YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Aalto-yliopisto koostuu kolmesta korkeakoulusta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK ) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkitieteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 8
Ammatillinen koulutus muuttuu
  Marjatta Kallioinen – Sakari Haulos
  Lisätiedot Maanmittausalan perustutkinnon tutkinnon perusteet (valtakunnalliset opetussuunnitelmat) ovat uudistuneet ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on meneillään. Muutoksiakin löytyy.
  Avainsanat ammatillinen opetus, ammattitutkinto, kartoittaja, koulutus, näyttötutkinto, tutkinnon perusteet, tutkinnon osa
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2010 Sivu 32
Haasteena parempi sisäilma
  Ari Laitala
  Lisätiedot Maanmittarin koulutus antaa valmiuksia melkein mihin vaan, sanotaan. Poimimme haastatteluun vastavalmistuneen DI Anna Nummelinin, jolta halusimme kuulla, millaisen lähtökohdan kiinteistötalouden opinnot antavat sisäilmaongelmien ratkomiseen.
  Avainsanat koulutus, kiinteistötalous, sisäilma
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 13
Katoaako maanmittausalan opetus Aalto-yliopistosta
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Syksyllä 2013 Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluissa käynnistyivät uusimuotoiset kandidaattiohjelmat. Jos opiskelija haluaa vastaisuudessa diplomi-insinööriopinnoissa opiskelemaan joko kiinteistötaloutta tai maankäytönsuunnittelua ja liikennetekniikkaa, hänen on haettava opiskelemaan rakennettu ympäristö -nimistä kandipääainetta. Tahi mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoinformatiikan opiskelijaksi, hänen on hakeuduttava energia- ja yhdyskuntatekniikan kandipääaineeseen. Maanmittarikunnan keskuudessa on pohdittu poikkeuksellisen merkittävän ja kauaskantoisen uudistuksen konkreettisia vaikutuksia maanmittausalalla annettavaan koulutukseen ja ammattikunnan sisäiseen työnjakoon. On kysytty, koulutetaanko perinteisiä maanmittareita tulevaisuudessa lainkaan yliopistotasolla? Seuraavassa esityksessä tarkastellaan uutta tutkintorakennetta pääasiassa rakennettu ympäristö -hakukohteen näkökulmasta. Esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tutkintouudistus maanmittausalan tulevaisuuden näkökulmasta uhka vai mahdollisuus.
  Avainsanat koulutus, opiskelu, Aalto-yliopisto, DI-tutkinto
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2013 Sivu 6
Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta
  Aune Rummukainen
  Lisätiedot Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistöalan opetuksesta. Kiinteistötekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ammattikorkeakouluissa.
  Avainsanat kiinteistötekniikka, koulutus, opetus, Metropolia, maanmittaustekniikka, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2018 Sivu 24
Kiinteistöarviointia tehdään Azerbaidžanissa ilman kauppahintahavaintoja
  Juhana Hiironen
  Lisätiedot Valtion maamonopoli purettiin Azerbaidžanissa 1990-luvun alussa, minkä jälkeen myös yksityisillä on ollut mahdollisuus ostaa ja myydä maata. Nyt liki 20 vuotta myöhemmin ulkopuolinen voi havaita, että toimiviin maamarkkinoihin on Azerbaidžanissa vielä pitkä matka. Kaksi elintärkeää maahan liittyvää ominaisuutta, maan sijainti ja arvo, kun ovat vielä tuntemattomia.
  Avainsanat Azerbaidžan, kehitysyhteistyö, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Maanmittarit maailmalla  Nro 2/2012 Sivu 18
Kuka vastaa maanmittausalan koulutuksen koordinoinnista?
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Meidän itsemme pitäisi rakentaa maanmittausalalle kokonaisvaltainen koulutuspoliittinen strategia.
  Avainsanat Maanmittausalan koulutus, koulutus, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulu
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 4/2010 Sivu 5
Laserkeilauksen opetuksesta Metropoliassa
  Vesa Rope – Jussi Laari
  Lisätiedot Pekka Lehtosen juttu ”Laserskannaus tätä päivää ja huomista” Maankäytön numerossa 4/2015 pani kirjoittajat tarttumaan kynään. Siinä (tosin Hannu Heinosen ilmaisemat) ajatukset maanmittareiden koulutuksen jälkeenjääneisyydestä – etenkin laserkeilauksen alueella – ja kenties myös yleisemmin, tuntuivat hiukan vierailta.
