YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Jättihanke valmistui yhteisvoimin – UKTJ tekijöiden näkökulmasta
  Mikko Tallgren – Ari Tella
  Lisätiedot Kiinteistötietojärjestelmän uusi kiinteistöosa otettiin käyttöön keväällä 2005. Maanmittauslaitos ja kunnat pitävät yhteistä valtakunnallista kiinteistörekisteriä, joka sisältää nyt myös kiinteistörekisterikartan. Artikkeli kertoo hankkeesta tekijöiden näkökulmasta, kokemuksistaan kirjoittavat Mikko Tallgrenin ja Ari Tellan lisäksi maanmittausinsinöörit Tarja Pykälä ja Timo Räsänen sekä kartoittajat Arja Heyno ja Hannele Ilpala.
  Avainsanat UKTJkii, UKTJ, KTJ, KTJki, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 6
Karttapaikasta rajapinnalle – verkko tuo palvelut asiakkaan luo
  Kirsi Mäkinen
  Lisätiedot Kiintopisteitä, kiinteistörajoja, paikannimiä… Kun tietopalvelut siirtyvät verkkoon, siitä hyötyvät sekä palvelun tarjoajat että asiakkaat.
  Avainsanat Maanmittauslaitos, verkkopalvelut, tietopalvelut, Karttapaikka, Kiinteistörekisteri, rajapinta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2009 Sivu 19
Kiinteistöinsinöörien kerho
  Kari Sorsakivi
  Avainsanat KK, Kiinteistöinsinöörien kerho, kiinteistönmuodostus, asemakaava-alue, kiinteistörekisteri, julkinen viranomainen
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittausalan seurat esittäytyvät  Nro 4/2005 Sivu 40
Kiinteistöjen omistajaselvitykset Tampereen kaupungin kaupunkimittauksessa
  Tiina Vesanta
  Lisätiedot Asianosaisia pitää informoida tulevista kiinteistöjä koskevista maankäytön suunnitelmista. Monien yllätykseksi kiinteistöjen omistajista/nimenkirjoittajista yhteystietoineen ei ole olemassa omaa rekisteriä, josta tiedot voisi tulostaa ”yhdellä napin painalluksella”.
  Avainsanat kiinteistörekisteri, omistajatiedot
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2006 Sivu 56
Kiinteistötietojärjestelmän tuomat muutokset on kunnissa koettu positiivisiksi ja työllistäviksi
  Tuula Purhonen
  Lisätiedot Valtakunnallisen kiinteistörekisterin käyttöönotto on aiheuttanut monia muutoksia kunnissa. Työtehtäviin on tullut muutoksia ja työmäärä on kasvanut. Mutta onneksi muutos on koettu oikeansuuntaisena.
  Avainsanat Kiinteistörekisteri, kunta, kiinteistötietojen ylläpito
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 26
Kiinteistötunnusjärjestelmä uudistuu
  Hanna Lauhkonen
  Lisätiedot Maanmittauslaitos uudistaa kiinteistötunnusjärjestelmää siten, että kiinteistötunnus ei enää tulevaisuudessa kerro kiinteistön sijaintia. Järjestelmää muutetaan, jotta odotettavissa olevat suuret kuntaliitokset voidaan viedä kiinteistörekisteriin. Uudistus tulee voimaan helmikuussa 2014 ja sen jälkeen kiinteistötunnus ei enää muutu kuntaliitoksissa.
  Avainsanat kiinteistötunnus, kiinteistörekisteri, kuntaliitos
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 39
Kunnat yhdistyvät – muutoksen toteuttaminen kiinteistörekisteriin
  Mauri Asmundela
  Lisätiedot Kuntaliitokset aiheuttavat kiinteistötunnusten muuttamistarpeen. Alustavien laskelmien perusteella yli 500 000 rekisteriyksikköä on käytävä läpi.
