YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
Hallitusohjelma kuntien näkökulmasta – lisää uusia tehtäviä vanhaan malliin vaiko aidosti helpotusta kuntien resurssipulaan?
  Matti Holopainen
  Avainsanat kunnat, hallitusohjelma, maankäyttö, kaavoitusmonopoli, asemakaava, maankäyttö, verotus
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2023 Sivu 30
Kiinteistö- ja toimitilapalvelumarkkinat kunnissa
  Mika Siltala
  Avainsanat toimitilapalvelut, kiinteistöpalvelut, ostopalvelut, julkiset hankinnat, kiinteistöjohtaminen, kunnat, tukipalvelut
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/2005 Sivu 19
Kuntayhteistyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan
  Matti Holopainen
  Avainsanat kunnat, kuntayhteistyö, sote, digitalisaatio, data
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2021 Sivu 37
Maapolitiikan tavoitteenasetanta - Mistä siinä on kyse ja miten sitä voitaisiin kehittää kunnissa?
  Pauliina Krigsholm – Tuulia Puustinen – Tea Lönnroth – Heidi Falkenbach
  Lisätiedot Jotta kuntien maankäytön ­valinnoista ja ­priorisoinnista ­voitaisiin käydä nykyistä ­laajempaa ja avoimempaa julkista keskustelua, tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, mitä politiikalla halutaan saavuttaa.
  Avainsanat maapolitiikka, maankäyttö, kunnat, tavoitteenasetanta, politiikkatoimi
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2022 Sivu 11
Onko julkishallinnon yhteistoiminta aitoa yhteistyötä vaiko vallankäyttöä oman edun nimissä?
  Matti Holopainen
  Avainsanat kuntalainen, kunnat, ministeriö, pandemia, lakisääteinen, vallankäyttö
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 4/2020 Sivu 31
Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa?
  Matti Holopainen
  Avainsanat hallinto, hallitus, digitalisaatio, kunnat, lakisääteinen
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 3/2020 Sivu 13
Valmistautuminen seuraavaan hallitusohjelmaan
  Matti Holopainen
  Lisätiedot Voidaanko nykyisiä lainsäädännön valmistelun perustavanlaatuisia rakenteellisia virheitä korjata?
  Avainsanat ministeriö, kunnat, valtio, hallinnonala, lainsäädäntö, hallitus, digitalisaatio
  Tyyppi Kolumni  Osasto   Nro 2/2022 Sivu 36

Annetulla hakuehdolla löytyi 7 artikkeli(a).

Uusi haku