  Avainsanat laserkeilaus, 3D-mallinnus, koulutus, Metropolia, AMK
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 16
Laserskannaus tätä päivää ja huomista
 
  Lisätiedot Nordic Geo Center on erikoistunut maassa, ilmassa ja liikkuen tehtävään paikkatiedon keräämiseen: laserskannereihin ja pienoishelikoptereihin.
  Avainsanat paikkatieto, laserskannaus, laserskanneri, helikopteri, koulutus, UAV
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2015 Sivu 6
Maa-asiantuntijoiden koulutustehtävä
  Pekka V. Virtanen
  Lisätiedot Kunnallisten päätöksentekijöiden tieto maamarkkinoiden toiminnasta ja maapolitiikan perusteista on surkean heikkoa. Tällainen arvovaltainen asiantuntemattomuus on ollut suuresti haitallista ongelmien korjaamisen kannalta.
  Avainsanat maapolitiikka, maamarkkinat, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2005 Sivu 16
Maankäyttötieteiden laitoksesta tuli totta
  Jori Heinonen
  Lisätiedot Ikimuistoisista ajoista lähtien on Maanmittaustieteiden laitoksen ja sen edeltäjien nimessä esiintynyt sana mittaus jossain muodossa. Vuodenvaihteessa tapahtui kuitenkin historialliseksi luonnehdittava muutos, kun Aalto-yliopiston Maanmittaustieteiden laitos ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK yhdistyivät muodostaen uuden Maankäyttötieteiden laitoksen. Haastateltavina laitoksen uusi johtaja Kauko Viitanen ja varajohtaja Raine Mäntysalo.
  Avainsanat koulutus, YTK, Maanmittaustieteiden laitos, Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 1/2012 Sivu 6
Maanmittareiden YAMK-koulutus Metropoliassa
  Aune Rummukainen
  Lisätiedot Metropoliassa järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina alkavana maanmittauksen YAMK-koulutusta. Koulutuksen sisältö vaihtuu eri toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja koulutuksessa on ollut 30.
  Avainsanat Metropolia, YAMK, tietomallinnus, opetus, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2020 Sivu 14
Maanmittarista opettajaksi
  Sonja Rahkonen
  Lisätiedot Pari vuotta sitten Ari-Pekka Laitalainen seisoi ensimmäistä kertaa 46 tiedonjanoisen insinööriopiskelijan edessä. Jännitti ja pelotti. Silti juuri tuo päivä aloitti miehen uralla aivan uudenlaisen vaiheen.
  Avainsanat ura, maastomittaus, JAMK, opettaja, opiskelu, koulutus
  Tyyppi Haastattelu  Osasto   Nro 4/2014 Sivu 36
Maanmittausalan DI:n visiot: Osaaminen ja verkostojen hallinta
  Hannu Ridell
  Lisätiedot Valloitammeko vain Suomen, ryntääkö osa meistä Eurooppaan ja valloittavatko fiksuimmat maailman? Töitä riittää nyt ja tulee riittämään. Se edellyttää kuitenkin aktiivista otetta yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin.
  Avainsanat maanmittausala, visio, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2007 Sivu 48
Maanmittausalan opiskelua oppisopimuksella
  Pasi Henriksson
  Lisätiedot Hämeenlinnassa on järjestetty maanmittausalan oppisopimuskoulutusta vuodesta 1996 lähtien. Maanmittausalalla oppisopimuksella on mahdollista suorittaa maanmittausalan perustutkinto, jonka tutkintonimike on kartoittaja. Oppisopimuskoulutus on useasti erinomainen ratkaisu opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.
  Avainsanat oppisopimus, oppisopimuskoulutus, koulutus, perustutkinto, kartoitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2005 Sivu 20
Maanmittausalan oppikirjat – menneisyys ja perinteet
  Jyri Artjoki
  Lisätiedot Tässä kaksiosaisessa artikkelisarjassa tarkastellaan maanmittausalan oppikirjojen historiaa, erityisesti niiden alkuaikoina. Sarjan toisessa osassa tarkastellaan oppikirjojen kehitystä noin 1900-luvun puolivälistä noin vuoteen 2020 saakka.