  Avainsanat kuntaliitos, kiinteistörekisteri, maanmittaustoimisto, määräala
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2008 Sivu 34
Kuntatietojen tuotemallinnus antaa erinomaiset lähtökohdat UKTJ:n käyttöönottoon
  Tapio Ahomäki
  Avainsanat UKTJ, kiinteistörekisteri, kuntarekisteri, Tekla Xcity
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 29
Lunastustoimitus täyden palvelun ratkaisuna katualueiden maanhankinnassa
  Juho Nikander
  Lisätiedot Asemakaavan mukaisen katualueen hankkiminen kunnalle muodostuu ­neljästä osasta: omistusoikeuden ­siirtäminen, haltuunotto, kiinteistönmuodostus ja korvauskysymykset. Em. asiat voidaan käsitellä useilla ­erilaisilla menettelyillä ja erilaisissa ­aikajärjestyksissä. Maanmittaus­laitoksen lunastustoimitus on ainut foorumi, jossa kaikki osa-alueet tulevat hoidettua kerralla kuntoon.
  Avainsanat katualue, maanhankinta, asemakaava-alue, katualue, kiinteistörekisteri, korvaus, sopiminen, lunastustoimitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 16
Marssilla kohti uutta kiinteistötietojärjestelmää
  Jürgen Grönfors
  Lisätiedot Uuden kiinteistötietojärjestelmähankkeen tarkoituksena on saada maahan yhtenäinen kattava kiinteistötietojärjestelmä. Sen ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään valtion ja rekisteriä pitävien kuntien kiinteistörekisterit (UKTJkii).
  Avainsanat UKTJkii, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistörekisteri, kiinteistönhallinta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 10
Massa-arviointi Virossa
  Ãœlleke Eerik
  Lisätiedot Vuonna 2022 Viron maanmittausvirasto suoritti maan massa-arvioinnin, jossa arvioitiin lähes 760 000 kiinteistöä.
  Avainsanat massa-arviointi, arviointimalli, maaverotus, maanarvo, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 18
Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus?
  Pauliina Krigsholm
  Lisätiedot Kiinteistöjärjestelmien tulevaisuus on aihe, joka puhuttaa vuodesta toiseen. Tutkin väitöskirjassani kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien ja ­erityisesti Suomen kiinteistöjärjestelmän ­tulevaisuudenkuvia. Tässä artikkelissa avaan hieman tutkimuksen taustaa sekä kuvaan lyhyesti työssä tunnistetut vaihtoehtoiset muutospolut Suomen kiinteistöjärjestelmälle.
  Avainsanat kiinteistöjärjestelmä, katasterijärjestelmä, kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, tulevaisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 18
Miten käy kiinteistöinsinöörin?
  Heikki Kaikkonen
  Lisätiedot Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %.
  Avainsanat kiinteistöinsinööri, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto, YAMK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 19
Suomalainen maanmittausalan tietotaito tukemassa sodanjälkeisen Kambodzhan yhteiskunnan kehitysprosessia
  Jouni Anttonen
  Avainsanat Kambodzha, maanomistus, katasteri, kiinteistörekisteri, kehitysyhteistyö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 34
UKTJ testaa kuntien kiinteistötiimien muutoskykyä
  Janne Hartman
  Lisätiedot Keskustelu UKTJ:n ympärillä keskittyi teknisten toteutusten onnistumiseen ja aikataulujen pitämiseen. Huomattavasti vähemmälle jäi huoli siitä, miten kuntien kiinteistönmuodostuksesta vastaavat henkilöt selviävät UKTJ:n tuomasta muutoksesta työtehtäviin.
  Avainsanat UKTJkii, UKTJ, kiinteistötietojärjestelmä, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2005 Sivu 5
Älykkäät kaupungit – älykäs kuntauudistus?
  Ari Laitala
  Avainsanat maankäyttö, kuntauudistus, älykäs kaupunki, ammattikunta, kiinteistörekisteri
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 1/2012 Sivu 5

Annetulla hakuehdolla löytyi 16 artikkeli(a).

Uusi haku