, vaan kohtuuttomuus muodostuu summana useista tekijöistä, jotka erikseen tarkasteltaessa vaikuttavat varsin kohtuullisilta. Mikäli riskit ovat vain sopimusosapuolen yhdellä osapuolella, tulisi osapuolen saada korvausta ottamastaan riskistä.
  Avainsanat maanvuokrasopimus, kohtuullisuus, asuntomarkkinat, vuokrasopimukset, kiinteistö, sijoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 20
Maapohjan kiinteistöverouudistus
  Ari Tella
  Lisätiedot Kiinteistöverotus on Suomessa jo vuosikymmeniä vanha instituutio, joka ­jakaa ­mielipiteitä. Kiinteistöverotus katsotaan tänä päivänä kuitenkin vakaaksi ja ­perustelluksi omaisuuden verotustavaksi, joka tarjoaa kunnille vakaan tulolähteen.
  Avainsanat kiinteistövero, maapohja, massa-arviointi, kiinteistö, verotoimisto, kiinteistöverouudistus, hinta-alueet
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 4
Metaversumin arkkitehteina
  Ari Laitala
  Lisätiedot Metaverse – tai suomalaisittain metaversumi – on herättänyt viime kuukausina paljon huomiota. Uudenlainen ajatus internetin tulevaisuudesta lähti lentoon lokakuussa Facebookin lanseeratessa uuden nimensä Meta ja esitellessään visioita tulevaisuuden internetistä.
  Avainsanat metaversumi, dystopia, avatar, kiinteistö, virtuaalinen maa, lohkoketju
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2022 Sivu 3

Annetulla hakuehdolla löytyi 7 artikkeli(a).

Uusi haku