  Avainsanat koulutus, oppikirjat, historia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 37
Maanmittausosaston tutkintorakenne uudistuu
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Tutkintorakenteen uudistaminen liittyy Suomen ja noin 40 muun Euroopan maan sitoutumiseen niin sanottuun Bolognan prosessiin. Sen tavoitteena on luoda Euroopasta yhtenäinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä.
  Avainsanat tutkintouudistus, insinöörikoulutus, Teknillinen korkeakoulu, koulutus, opiskelu, insinööritutkinto, DI-tutkinto, kandidaatin tutkinto, Bologna
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2004 Sivu 31
Maanmittauspäivät Espoossa 16.–17.4.2015
  Susanna Kari
  Lisätiedot Uudistetulla konseptilla toteutetut Maanmittauspäivät kokosivat huhtikuussa Espooseen noin 400 osallistujaa. Jokainen kävijä pystyi räätälöimään itselleen sopivimman koulutuspaketin, kun näiden kahden keväisen päivän aikana Dipolissa kuultiin noin 40 seminaariesitystä viidessä rinnakkaisessa sessiossa. Tapahtumassa oli varattu oma osionsa myös Nuorten maanmittauspäiville ja alan näyttelylle. Päivät päätettiin iltajuhlaan, jossa paljastettiin myös ensi vuoden päivien järjestäjä: Jyväskylä.
  Avainsanat Maanmittauspäivät, koulutus, MIL, MAKLI, Maanmittausalan edistämissäätiö, apuraha, Nuorten maanmittauspäivät
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2015 Sivu 16
Maanmittaustekniikka Lapin AMK:ssa
  Sami Porsanger – Aune Rummukainen
  Lisätiedot Lapin AMK:ssa maanmittaustekniikan koulutuksessa suoritetaan tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on insinööri. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä.
  Avainsanat Lapin AMK, maanmittaustekniikka, opiskelu, AMK, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2014 Sivu 11
Maanparannusta ? tai ainakin kehitystä
  Maarit Nordmark
  Avainsanat virus, koulutus, koronakriisi
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 32
MAKLI 50 vuotta maanmittausalan hyväksi
  Anssi Kuusela
  Avainsanat MAKLI, historia, 50 vuotta, koulutus, yhdistystoiminta
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2009 Sivu 34
Mistä maankäyttöalalle draivia?
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo
  Lisätiedot Maankäyttöalan koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta on vahvassa murroksessa Suomessa. Maailmanlaajuiset kehitystrendit ovat vahvasti suuntautumassa mm. kohti älykkäitä kaupunkeja ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaa ja -havainnointia. Myös uudenlaiset yhteisölliset paikkatietopalvelut ja avoin data tarjoavat runsaasti monialaista tiedon soveltamista. Tutkimussektorin, yliopistojen sekä korkeakoulujen yhdistämisestä aiheutuvat muuttuvat vastuut järisyttävät maankäyttöalaa. Alan täydennyskoulutus ja palvelurakenne muuttunee myös rajusti, kun mm. ammattikorkeakoulut rakentavat omia maksullisia liiketoimintakonseptejaan. Viime vuosien myllerryksessä maankäyttöalalle on tosin sadellut kunniaakin totuttua enemmän.
  Avainsanat maankäyttöala, koulutus, T&K, tulevaisuus, yhteistyö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2015 Sivu 26
Mittaamisen mullistukset maanmittausalalla
  Martin Vermeer
  Lisätiedot On pelottavaa, kuinka pieni on Suomessa ja Pohjoismaissa tiettyjen teknologioiden osaajien lukumäärä.
  Avainsanat maanmittaus, geodesia, satelliittipaikannus, laserkeilaus, digitaalitekniikka, koulutus, tutkimus, osaaminen, asiantuntemus
  Tyyppi Pääkirjoitus  Osasto   Nro 3/2010 Sivu 5
MOOCit ovat täällä!
  Ari Laitala
  Lisätiedot Mitä MOOCit ovat ja miksi ne tänne tulivat? Tärkein on kuitenkin kysymys siitä, mitä ne toivat tullessaan.
  Avainsanat MOOC, opetus, koulutus, etäopetus, massaluento, Massive Open Online Course, avoin verkkokurssi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 28
Musta joutsen luentosalissa
  Ari Laitala
  Lisätiedot Entäpä jos…
  Avainsanat koulutus, opetus, MOOC, lukukausimaksut
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2014 Sivu 31
Opetus on Aalto-yliopiston keskiössä
  Paula Ahonen-Rainio
  Lisätiedot Aalto-yliopistossa opiskelijoita tuetaan ja innostetaan vastuulliseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opiskelijalta vaaditaan ja hänestä välitetään. Näin päästään huippusuorituksiin, visioidaan Aalto-yliopiston valmisteluvaiheessa.
  Avainsanat Aalto-yliopisto, opetus, koulutus, poikkiteteellisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto Aalto-yliopisto tulee  Nro 4/2009 Sivu 6
Sata vuotta maanmittausopetusta
  Jutta Julkunen
  Lisätiedot Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston satavuotishistoriateos kartoittaa alan opetuksen yhteiskunnallisia kytköksiä.
  Avainsanat maanmittauksen historia, Teknillinen korkeakoulu, TKK, maanmittausosasto, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 53
Tieto perinteisten maanmittareiden kuolemisesta sukupuuttoon on ennenaikainen
  Arvo Vitikainen
  Lisätiedot Arvo Vitikaisen kommentti Veijo Lievosen Maankäytön nrossa 4/2008 julkaistuun puheenvuoroon.
  Avainsanat diplomi-insinöörikoulutus, TKK, koulutus, opiskelu
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 1/2009 Sivu 73
Tietoa Maasta: Kaikki joukolla myyttejä murtamaan!
  Lea Kujanpää
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen työryhmän perustama Karttakeppi.fi pyrkii markkinoimaan maanmittausalaa nuorille ja hälventämään alaan liittyviä ennakkokäsityksiä.
  Avainsanat maanmittausala, opiskelu, koulutus, karttakeppi.fi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2008 Sivu 45
Täydennyskoulutuksen uusi aalto
  Petja Partanen
  Lisätiedot Aalto-yliopiston myötä yhdyskuntasuunnittelun opetus ja tutkimus myllättiin perusteellisesti. Nyt paketti alkaa olla kasassa – niin DI-tutkinto-opiskelijoille kuin täydennyskoulutusta kaipaaville alan ammattilaisille.
  Avainsanat täydennyskoulutus, yhduskuntasuunnittelu, opiskelu, koulutus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 24
Uudet arviointitermit tulivat! Osaatko ne jo?
  Saija Toivonen
  Lisätiedot Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY julkaisi elokuun alussa suomennoksen Kansainvälisistä arviointistandardeista IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen termistöön tutustuttamiseksi SKAY järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa kerrattiin myös standardin sisältöä käytännön arviointityössä.
  Avainsanat Kiinteistöarviointi, arviointimentelmä, lähestymistapa, koulutus, SKAY, standardi, arviointistandardi, IVS
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2019 Sivu 20
Voiko pyörän keksiä uudelleen?
  Markku Villikka
  Avainsanat maanmittauksen identiteetti, visio, koulutus, kommunikaatio
  Tyyppi Kolumni  Osasto Rajalinjalla  Nro 2/2005 Sivu 41
Yritysyhteistyö ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen vahvuutena
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Juhani Talvela
  Lisätiedot Ammattikorkeakoulujen rooli aluekehityksen ja elinkeinorakenteen uudistajina on korostumassa ammattikorkeakoululain ja vuoden alusta voimaan tulleen rahoitusmallin myötä. Yliopistojen siirtyessä vahvemmin perustutkimukseen myös hyvin koulutetut tohtorit ja lisensiaatit näkevät ammattikorkeakoulun varteenotettavana kotimaisena työnantajana.
  Avainsanat ammattikorkeakoulu, Metropolia, Kyamk, TKI, Aalto-yliopisto, yritysyhteistyö, koulutus, tulevaisuudentutkimus, startup
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2014 Sivu 30

Annetulla hakuehdolla löytyi 33 artikkeli(a).

Uusi haku